Nabożeństwa

Niedziela:
07:00; 09:00; 10:30; 12:00; 18:00
Święto:
07:00; 9:00; 18:00
Dzień powszedni:
07:00; 18:00

Sakrament pojednania

Niedziela:

podczas każdej Mszy Świętej

Dzień powszedni:

15 minut przed każdą Mszą Świętą

Kancelaria

Dzień powszedni:
8,00 – 9,00 i 16,30 – 17,30.
Sobota i niedziela:
nieczynna

Facebook

SAKRAMENT EUCHARYSTII

 • niedziele: 07:00; 09:00; 10:30; 12:00; 18:00
 • święta: 07:00; 9:00; 18:00
 • dni powszednie: 07:00; 18:00

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

 • 15 minut przed każdą Mszą Świętą w dni powszednie
 • podczas każdej Mszy Świętej w niedzielę

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 • przyjmuje się, że sakrament zostanie udzielony w parafii chrztu kandydata do bierzmowania
 • w innych sytuacjach należy zwrócić się do kancelarii parafii chrztu kandydata do bierzmowania z prośbą o uzyskanie świadectwa chrztu.
 • następnie należy dostarczyć pozyskany dokument do księdza odpowiedzialnego  w docelowej parafii
 • forma praktyk duchowych niezbędnych do godnego przygotowania się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zależy od duszpasterza parafii chrztu kandydata bądź parafii, do której kandydat terytorialnie należy

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

 • prosimy o kontakt telefoniczny (85-716-24-29 lub 85-716-24-93) bądź osobiste przybycie na plebanię

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO ( udzielany w niedzielną Mszę Św. o godz 11,30, za wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca).

Należy przedstawić następujące dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z USC(do wglądu),
 • zaświadczenia z parafii chrzestnych, określające zdolność podjęcia funkcji ojca chrzestnego bądź matki chrzestnej,
 • dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Należy przedstawić następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające odpowiedni stan cywilny( wolny bądź wdowa-wdowiec), które jest ważne 3 miesiące
 • metrykę chrztu z adnotacją o bierzmowaniu i braku przeszkód kanonicznych do zawarcia sakramentu małżeństwa
 • świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (w parafii M.B.Częstochowskiej spotkania odbywają się w każdą niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 10,00 w sali przy kaplicy św. Kazimierza)
 • zaświadczenie z Poradni Rodzinnej
 • zaświadczenie potwierdzające wygłoszenie zapowiedzi poza parafią ślubu
 • dane personalne świadków ślubu (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
 • świadectwo ukończenia tzw. „dnia skupienia” (istnieje możliwość tzw. weekendowych katechez przedmałżeńskich w Hermanówce, które obejmują ww. „dzień skupienia”, szczegóły na stronie www.rekolekcje.bialystok.pl – zapisy drogą internetową)

Po zgromadzeniu dokumentów, najpóźniej tydzień przed wyznaczoną datą ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej, aby ustalić dzień sporządzenia protokołu przedmałżeńskiego.