Nabożeństwa

Niedziela:
07:00; 09:00; 10:30; 12:00; 18:00
Święto:
07:00; 9:00; 18:00
Dzień powszedni:
07:00; 18:00

Sakrament pojednania

Niedziela:

podczas każdej Mszy Świętej

Dzień powszedni:

15 minut przed każdą Mszą Świętą

Kancelaria

Dzień powszedni:
8,00 – 9,00 i 16,30 – 17,30.
Sobota i niedziela:
nieczynna

Ogłoszenia parafialne Niedziela Chrztu Pańskiego 7 stycznia 2018 r.

1. Wczoraj obchodziliśmy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Był to dzień misyjny. Dziękuję za ofiary na Misje. Zebrano 4142 zł.
2. O godz. 12.00 wyruszył Orszak Trzech Króli. Dziękuję wiernym obu Parafii za liczny udział. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w tworzenie orszaku: S. Monice i krawcowym za ogromną pracę przy wykonywaniu strojów, panu dyrektorowi Dariuszowi Gwieździe i pracownikom Monieckiego Domu Kultury za piękną współpracę, udostępnienie na próby Domu Kultury i duży wkład w część artystyczną Orszaku, dyrekcjom i nauczycielom naszych Szkół za współpracę w przygotowaniu strojów dziecięcych, rodzicom dzieci za wyrozumiałość i towarzyszenie pomocą naszym najmłodszym uczestnikom Orszaku, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach za przygotowanie posiłku po zakończeniu Orszaku, panu Adamowi Zalewskiemu i ministrantom seniorom za przygotowanie pięknej szopki dla Świętej Rodziny wraz z zagrodą dla zwierząt, harcerzom, policji, strażakom za czuwanie nad częścią logistyczną i naszym bezpieczeństwem, biorącym czynny udział w orszaku i odtwarzającym poszczególne role, królom, dworom królewskim, żołnierzom, aniołom, pasterzom, Maryi i Józefowi, niosącym poszczególne emblematy, narratorom i śpiewającym, odtwarzającym poszczególne sceny: kuszenia Adama i Ewy, pałacu Heroda, gospody oraz walki dobra i zła, grupie technicznej, kwestującym na Dom Dziecka we Lwowie i wszystkim czynnie zaangażowanym. Dziękuję naszym sponsorom, panu burmistrzowi Zbigniewowi Karwowskiemu i naszej Gminie, panu Staroście Andrzejowi Daniszewskiemu i Starostwu Powiatowemu, firmie handlowej STI pana Zdzisława Purty, firmie Profeskasa państwa Agnieszki i Mariusza Grunwald, Zakładowi usług geodezyjno-kartograficznych Pawła Józefa Andraki, firmie Kompleksowe usługi pogrzebowe państwa Aliny i Mirosława Radomskich, Rzeźni Braci Szypcio i panom Włodzimierzowi i Słowomirowi Szypcio, firmie NetCom i panu Zbigniewowi Stypułkowskiemu, firmie Usługowy Zakład Stolarski pana Leszka Konaszewskiego, firmie Drogomistrz i panu Józefowi Roszkowskiemu, Kancelarii Notarialnej pani Barbary Mroczko, restauracji Rubikon państwa Bujnowskich, Bankowi Spółdzielczemu w Mońkach oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Mońkach. Przy Waszej pomocy mogliśmy przygotować Orszak Trzech Króli i opłacić koszty organizacyjne. Dziękuję wszystkim anonimowym ofiarodawcom. O wielu być może nawet nie wiem. Na pewno dziękuję za ofiarowany czas i życzliwość. Serdeczne Bóg zapłać.
3. Przypominam, że z orszakiem jest związanych kilka konkursów. Konkurs plastyczny: Zaprojektuj kartkę świąteczną, Konkurs szopek bożonarodzeniowych i Konkurs fotograficzny: Orszak w obiektywie. Prace konkursowe proszę przynosić S. Monice.
4. W tym tygodniu przypada pierwsza niedziela miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 12.00. Po Mszy Świętej opłatek Kół Żywego Różańca.
5. Dzisiaj obchodzimy święto Chrztu Pana Jezusa. W ten dzień kończymy okres Narodzenia Pańskiego. Zachęcam do modlitwy dziękczynnej za łaskę chrztu i do przypomnienia zobowiązań związanych z tym Sakramentem.
6. Ofiary zbierane po Mszy Świętej będą przeznaczone na fundusz młodzieżowy.
7. Nasza parafia, burmistrz Moniek i Moniecki Dom Kultury zapraszają w piątek, 12 stycznia, do naszego kościoła parafialnego. O godz. 19.00 odbędzie się koncert Kolęda z Gwiazdą. Wystąpi Viola Brzezińska. Nikogo nie może zabraknąć.
8. W tym tygodniu kolędujemy:
8 stycznia, poniedziałek – od godz. 9.00 w miejscowości Kołodzież (wieś) od godz. 15.00 mieszkańców ul. Szkolnej, Kwiatowej, Ogrodowej

9 stycznia, wtorek – od godz. 9.00 w miejscowości Kołodzież (kolonie od Moniek) od godz. 15.00 mieszkańców z ul. Ełckiej, Krótkiej, Dębowej i Brzozowej
10 stycznia, środa – od godz. 9.00 w miejscowości Kołodzież (kolonie od Trzciannego)

od godz. 15.00 mieszkańców z ul. Kolejowej
11 stycznia, czwartek – od godz. 9.00 w miejscowości Hornostaje (wieś) od godz. 15.00 mieszkańców z ul. Reja i Sienkiewicza

12 stycznia, w piątek nie kolędujemy.
13 stycznia, sobota – od godz. 12.00 mieszkańców z ul. Dolnej, Wyspiańskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Modrzewskiego, Prusa, Twardowskiego, Staszica, Miłosza, oraz bloki na ulicy Kościelnej 30 i 32.
9. W ostatnim czasie przyjęliśmy do wspólnoty parafialnej Marcela Rafałko, Kacpra Rafałko, Aleksandra Głażewskiego, Emilię Żukowską i Adriana Lubovci. Prosimy o bł. Boże dla naszych najmłodszych parafian. Sakrament małżeństwa przyjęli Łukasz Kaczkowski i Magdalena Rożenko. Niech dobry Bóg błogosławi młodym małżonkom. Pożegnaliśmy również kilkunastu naszych parafian: Michała Tekienia, Władysława Olechno, Józefa Dziekońskiego, Izydora Bagińskiego, Teresę Dzierżanowską, Ryszarda Pisanko, Juliana Kapicę, Mariana Gustawa Pełszyńskiego, Tadeusza Rutkowskiego, Ewę Dola, Henrykę Kuc, Elżbietę Buńkowską i Czesława Sypytkowskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a Światłość wiekuista niechaj im świeci..
10. Wszystkim życzymy dobrej i spokojnej niedzieli oraz wielu łask Bożych w ciągu tygodnia.

Ogłoszenia parafialne Niedziela Świętej Rodziny 31 grudnia 2017 r.

1. Dzisiaj przeżywamy Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Polecamy dobremu Bogu każdą rodzinę naszej Parafii. Modlimy się o zgodę, miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach.
2. O 18.00 Msza Święta na zakończenie roku kalendarzowego. Podziękujemy za wszelkie łaski, które otrzymaliśmy od Boga i za wszelkie dobro, jakie stało się naszym udziałem.
3. W poniedziałek, 1 stycznia, obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Modlimy się o pokój na świecie. Za odmówienie tego dnia hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” można uzyskać odpust zupełny.
4 We wtorek, 2 stycznia, wspominamy Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, Biskupów i Doktorów Kościoła
5. W środę, 3 stycznia, wspominamy Najświętsze Imię Jezus.
6. W sobotę, 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. Tego dnia poświęcimy kredę i kadzidło. Jest to również dzień misyjny. Taca będzie przeznaczona na Misje.
7. 6 stycznia o godz. 12.00 z naszej Parafii wyruszy Orszak Trzech Króli. Proszę o zapoznanie się z programem przemarszu. Orszak przejdzie ulicami Małynicza, Kościelną, Ełcką, Białostocką, Słowackiego, Tysiąclecia i Niepodległości. Przy ul. Niepodległości stanie duża szopka. Tam też będzie zmierzał Orszak. Po drodze, w kilku miejscach, zostaną odegrane scenki bożonarodzeniowe. Będą to takie nietypowe duże Jasełka miejskie. W związku z orszakiem zmienimy godziny Mszy Świętej. Zostaną one odprawione o 7.00, 9.00, 11.00 i 18.00. Zamiast Mszy o 10.30 i 12.00 będzie tylko jedna o godz. 11.00. Po jej zakończeniu ruszy Orszak Trzech Króli.
8. Z orszakiem związanych jest kilka konkursów. Konkurs plastyczny: Zaprojektuj kartkę świąteczną, Konkurs szopek bożonarodzeniowych i Konkurs fotograficzny: Orszak w obiektywie. Zachęcamy do wzięcia udziału w tych konkursach.
9. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca

10. W najbliższą niedzielę obchodzimy święto Chrztu Pana Jezusa. W ten dzień kończymy okres Narodzenia Pańskiego. Zachęcam do modlitwy dziękczynnej za łaskę chrztu i do przypomnienia zobowiązań związanych z tym Sakramentem. Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej o godz. 12.00
11. Dziękuję zespołowi Pieśni Tęcza z Trzciannego, który dzisiaj po Mszach Świętych o godz. 9.00 i 10.30 przedstawił tradycyjne jasełka. Niech dobry Bóg błogosławi Wam w pracy artystycznej.
12. W tym tygodniu kolędujemy:
2 stycznia, wtorek – od godz. 9.00 w miejscowości Dzieżki

od godz. 15.00 mieszkańców z ul. Małynicza, ul. Rataja, ul. Witosa

3 stycznia, środa – od godz. 9.00 w miejscowości Oliszki

od godz. 15.00 mieszkańców z ul. Św. Kazimierza, ul. M. Kolbego
i ul. Wyszyńskiego

4 stycznia, czwartek – od godz. 9.00 w miejscowości Sobieski

od godz. 15.00 mieszkańców z ul. Kościelnej i ul. Nowokościelnej
Nie kolędujemy w pierwszy piątek miesiąca i w sobotę z racji na Uroczystość Objawienia Pańskiego. Sprawozdanie finansowe przedstawię 1 stycznia. Powiem również parę słów o planach na następny rok.
13. Wszystkim życzymy dobrej i spokojnej niedzieli oraz wielu łask Bożych w czasie Świąt Bożego Narodzenia.

Ogłoszenia parafialne III Niedziela Adwentu 17 grudnia 2017 r.

1. Przed nami trzeci tydzień Adwentu. Zapraszamy do naszego kościoła na roraty we wtorki i czwartki o godz. 18.00 i w soboty o godz. 6.30.
2. Dzisiaj po każdej Mszy Świętej błogosławimy matki oczekujące potomstwa.
3 Dzisiaj ofiary do puszek będą przeznaczone na potrzeby Kościoła na Wschodzie.
4. Również dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 9.00 spotkanie młodzieży gimnazjalnej z klas III, przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania. Przypominam, że znamy już termin w którym nasza młodzież otrzyma Sakrament Bierzmowania. Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda udzieli Sakramentu w dniu 29 kwietnia, w niedzielę o godz. 12.00.
5. W tym tygodniu modlimy się w intencji rodzin, o życie chrześcijańskie w rodzinach.
6. W piątek rozpoczynamy nasze rekolekcje parafialne. Poprowadzi je ojciec duchowny naszego Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, ks. Dariusz Sokołowski. W piątek Msze Święte z nauką rekolekcyjną o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00, w sobotę o godz. 6.30, 9.00, 16.00 i 18.00 a w niedzielę o godz. 7.00, 9.00, 10.30 i 12.00. Ofiary w piątek i sobotę będą przeznaczone na przygotowanie rekolekcji i godne podjęcie spowiedników a taca niedzielna będzie naszym podziękowaniem rekolekcjoniście. Zachęcamy do spowiedzi w piątek i sobotę, gdy będzie większa ilość kapłanów do pomocy w sprawowaniu Sakramentu Pokuty.
7. Nasi harcerze sprzedają w dniu dzisiejszym, w salce przy wyjściu z kościoła własnoręcznie robione przez siebie ozdoby świąteczne. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na potrzeby szczepu drużyn monieckich.
8. Jak co roku, w dzień wigilijny, od. godz. 9.00 nasi harcerze będą roznosić Betlejemskie Światło Pokoju. Prosimy o ich życzliwe przyjęcie i przygotowanie świec.
9. Zespół parafialny Caritas informuje, że podczas świątecznych zbiórek zebrano łącznie 741 kg żywności. Do punktu Caritas przyniesiono 10 wypełnionych toreb „Samarytanek”. Artykuły żywnościowe przekazano 82 rodzinom naszej Parafii. Dziękujemy wolontariuszom, zarówno dorosłym jak i młodzieży, harcerzom oraz Wolontariatowi z Gimnazjum za pomoc w zbiórce i przygotowanie paczek. Dziękuję wszystkim Parafianom za wsparcie akcji.

10. Opłatki można nabywać po każdej Mszy Świętej w salce przy wejściu do kościoła a w tygodniu w kancelarii parafialnej.
11. Ks. Jacek zaprasza na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Odbędzie się ona w dniach 15-22 maja. Cena od osoby to 3290 zł plus 90 dolarów na opłaty na miejscu i ok. 100 zł na przejazdy autokarem do i z Warszawy. Pozostałe informacje u ks. Jacka.
12. W ubiegłym i w obecnym tygodniu nasi księża spowiadają w sąsiednich Parafiach, stąd pewne utrudnienia w dostępie do księży i pracy kancelarii parafialnej. Dodatkowo Ksiądz Proboszcz prowadzi rekolekcje adwentowe: wcześniej w Downarach i Kuleszach a obecnie w Trzciannem. Prosimy o wyrozumiałość.
13. Na koniec miła wiadomość. Wczoraj w Zespole Szkół w Mońkach odbyła się faza grupowa turnieju piłkarskiego zespołów ministranckich.. Nasi ministranci pokonali swoich kolegów z Białostockich parafii bł. Bolesławy Lament i Najświętszego Serca Jezusa oraz z parafii Jezusa Miłosiernego z Czarnej Białostockiej i z pierwszego miejsca awansowali do kolejnej rundy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
14. Wszystkim życzymy dobrej i spokojnej niedzieli oraz wielu łask Bożych na cały tydzień.

Ogłoszenia parafialne II Niedziela Adwentu 10 grudnia 2017 r.

1. Przed nami drugi tydzień Adwentu. Zapraszamy do naszego kościoła na roraty we wtorki i czwartki o godz. 18.00 i w soboty o godz. 6.30.
2. We środę, 13 grudnia, wspominamy Św. Łucję, Dziewicę.
3. W czwartek, 14 grudnia, obchodzimy wspomnienie Św. Jana od Krzyża, Kapłana i Doktora Kościoła.
4. W następną niedzielę po każdej Mszy Świętej pobłogosławimy matki oczekujące potomstwa.
5. W następną niedzielę ofiary do puszek będą przeznaczone na potrzeby Kościoła na Wschodzie.
6. Dziękujemy serdecznie za wszystkie ofiary indywidualne przekazywane na ogrzewanie kościoła.
7. W następną niedzielę, po Mszy Świętej o godz. 9.00 spotkanie młodzieży gimnazjalnej z klas III Gimnazjum, przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania. Znamy już termin w którym nasza młodzież otrzyma Sakrament Bierzmowania. Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda udzieli Sakramentu w dniu 29 kwietnia, w niedzielę o godz. 12.00.
8. Zachęcam wszystkich, którzy chcieliby wspomóc materialnie organizację Orszaku Trzech Króli do życzliwej pomocy. Z racji na to, że organizujemy orszak po raz pierwszy, koszty są znaczne.
9. Opłatki można nabywać po każdej Mszy Świętej w salce przy wejściu do kościoła a w tygodniu w kancelarii parafialnej. Rozprowadzamy również świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Koszt dużej świecy to 10 zł, małej 6 zł.
10. Ks. Jacek zaprasza na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Odbędzie się ona w dniach 15-22 maja. Cena od osoby to 3290 zł plus 90 dolarów na opłaty na miejscu i ok. 100 zł na przejazdy autokarem do i z Warszawy. Pozostałe informacje pod numerem telefonu ks. Jacka 501460331. Zaliczkę 1000 zł trzeba zapłacić do połowy stycznia. Zapraszamy.
11. Wszystkich chętnych zapraszamy w dniu dzisiejszym w godzinach 9.00-12.45 do monieckiego Domu Kultury do honorowego oddania krwi.
12. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom Caritas za przeprowadzenie zbiórki żywności w monieckich sklepach. Ufamy, że w ten sposób pomożemy naszym najuboższym godnie przeżyć Święta Bożego Narodzenia.
13. Jeszcze jedna informacja: Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda w dniu 6.12.2017 mianował ks. Wojciecha Wojtacha, Proboszcza naszej Parafii, dziekanem Dekanatu Mońki.
14. Wszystkim życzymy dobrej i spokojnej niedzieli oraz wielu łask Bożych na cały tydzień.

Ogłoszenia parafialne – I Niedziela Adwentu – 03 grudnia 2017 r.

1. Rozpoczynamy okres Adwentu. Na Roraty zapraszamy do naszego kościoła we wtorki i czwartki o godz. 18:00 i w soboty o godz. 06:30. Rekolekcje Adwentowe będziemy przeżywać w naszej parafii 22, 23 i 24 grudnia, czyli, w piątek, sobotę i niedzielę wigilijną. Zarezerwujmy ten czas, aby dobrze przeżyć przygotowanie na przyjście Chrystusa Pana.

2. Dzisiaj z racji na pierwszą niedzielę miesiąca Adoracja NajświętszegoSakramentu będzie miała miejsce po Mszy św. o godz. 12:00

3. W tym tygodniu przeżywamy 6 grudnia (środa) ,czyli wspomnienie św. Mikołaja Biskupa. Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci na Mszę św. wieczorną o godz. 18:00 na spotkanie z Mikołajem, gdzie otrzymają upominki. Zaś w czwartek, 7 grudnia obchodzimy wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła. Jest to również dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.

4. W piątek, 8 grudnia, przeżywamy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu porządek Mszy św. niedzielny, czyli: 07:00, 09:00, 10:30, 12:00 i 18:00. W tym dniu nie ma postu!

5. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy 9030 zł na olej opałowy do ogrzewania kościoła. Bóg zapłać za ofiary.

6. W następną niedzielę, po Mszy św. o godz. 09:00 spotkanie młodzieży gimnazjalnej z klas II i z VII klasy szkoły podstawowej, przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

7. W dalszym ciągu potrzebujemy chętnych do organizacji orszaku Trzech Króli, zwłaszcza w przygotowaniu strojów do przemarszu. Prosimy również rodziców dzieci szkolnych o towarzyszenie swoim pociechom w przygotowaniu elementów stroju na orszak. Chcemy, aby jak najwięcej osób zaangażowało się w sam orszak.

8. Dzisiaj rozpoczynamy rozprowadzanie opłatków. Można je nabywać po każdej Mszy św. przy wejściu do kościoła, a w tygodniu w kancelarii parafialnej. Przypominamy, że w tym roku dochód z opłatków będzie przeznaczony w połowie na ogrzewanie kościoła i w połowie na Caritas. Opłatki te są poświęcone. Rozprowadzamy również świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Koszt dużej świecy to 10 zł, a małej 6 zł.

9. Caritas naszej parafii w dniach 8-9 grudnia bierze udział w świątecznej zbiórce żywności w monieckich sklepach. Prosimy o pomoc najmłodszym. Na stoliku z tyłu kościoła leżą torby „Samarytanki. Można je wypełnić artykułami spożywczymi i dostarczyć do punktu Caritas lub do kancelarii parafialnej. Zebrana żywność zostanie przekazana do rodzin potrzebujących.

10. Wszystkim życzymy dobrej i spokojnej niedzieli oraz wielu łask Bożych na cały tydzień.

Ogłoszenia parafialne Niedziela Chrystusa Króla 26 listopada 2017 r.

1. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca NMP.
2. Za tydzień rozpoczynamy okres Adwentu. Jest to czas przygotowania do Bożego Narodzenia. Niech będzie to dla nas okazja do częstszego poświęcania czasu na modlitwę, dobre adwentowe postanowienia, obecność na Roratach w kościele i spowiedź rekolekcyjną. Na Roraty zapraszamy do naszego kościoła we wtorki i czwartki o godz. 18.00 i w soboty o godz. 6.30. Rekolekcje Adwentowe będziemy przeżywać w naszej Parafii 22, 23 i 24 grudnia, w piątek, sobotę i w niedzielę. Proszę o zarezerwowanie czasu na rekolekcje.
3. W następną niedzielę, z racji na pierwszą niedzielę miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie miała miejsce po Mszy Świętej o godz. 12.00.
4. Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 9.00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, zarówno z klas II i III Gimnazjum jak i VII klas Szkoły Podstawowej.
5. W czwartek, 30 listopada, obchodzimy Święto Św. Andrzeja, Apostoła.
6. Rozpoczęliśmy przygotowania, aby zorganizować w naszej Parafii orszak Trzech Króli. W dalszym ciągu potrzebujemy chętnych do pomocy, zwłaszcza w przygotowaniu strojów do przemarszu. Jeżeli ktoś potrafi szyć i chciałby pomóc to proszę o kontakt.
7. W następną niedzielę rozpoczynamy rozprowadzanie opłatków. W niedzielę można je nabywać po każdej Mszy Świętej przy wejściu do kościoła a w tygodniu w kancelarii parafialnej. W tym roku dochód z opłatków będzie przeznaczony w połowie na ogrzewanie kościoła i w połowie na Caritas. Pamiętajcie Moi Drodzy, że opłatki, które otrzymujecie w kościele, są poświęcone. Rozprowadzamy również świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Koszt dużej świecy to 10 zł, małej 6 zł.
8. Uruchomiliśmy już ogrzewanie w naszym kościele. Dziękuję serdecznie panu Leszkowi Dzierżanowskiemu za ciężką pracę, wyszukiwanie i dopasowywanie części, oraz ich montaż. Mam wrażenie, że pan Leszek stworzył prawie nowy piec. Dziękuję panu Jerzemu Baworskiemu za pomoc w pracach przy piecu. Dziękuję panu Kazimierzowi Czerepowi za piękny gest opłacenia pierwszego tankowania opału. Właściwie chcę serdecznie podziękować za każde wsparcie jakie otrzymuję od początku mojej pracy. Życzliwi parafianie ofiaruję nie tylko pracę, ale i paliwo, sprzęt, maszyny. Widzę to i doceniam. Dziękuję za żarówki, halogeny i sponsorowany posiłek dla pracujących przy podcince drzew. Dziękuję za pracę panu Jerzemu Bogdanowi i panu Jarosławowi Bobrowiczowi, ministrantom seniorom, Straży Pożarnej, państwu Bujnowskim, naszej Gminie, Starostwu, Domowi Kultury i Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za dobrą współpracę.
9. Dziękuję za dzisiejsze ofiary na olej do pieca i za ofiary składane w ubiegłe niedziele na Caritas – 722 zł i na Kościół prześladowany na Bliskim Wschodzie – 1613 zł.
10. Informuję, że Caritas naszej Parafii, w dniach 1-2 oraz 8-9 grudnia weźmie udział w świątecznej zbiórce żywności w monieckich sklepach. Prosimy o pomoc najuboższym. Do współpracy zachęcamy harcerzy i wolontariuszy z Gimnazjum i szkół średnich. Na stoliku z tyłu kościoła są wyłożone torby „Samarytanki”. Można je wypełnić artykułami spożywczymi i dostarczyć do punktu Caritas lub do kancelarii parafialnej. Zebrana żywność zostanie przekazana przed Świętami Bożego Narodzenia podopiecznym naszego Caritas.
11. W tym miesiącu przyjęliśmy do naszej wspólnoty parafialnej Aleksandra Wiśniewskiego, Lenę Adamczyk i Oskara Żamojtela. Prośmy dla dzieci i ich rodziców o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
12. W tym miesiącu pożegnaliśmy Ś.P. Agnieszkę Molską, Władysława Olszewskiego, Jana Lipiszko, Józefa Masłowskiego, Annę Trykoszko i Teresę Mońko. Pomódlmy się w ich intencji. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a Światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
13. Wszystkim życzymy dobrej i spokojnej niedzieli oraz wielu łask Bożych na cały tydzień.

Ogłoszenia parafialne – XXXIII Niedziela zwykła – 19 listopada 2017 r

1. Dzisiaj modlimy się za osoby potrzebujące i za wszystkie dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas. Ofiary do puszek po Mszy św. będą przeznaczone na działalność Caritas w naszej Archidiecezji.

2. W dniu dzisiejszym zbieramy podpisy za obroną życia poczętego. Przy stoliku, przy wyjściu z kościoła można złożyć swój podpis popierający ustawę antyaborcyjną.

3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 09:00 odbyło się spotkanie rodziców młodzieży gimnazjalnej z klas III gimnazjum, przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania. Za tydzień po Mszy św. o godz. 09:00 spotkanie młodzieży zarówno z klas II i III gimnazjum jak i VII klas Szkoły Podstawowej.

4. Ksiądz proboszcz dziękuje serdecznie przedstawicielom Parafii, którzy udali się na Nowennę Opieki NMP Ostrobramskiej do białostockiej Katedry i naszym chórom za piękny koncert maryjny.

5. Moi Drodzy, pragniemy zorganizować w naszej Parafii orszak Trzech Króli, potrzebujemy chętnych do pomocy. Zarówno do organizacji Orszaku jak i do pracy w przygotowaniu strojów do przemarszu. Zapraszam osoby chętne do podjęcia się trudu organizacyjnego w czwartek na godz. 19:00 na plebanię.

6. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w podcięciu gałęzi na placu przykościelnym, zarówno Straży Pożarnej jak i ministrantom seniorom. Odsłoniliśmy nasz piękny kościół i jednocześnie zabezpieczyliśmy parking, mur przykościelny i ul. Kościelną przed spadającymi, suchymi gałęziami.

7.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Przypominamy, że jest do nabycia nowy numer Dróg Miłosierdzia.

8. W tym tygodniu przypada:
– w poniedziałek, 20 listopada – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego
– we wtorek, 21 listopada – wspomnienie Ofiarowania NMP
– w środę, 22 listopada – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
– w piątek, 24 listopada – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy

9. W niedzielę, 26 listopada przypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

10. Niniejszym informujemy, że w ostatnim czasie taca niedzielna wzrosła do kwoty 3500 zł. Dziękujemy serdecznie parafianom za wyraz troski.

11. Jesteśmy na ostatniej prostej aby uruchomić piec, który będzie ogrzewał nasz kościół. Została nam tylko naprawa silnika, w zasadzie oprócz tego wszystko jest już gotowe. W następną niedzielę ofiary na tacę przeznaczone będą na zakup oleju opałowego do pieca. Jeden zbiornik kosztuje ok. 6000 zł.

12. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli oraz tygodnia.

Ogłoszenia parafialne 32 Niedziela zwykła 12 listopada 2017 r.

1. Dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Ofiary do puszek po Mszy Świętej będą przeznaczone na pomoc Kościołowi na Bliskim Wschodzie.
2. Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 10.30 spotkanie dzieci klas III Szkoły Podstawowej, przygotowujących się do I Komunii Świętej i ich rodziców.
3. Również dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 9.00 spotkanie rodziców młodzieży gimnazjalnej z klas II i klas VII Szkoły Podstawowej, przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania. Za tydzień spotkanie dla rodziców młodzieży z klas III.
4. Przypominamy, że w dniu 15 listopada Parafie dekanatu Mońki zostały zaproszone na Nowennę Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej do Katedry Białostockiej na godz. 18.00. Wyjazd do Białegostoku o godz. 15.45 z parkingu przy Urzędzie Miejskim i później z parkingu przy kościele. Godzinę przede Mszą Świętą nasze chóry zaśpiewają w Katedrze koncert pieśni maryjnych.
5. W poniedziałek, 13 listopada, wspominamy Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników polskich.
6. W środę, 15 listopada, obchodzimy wspomnienie Św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła
7. W czwartek, 16 listopada, w naszej Archidiecezji świętujemy dzień Głównej Patronki Matki Bożej Ostrobramskiej. W naszej Parafii porządek Mszy Świętych świąteczny. Odprawimy Eucharystię o godz. 7.00, 9.00 i 18.00.
8. W piątek, 17 listopada, wspominamy Św. Elżbietę Węgierską, zakonnicę.
9. W sobotę, 18 listopada, przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
10. Przyjmujemy nowych członków do KŻR. Zachęcamy do zaangażowania się w to wielkie dzieło modlitewne Kościoła. Nie szukajmy wymówek, nie usprawiedliwiajmy się pracą. Zawsze jest czas na modlitwę. Można zgłosić się do kancelarii lub bezpośrednio do pani Łucji Supińskiej.
11. Za tydzień zbieramy ofiary po puszek na Caritas. Również za tydzień będzie okazja, aby złożyć podpisy w obronie życia poczętego. Jako katolicy chcemy prawa, które promuje życie. Pamiętajmy o zabraniu dowodów tożsamości.
12. Przypominam, że jest już nowy numer naszego Archidiecezjalnego czasopisma Drogi Miłosierdzia. Zachęcam do zakupu. Jak co miesiąc, znajdziecie w Nim wiele ciekawych artykułów.
13. Informacja Klubu Honorowych Dawców Krwi: Dzisiaj w Monieckim Ośrodku Kultury, w godzinach 9.00-12.45 organizowane jest honorowe oddawanie krwi. Serdecznie zapraszamy. 26 listopada o godz. 12.00 w naszym kościele zostanie odprawiona Msza Święta w intencji krwiodawców z powiatu monieckiego. Również zapraszamy.

14. Wszystkim życzymy dobrej i spokojnej niedzieli oraz wielu łask Bożych na cały tydzień.

Ogłoszenia parafialne 31 Niedziela zwykła 5 listopada 2017 r.

1. Zapraszamy na modlitwę wypominkową za zmarłych. W tym tygodniu modlimy się w intencji naszych zmarłych w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek o godz. 17.15. Po nabożeństwie wypominkowym Msza Święta o godz. 18.00.
2. Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 12.00 spotkanie KŻR w kaplicy Św. Kazimierza.
3. W czwartek, 9 listopada, przypada Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
4. W piątek, 10 listopada, wspominamy Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
5. W sobotę, 11 listopada, obchodzimy wspomnienie Św. Marcina z Tours.
6. W dniu 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. Modlimy się za naszą ukochaną Ojczyznę. Uroczysta Msza Święta zostanie odprawiona o godz. 9.00. Po Mszy Świętej przejdziemy pod pomniki upamiętniające bohaterów walczących o naszą niepodległość i złożymy okolicznościowe wieńce. Po części oficjalnej zaplanowany jest występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Jasionówki, występ grup rekonstrukcji historycznej Komputowej Chorągwi Stefana Czarnieckiego i Centralnej Szkoły Podoficerów Korpusu Ochrony Pogranicza z Osowca Twierdzy. Na zakończenie „grochówka żołnierska” w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach. Na uroczyste obchody zaprasza pan Starosta Andrzej Franciszek Daniszewski.
7. W następną niedzielę, po Mszy Świętej o godz. 10.30 spotkanie dzieci klas III Szkoły
Podstawowej, przygotowujących się do I Komunii Świętej i ich rodziców.
8. Również w następną niedzielę, po Mszy Świętej o godz. 9.00 spotkanie rodziców młodzieży gimnazjalnej z klas II i klas VII Szkoły Podstawowej, przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania.
9. Przypominamy, że w dniu 15 listopada Parafie dekanatu Mońki zostały zaproszone na Nowennę Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej do Katedry Białostockiej na godz. 18.00. Wyjazd do Białegostoku o godz. 15.45 z parkingu przy Urzędzie Miejskim i później z parkingu przy kościele. Godzinę przede Mszą Świętą nasze chóry zaśpiewają w Katedrze koncert pieśni maryjnych.
10. Nasi harcerze serdecznie dziękują za życzliwe wsparcie materialne Akcji Znicz. Umożliwi to grupie harcerzy wyjazd na jubileuszowy zlot ZHP do Gdańska i ułatwi bieżącą działalność Szczepu drużyn monieckich.

11. Moniecki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na projekcję filmu pt: „Dwie korony”. Jest to film o Błogosławionym Maksymilianie Marii Kolbe. Projekcja odbędzie się w sali widowiskowej, 8 listopada o godz. 18.00.
12. Przypominamy o zmianie godzin odprawiania Mszy Świętych niedzielnych. Od dzisiaj Msze Święte odprawiamy o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00.
13. Serdecznie dziękuję za ofiary złożone na Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku. Zebrano 7065 zł.
14. Dzisiejsze ofiary do puszek są przeznaczone na fundusz młodzieżowy naszej Parafii. Z tego funduszu organizujemy wyjazdy młodzieży. Ostatnio również zakupiliśmy z tego funduszu mikrofon pojemnościowy dla naszej scholi młodzieżowej. Za tydzień Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym. Ofiary do puszek będą przeznaczone na potrzeby Kościoła na Bliskim Wschodzie.
14. Dziękuję również za dzisiejsze ofiary na Kościół. W ostatnim czasie udało się dzięki życzliwości dobrych parafian wymienić dużą część żarówek i halogenów z podświetlenia zewnętrznego kościoła. Od razu wieczorem zrobiło się jaśniej przy kościele. Trwa cały czas naprawa pieca olejowego w kościele a właściwie poszukiwanie części, które mogą zastąpić te, które są już zużyte. Piec jest nietypowy, ściągany zza granicy. Wszystko jest nie w centymetrach, a w calach. Ale nie tracimy nadziei. Spróbujemy przed zimą uruchomić piec.
15. Wszystkim życzymy dobrej i spokojnej niedzieli oraz wielu łask Bożych na cały tydzień.

Ogłoszenia parafialne 30 Niedziela zwykła 29 października 2017 r.

1. We środę, 1 listopada, obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy Świętych niedzielny. Odprawiamy o godz. 7.00, 9.30, 11.30 i 18.00. Po Mszy Świętej o godz. 11.30 procesje żałobne na cmentarz parafialny i na cmentarz miejski.
2. W dniu 1 listopada gościmy w naszej wspólnocie parafialnej przedstawiciela Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Modlimy się w intencji wykładowców i alumnów naszego Seminarium oraz wspomagamy ich materialnie.
3. W czwartek, 2 listopada przypada Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Pamiętamy o tych wszystkich, którzy odeszli do wieczności a zwłaszcza o duszach w czyśćcu cierpiących. Msze Święte tego dnia odprawimy o 7.00, 9.30, 11.30 i 18.00. Msza Święta składkowa za wszystkich wiernych zmarłych zostanie odprawiona o 11.30. Po Mszy Świętej procesja na cmantarz parafialny. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich naszych zmarłych w modlitwie wypominkowej. Nie wiemy też, kto najbardziej potrzebuje naszej modlitwy. Dlatego we Mszy Świętej składkowej chcemy polecać tych najbardziej potrzebujących w drodze do nieba. Ofiary na tą Mszę Świętą składamy do koszyczka przed ołtarzem.
4. Na modlitwę wypominkową zapraszamy od 3 do 9 listopada, za wyjątkiem niedzieli. O godz. 17.15 odmówimy przed Najświętszym Sakramentem różańcową modlitwę wypominkową w intencji naszych bliskich zmarłych.
5. W sobotę, 4 listopada, wspominamy Św. Karola Boromeusza, biskupa.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
7. W pierwszą niedzielę miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej o godz. 12.00.
8. Dziękuję dzieciom i s. Monice za pięknie przygotowaną inscenizację na Niedzielę Misyjną. Wam wszystkim za ofiary na Misje złożone na tacę w wysokości 3821 zł.
9. Dziękuję sąsiadom, państwu Radomskim za piękne kwiaty do kościoła.
10. Moniecki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na projekcję filmu pt: „Dwie korony”. Jest to film o Błogosławionym Maksymilianie Marii Kolbe. Projekcja odbędzie się w sali widowiskowej, 8 listopada o godz. 18.00.
11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach informuje za pośrednictwem Parafii, że z dniem 1 listopada tego roku wprowadza nowy harmonogram pracy gabinetów lekarskich. Przychodnia Rejonowa w Mońkach jak również i inne Gminne i Wiejskie Ośrodki Zdrowia będą rozpoczynały pracę od godz. 8.00. Przychodnia w Mońkach będzie czynna do godz. 18.00.
12. W najbliższych dniach przy obu cmentarzach w Mońkach odbędzie się Harcerska Akcja Znicz, podczas której nasi harcerze będą rozprowadzać znicze. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na działalność I Szczepu Drużyn Monieckich m. in. dofinansowanie wyjazdu na Zlot Stulecia Związku Harcerstwa Polskiego 2018 r. w Gdańsku
13. Przypominamy o zmianie godzin odprawiania Mszy Świętych niedzielnych. Od 5 listopada Msze Święte odprawiamy o godz. 7.00, 9.00 (Msza Święta dla młodzieży), 10.30 (Msza Święta dziecięca), 12.00 (suma parafialna) i 18.00.
14. W tym miesiącu nasza wspólnota parafialna powiększyła się o kilkoro dzieci. Ochrzciliśmy Jakuba Wejsa, Fabiana Kulikowskiego, Julię Woźniel, Ewelinę Ostrowską i Marię Zofię Pełszyńską. Rodzicom gratulujemy a dzieciom życzymy, aby wzrastały w łasce Bożej.
15. Sakrament małżeństwa przyjęli Paulina Bogdańska i Paweł Hryniewicki. Prosimy dobrego Boga, aby umacniał miłość nowo zaślubionych i otaczał ich swoją opieką.
16. W tym miesiącu odeszli do wieczności Benedykt Biernath, Maria Bielska, Antoni Zajkowski, Franciszka Kreczman, Grzegorz Stawski, Krystyna Dziekońska, Stanisława Pukszta i Fryderyk Olechno. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a Światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
17. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze ofiary na kościół.
18. Wszystkim życzymy dobrej i spokojnej niedzieli oraz wielu łask Bożych na cały tydzień.

Ogłoszenia parafialne 29 Niedziela zwykła 22 października 2017 r.

1. Dzisiejsza niedziela inauguruje Tydzień Misyjny w Kościele. Modlimy się w intencji misjonarzy i misjonarek na całym świecie. Polecamy wszystkie wspólnoty w krajach misyjnych a szczególnie te, w których pracują misjonarze z naszej Archidiecezji: z Argentyny, Peru, Kuby, Papui Nowej Gwinei i Gruzji. Dzisiejsze ofiary na tacę będą przeznaczone na Misje.

2. Dziękuję siostrze Monice i naszym Promyczkom Jana Pawła II za papieski program słowno- muzyczny, który nam zaprezentowali w ubiegłą niedzielę w czasie Mszy Świętej o godz. 11.30.
3. Nasze wyrazy wdzięczności kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy pod kierownictwem pani Beaty Grygo i z udziałem ks. Jacka przygotowali koncert papieski. Można się było przekonać jak wiele mamy w naszej Parafii talentów muzycznych. Dzięki nim tegoroczne dni papieskie miały piękną oprawę.
4. Przypominamy, że dzisiaj Różaniec w naszej Parafii odmawiamy po Mszy Świętej o godz. 9.30. Za tydzień uczynimy to po Mszy o godz. 11.30. Zapraszamy do naszego kościoła parafialnego na nabożeństwa różańcowe w tygodniu po Mszy Świętej o godz.18.00. Przypominamy, że nabożeństwo różańcowe dla dzieci jest odprawiane w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.00.
5. W dniu 5 listopada zmieniamy niedzielny porządek odprawiania Mszy Świętych w naszej Parafii. Od pierwszej niedzieli listopada Msze Święte będą celebrowane o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00.
6. Już niebawem zacznie się Nowenna Opieki NMP Matki Bożej Ostrobramskiej, Patronki naszej Archidiecezji, w białostockiej Katedrze. Główne uroczystości odbędą się 16 listopada. 15 listopada na godz. 18.00 do Katedry zaproszone zostały parafie naszego dekanatu. Od dnia dzisiejszego rozpoczynamy zapisy na wyjazd autokarem na nasz dekanalny dzień Nowenny.
7. W sobotę, 21 października, obchodzimy Święto Świętych Apostołów, Szymona i Judy Tadeusza.
8. Pamiętajmy o listopadowym czasie modlitwy za zmarłych i o tradycyjnych wypominkach. Kartki wypominkowe leżą na stoliku przy wyjściu z kościoła. Przypominam o sprzątaniu grobów. W ten sposób czcimy pamięć naszych przodków i okazujemy im szacunek. Dziękuję harcerzom za sobotnie sprzątanie grobów zaniedbanych i tych o które już nikt się nie troszczy.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest do nabycia październikowy numer naszego archidiecezjalnego pisma Drogi Miłosierdzia a w nich wiele artykułów o tematyce misyjnej.
10. W ubiegłym tygodniu zebrano 615 zł na ofiary trzęsienia ziemi w Meksyku. Dziękujemy naszym harcerzom za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki.
11. W ubiegłą niedzielę przeprowadzaliśmy w naszej Parafii coroczne liczenie wiernych. Chciałbym poinformować, że w niedzielnych Mszach Świętych w naszej Parafii uczestniczyło 1818 osób. 45% z nich przyjęło Komunię Świętą. Dziękuję za Wasze świadectwo wiary. Niech Chrystus prowadzi Was zawsze w kierunku tego wielkiego Skarbu, jakim jest Eucharystia.

12. W tym tygodniu zakupiłem na potrzeby Parafii dmuchawę do liści. Będzie nam teraz łatwiej oczyszczać teren wokół kościoła. Koszt to 2500 zł. Dzięki panu Leszkowi Konaszewskiemu naprawiliśmy ambonkę w kościele. Już jej niewiele brakowało do przełamania się. Z grupą ministrantów seniorów uporządkowaliśmy teren przy plebanii. Odsłoniliśmy budynek od strony ogrodu. Ściany plebanii będą mogły teraz oddychać i dzięki temu zmniejszy się zawilgocenie murów. Chcę w tym miejscu zrobić ładny ogród.
13. I jeszcze informacja z prac Zespołu Caritas. 28 sierpnia wydano 56 plecaków wypełnionych przyborami szkolnymi oraz 8 wyprawek do klas „0”. Otrzymały je dzieci z najuboższych rodzin. Wszystkie plecaki przygotowali nasi parafianie. W miesiącu wrześniu przygotowano paczki dla 31 osób samotnych. W październiku nasz Caritas otrzymał z Banku Żywności 240 kg paczkowanych wędlin, które rozdano 80 potrzebującym pomocy rodzinom. 30 października wydawane będą środki czystości oraz żywność dla osób samotnych i rodzinom o niskich dochodach. Bóg zapłać wszystkim naszym parafianom za życzliwość i wsparcie materialne. dziękujemy pani Łucji i całemu zespołowi Caritas za piękną pracę.
14. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli oraz wielu łask Bożych na cały tydzień.

Ogłoszenia parafialne 28 Niedziela zwykła 15 października 2017 r.

1. Od soboty świętujemy Dni Papieskie. Wczoraj odbyły się IX Biegi Papieskie. Wzięło w nich udział wielu gości z całej Polski. Przyjechali do nas biegacze i biegaczki z całego województwa, jak również z tak odległych miejsc jak chociażby Szczecin. Kilkoro z nich reprezentuje nasz kraj na zawodach międzynarodowych. dziękuję serdecznie panom Staroście, Burmistrzowi i Dyrektorowi Pływalni za organizację i czuwanie nad przebiegiem Uroczystości, a wszystkim uczestnikom za odwagę do biegania i przednią zabawę na mecie. Dzisiaj wieczorem kolejny punkt programu. O 18.45 koncert papieski „Idźmy razem z nadzieją”. Serdecznie zapraszamy.
2. Niech ten rok będzie okazją do pochylenia się nad dziedzictwem naszego wielkiego Rodaka. Przypomnijmy sobie słowa Jana Pawła II, jego życie, które stało się świadectwem i to wszystko, czego nas chciał nauczyć. Pamiętajmy, że był ojcem naszej wolności.
3. Przypominamy, że dzisiaj Różaniec w naszej Parafii odmawiamy po Mszy Świętej o godz. 7.00. Za tydzień uczynimy to po Mszy Świętej o godz. 9.30. Zapraszamy do naszego kościoła parafialnego na nabożeństwa różańcowe w tygodniu po Mszy Świętej o godz. 18.00. Przypominamy, że nabożeństwo różańcowe dla dzieci jest odprawiane w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.00.
4. W sobotę świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Nauczycielom i pracownikom oświaty składamy serdeczne życzenia. Niech dobry Bóg umacnia Was swoją łaską w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Niech odnawia siły fizyczne i obdarzy zdrowiem.
5. W poniedziałek, 16 października, wspominamy Św. Jadwigę Śląską.
6. We wtorek, 17 października, przypada wspomnienie Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika.
7. W środę, 18 października, obchodzimy Święto Św. Łukasza, Ewangelisty, patrona Służby Zdrowia. Pamiętajmy w modlitwach o naszych lekarzach, pielęgniarkach, personelu i administracji szpitala i przychodni. Niech Pan Bóg obdarza ich hojnie swoimi łaskami.
8. W piątek, 20 października, wspominamy Św. Jana Kantego, kapłana.
9. W sobotę, 21 października, obchodzimy wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa.
10. Pamiętajmy o listopadowym czasie modlitwy za zmarłych i o tradycyjnych wypominkach. Kartki wypominkowe leżą na stoliku przy wyjściu z kościoła.
11. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 9.30 spotkanie młodzieży gimnazjalnej z klas III przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania. Po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dzieci z klas III Szkoły Podstawowej przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców.
12. Dzisiejsze ofiary do puszek będą przeznaczone na Caritas. W ubiegłym tygodniu zebrano 781 zł na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

13. Za tydzień Niedziela Misyjna. Ofiary na tacę będą przeznaczone na potrzeby Misji.
14. Rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku serdecznie dziękuje wszystkim rolnikom naszej Parafii za złożone w piątek płody rolne na potrzeby Seminarium. Samochody seminaryjne wyjechały z placu przykościelnego zapełnione po brzegi. Dziękuję za współpracę wszystkim sołtysom. Jest to piękny wyraz naszej solidarności z tymi, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Bóg zapłać.
15. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze ofiary na kościół.
16. Wszystkim życzymy dobrej i spokojnej niedzieli oraz wielu łask Bożych na cały tydzień.

Ogłoszenia parafialne 27 Niedziela zwykła 8 października 2017 r.

1 Dzisiaj oddaliśmy nas samych, rodzinę i całą Parafię Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pamiętajmy aby to ofiarowanie ponawiać w naszym życiu codziennym. Tekst zawierzenia Matce Bożej jest umieszczony w gablotach przy wyjściach bocznych z kościoła. Tam również można przeczytać ogłoszenia parafialne i intencje Mszy Świętych odprawianych w kościele w ciągu tygodnia.
2. Przypominamy, że dzisiaj Różaniec w naszej Parafii odmawiamy po Mszy Świętej o godz. 18.00. Za tydzień uczynimy to po Mszy o godz. 7.00. Chcemy, aby w modlitwę różańcową zaangażowała się cała wspólnota parafialna.
3. Oczywiście zapraszamy do naszego kościoła parafialnego na nabożeństwa różańcowe. W tygodniu po Mszy Świętej o godz.18.00 i w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11.30. Nabożeństwo różańcowe dla dzieci jest odprawiane w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.00.
4. W poniedziałek, 9 października, wspominamy bł. Wincentego Kadłubka.
5. W środę, 11 października, przypada wspomnienie św. Jana XXIII, Papieża.
6. W czwartek, 5 października, obchodzimy wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego.
7. Dziękujemy naszym siostrom zakonnym za piękne przedstawienie słowno-muzyczne o Świętej Teresie od Dzieciątka Jezus jak również za prowadzenie sobotniego różańca za Ojczyznę.
8. Dzisiaj modlimy się za papieską Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia i składamy ofiary na stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Za tydzień przeżyjemy nasze dni papieskie. W sobotę zapraszamy razem ze Starostą Monieckim i Dyrektorem Pływalni na IX Biegi Papieskie i III Memoriał im. ks. Henryka Mirona. Otwarcie o godz. 11.00. Następnie biegi dla dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej w dwóch kategoriach wiekowych i biegi memoriałowe ze startu wspólnego. W niedzielę po Mszy Świętej o godz. 18.00 akademia ku czci Ojca Świętego.
9. Powoli zbliża się piękny, listopadowy czas modlitwy za zmarłych. Przypominamy o tradycyjnych wypominkach. Pamiętajmy o naszych bliskich zmarłych. O ofiarowaniu w ich intencji w czasie oktawy Zaduszkowej modlitwy różańcowej. Kartki wypominkowe można otrzymać przy wyjściu ze świątyni u ministrantów.
10.Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 9.30 spotkanie młodzieży gimnazjalnej z klas II i z VII klasy Szkoły Podstawowej, przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania. Spotkanie klas III gimnazjum za tydzień. Przypominamy, że z rodzicami młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania spotkamy się w listopadzie, odpowiednio w drugą i trzecią niedzielę miesiąca. Na spotkanie dzieci z klas III przygotowujących się do I Komunii Świętej i ich rodziców zapraszam za tydzień, 15 października po Mszy Świętej o godz. 11.30.
11.Za tydzień ofiary do puszek będą przeznaczone na Caritas.
12. Również za tydzień odbędzie się tradycyjne liczenie wiernych.

13. Dyrekcja naszego Szpitala serdecznie prosi o przekazywanie nieużywanej pościeli do dyspozycji pacjentów. Często jest tak, że w domach przechowujemy większą ilość pościeli i jej nie używamy. W szpitalu zostanie właściwie spożytkowana a za oszczędzone w ten sposób pieniążki można będzie zakupić leki lub środki higieny dla pacjentów. Pościel można zostawić na Izbie Przyjęć.
14. Serdecznie dziękujemy za dzisiejsze ofiary na kościół.
15. Wszystkim życzymy dobrej i spokojnej niedzieli oraz wielu łask Bożych na cały tydzień.

Ogłoszenia parafialne 26 Niedziela zwykła -1 października 2017 r.

 1. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 11.30 adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo różańcowe i procesja eucharystyczna. Po Mszy Świętej spotkanie KŻR.
 2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zachęcam do spowiedzi pierwszopiątkowej. Dzieciom, młodzieży i dorosłym przypominam o pięknej praktyce obchodzenia dziewięciu pierwszych piątków miesiąca.
 3. Zapraszamy do naszego kościoła parafialnego na nabożeństwa różańcowe. W tygodniu po Mszy Świętej o godz.18.00 i w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11.30. Nabożeństwo różańcowe dla dzieci jest odprawiane w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.00.
 4. W poniedziałek, 2 października wspominamy św. Aniołów Stróżów.
 5. W środę, 4 października, przypada wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.
 6. W czwartek, 5 października, obchodzimy wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej.
 7. W sobotę, 7 października, przypada wspomnienie NMP Różańcowej. O godz. 7.45 grupa pielgrzymów z KŻR udaje się na pielgrzymkę do Różanegostoku. Po drodze odwiedzimy sanktuarium Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Sokółce i miejsce objawień Maryjnych na Bocianku koło Dolistowa.
 8. Sobota to szczególny dzień modlitw w intencji Ojczyzny. W parafiach odmawiamy „Różaniec do granic”. W naszym kościele na taką modlitwę zapraszam w godzinach od 14.00 do 16.00. Modlitwę poprowadzą nasze siostry zakonne.
 9. W następną niedzielę ofiarujemy naszą parafię i nasze rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi. Z racji na to że 13 października kończy się rok fatimski zaakcentujemy ten fakt zawierzeniem nas samych i naszej wspólnoty parafialnej Matce Bożej.
 10. W następną niedzielę po Mszy Świętej o godz. 9.30 spotkanie młodzieży gimnazjalnej z klas II i z VII klasy Szkoły Podstawowej. Młodzież ta rozpoczyna pierwszy rok przygotowań do Sakramentu Bierzmowania. Spotkanie klas III gimnazjum odbędzie się w trzecią niedzielę miesiąca. Z rodzicami młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania spotkamy się w listopadzie, odpowiednio w drugą i trzecią niedzielę miesiąca. Na spotkanie dzieci z klas III przygotowujących się do I Komunii Świętej i ich rodziców zapraszam 15 października po Mszy Świętej o godz. 11.30.
 11. Dzisiaj ofiary do puszek będą przeznaczone na fundusz młodzieżowy. Za tydzień zbierzemy ofiary na stypendialny Fundusz Papieski Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 12. Serdecznie dziękujemy za dzisiejsze ofiary na kościół.
 13. Wszystkim życzymy dobrej i spokojnej niedzieli oraz wielu łask Bożych na cały tydzień.

Ogłoszenia 25 Niedziela zwykła – 24 września 2017 r.

1. W dzisiejszą niedzielę spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. i ich Rodziców po Mszy św. o godz. 11.30.
2. Od piątku, 22 września, przed wieczorną Mszą św. Siostry prowadzą Nowennę do św. Teresy od Dzieciątka Jezus – zapraszamy wszystkich czcicieli św. Teresy do wspólnej modlitwy.
3. W czwartek, 28 września – uroczystość błog. ks. Michała Sopoćki. W piątek, 29 września, święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
4. Za tydzień pierwszy października – Niedziela Adoracyjna. Adoracja Najświętszego Sakramentu, Nabożeństwo Różańcowe i procesja Eucharystyczna po Mszy św. o godz. 11.30. Inscenizacja o św. Teresie po Mszach św. o godz. 9.30 i 11.30.
– Nabożeństwo Różańcowe w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.00,
– Nabożeństwo Różańcowe w niedziele po Mszy św. o godz. 11.30.
5. W następną niedzielę ofiary do puszek na fundusz młodzieżowy.

6.. Różaniec dzieciom w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.00.
7. Zachęcamy dzieci i młodzież do zapisywania się do grupy oazowej.
8. Jest jeszcze do nabycia nowy miesięcznik „ Drogi Miłosierdzia”.
9. W dniu 7 października, Koła Żywego Różańca organizują pielgrzymkę autokarową do Różanegostoku. Pielgrzymkę poprowadzi ks. Proboszcz. Zapisy u pani Łucji Supińskiej.
10. Moniecki Ośrodek Kultury zaprasza do wstąpienia w szeregi Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Mońkach. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 26 września (wtorek) o godz. 17.00 w Gimnazjum w Mońkach przy ul. Leśnej 3.

10. W tym miesiącu:
– ochrzczeni: Linko Weronika, Bojarzyński Wojciech, Kruczkowska Nadia, Maciorowska Gabriela, Woźniel Aleksandra, Rafałko Alicja, Ciołko Hanna, Dąbrowski Bartosz.
– zaślubieni: Pawłowska Joanna – Jabłoński Paweł, Śmietanka Magdalena – Zabielski Błażej, Jankowska Emila – Sosnowski Paweł, Stankiewicz Katarzyna – Kobrzyniecki Bartosz, Tuszyńska Iga – Popławski Paweł, Sobolewska Adriana – Chilmon Tomasz
– zmarli: + Hryniewicka Łucja, + Kędzior Halina, + Olkowska Helena,
+ Mitroszewska Jadwiga

Zapowiedzi


Sawicki Marek , kaw. zam. w Kuczynie, parafii tutejszej,
Powichrowska Urszula, panna, zam. w Krypnie Wielkim,
par. Krypno Kościelne – zap. 2


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,
proszony jest nas o tym poinformować.

Ogłoszenia 24 Niedziela zwykła – 17 września 2017 r.

1. W dzisiejszą niedzielę, w Monieckim Ośrodku Kultury, od godz. 9.00 do 12.30, organizowane jest honorowe oddawanie krwi.
2. Jutro, 18 września, święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży.
3. W czwartek, 21 września, święto Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
4.. W sobotę, 23 września, św. Ojca Pio.
5. W dniu 7 października, Koła Żywego Różańca organizują pielgrzymkę autokarową do Różanegostoku. Pielgrzymkę poprowadzi ks. Proboszcz. Zapisy u pani Łucji Supińskiej.
6. Jest jeszcze do nabycia nowy miesięcznik „ Drogi Miłosierdzia” w dużej części poświęcony rodzinie.
7. Zachęcamy dzieci i młodzież do zapisywania się do grupy oazowej.
8. Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby kościoła, panu ślusarzowi za naprawę drzwi wejściowych do kościoła w nawie bocznej. Dziękujemy Ministrantom Seniorom za pomoc w porządkowaniu kościoła.
9. Ks. Jacek zaprasza młodzież w każdy czwartek, na specjalną dla nich Mszę św. o godz. 18.00,

10. Spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. i ich Rodziców odbędzie się w przyszłą niedzielę – 24 września, po Mszy św. o godz. 11.30.

Zapowiedzi – (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Sawicki Marek , kaw. zam. w Kuczynie, parafii tutejszej,
Powichrowska Urszula, panna, zam. w Krypnie Wielkim, par. Krypno Kościelne – zap. 1


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,
proszony jest nas o tym poinformować.

Ogłoszenia 23 Niedziela zwykła – 10 września 2017 r.

1. We wtorek, 12 września, wspomnienie Imienia Maryi, ustanowione na pamiątkę zwycięstwa nad Turkami pod Wiedniem w roku 1683.
2. W czwartek, 14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego, ustanowione na pamiątkę wystawienia do publicznej adoracji, w roku 335, drzewa Krzyża, odnalezionego przez cesarzową Helenę, matkę Konstantyna Wielkiego,.
3. W piątek, 15 września, Matki Bożej Bolesnej.
4. Środa, piątek i sobota w tym tygodniu, to dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
5. Dzisiaj ofiary do puszek na K.U.L. i Centrum Pastoralno – Katechetyczne w Białymstoku.
6. Intencje mszalne na rok 2018 można będzie zapisywać w tygodniu, w kancelarii parafialnej, w godzinach urzędowania. Dla usprawnienia prosimy, aby intencje i numer kontaktowy osoby zamawiającej zapisać na kartce, szczególnie gdy ktoś zamawia więcej Mszy św.
7. Kancelaria parafialna czynna w tygodniu, oprócz sobót, niedziel i świąt,  w godzinach: 8.00 – 9.00 (jak dotychczas), natomiast po południu w godzinach: od 16.30 – do – 17.30.
8. Przypominamy, że Pierwsza Komunia święta w naszej parafii, w roku 2018, odbędzie się w niedzielę 27 maja o godz. 11.30.

9. W dniu 7 października, Koła Żywego Różańca organizują pielgrzymkę autokarową do Różanegostoku. Pielgrzymkę poprowadzi ks. Proboszcz, który zostanie również opiekunem Kół Żywego Różańca w naszej parafii. Zapisy u pani Łucji Supińskiej.
10. Jest do nabycia nowy miesięcznik „ Drogi Miłosierdzia”

Zapowiedzi – (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Chilmon Tomasz , kaw. zam w Goniądzu,
Sobolewska Adriana, panna, zam. Hornostaje, par. tut. – zap. 2


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,
proszony jest nas o tym poinformować.

Ogłoszenia 22 Niedziela zwykła – 3 września 2017 r.

1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, adoracja Najśw. Sakr. i procesja eucharystyczna po Mszy św. o godz. 11.30. W czasie Mszy św. o godz. 11.30 uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza. Również dzisiaj Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary do puszek przeznaczone są na fundusz młodzieżowy.
2. Jutro o godz. 8.00 Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców.
3. W tym tygodniu I czwartek miesiąca – dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.
4. W piątek, 8 września – święto Narodzenia N.M.P. (M. B. Siewnej) – odpust w Krypnie. Zachęcamy do udziału w uroczystościach w sanktuarium M. B. Pocieszenia w Krypnie. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.00 i 18.00 z poświęceniem ziarna siewnego. Rolnicy święcąc ziarno siewne jeszcze raz dziękują Bogu na tegoroczne zbiory i proszą o dobrą pogodę, błogosławieństwo na okres siewu i obfite plony w przyszłym roku.
5. W sobotę, 9 września, piesza pielgrzymka do Krypna wyruszy z naszego kościoła o godz. 11.00. Zapisy w kancelarii w godzinach urzędowania. Koszt uczestnictwa – 10 zł.
6. W następną niedzielę – 10 września, ofiary do puszek na K.U.L. i Centrum Pastoralno – Katechetyczne w Białymstoku.
7. Od następnej niedzieli, czyli od 10 września, Msza św. o godz. 11.30 z udziałem dzieci.
8. Intencje mszalne na rok 2018 można będzie zapisywać w tygodniu, po 10 września, w kancelarii parafialnej, w godzinach urzędowania. Dla usprawnienia prosimy, aby intencje i numer kontaktowy osoby zamawiającej zapisać na kartce, szczególnie gdy ktoś zamawia więcej Mszy św.
9. Tymczasem można jeszcze zapisywać Msze św. na wrzesień, listopad i grudzień.
10. Od jutra, czyli od 4 września, kancelaria parafialna będzie czynna w tygodniu, oprócz sobót, niedziel i świąt, w godzinach: 8.00 – 9.00 (jak dotychczas), natomiast po południu w godzinach: od 16.30 – do – 17.30.
11. Pierwsza Komunia święta w naszej parafii, w roku 2018, odbędzie się w niedzielę 27 maja o godz. 11.30.
12. Dziś rozpoczyna swoją posługę w naszej parafii nowy proboszcz, ks. Wojciech Wojtach, którego serdecznie witamy i życzymy Bożego błogosławieństwa w pracy duszpasterskiej oraz opieki Matki Bożej Częstochowskiej, św. Kazimierza i św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
13. W tym tygodniu zmarła Łucja Hryniewicka – wieczny odpoczynek.

Zapowiedzi – (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Chilmon Tomasz , kaw. zam w Goniądzu,
Sobolewska Adriana, panna, zam. Hornostaje, par. tut. – zap. 1


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami, proszony jest nas o tym poinformować.

Ogłoszenia 21 Niedziela zwykła – 27 sierpnia 2017 r.

1. W dzisiejszą niedzielę, w Komendzie Powiatowej Policji, od godz. 10.00 do 16.00, organizowane jest honorowe oddawanie krwi.

2. Jutro, w poniedziałek, na godz. 9.30, zapraszamy do naszego kościoła, zgłoszone rodziny z dziećmi w celu wręczenie plecaków z przyborami szkolnymi jako zakończenie akcji Caritas – „Plecak Pełen Uśmiechów” a wszystkim ofiarodawcom, w imieniu obdarowanych, serdecznie dziękujemy.

2. W tym tygodniu, w piątek, 1 września, obchodzimy 78 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. W tym dniu modlimy się w intencji poległych w obronie Ojczyzny.
3. Również w tym tygodniu, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca,

4. Składamy serdeczne Bóg zapłać państwu Wilczewskim z Białous za róże. Bóg zapłać również za kosz róż i za kwiaty z ogródków.

5. Schola „Gloria” składa podziękowanie za złożone wczoraj ofiary. Zebrano 1093 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom.

6. W związku z odejściem na urlop zdrowotny naszego proboszcza, ks. Andrzeja Ziółkowskiego, nowym proboszczem naszej parafii został mianowany ks. Wojciech Wojtach, dotychczasowy proboszcz parafii Sidra. Wprowadzenie nowego proboszcza odbędzie się w przyszłą niedzielę, 3 września, w czasie Mszy św. o godz. 11.30. Składamy podziękowanie ks. proboszczowi i dziekanowi naszego dekanatu, księdzu Andrzejowi Ziółkowskiemu za dotychczasowe prowadzenie naszej parafii i życzymy zdrowia, by mógł nadal służyć ludowi Bożemu w naszej archidiecezji.

Zapowiedzi 


Alojzy Mnich, wdowiec z parafii tutejszej,
Jadwiga Zabielska, wdowa, zam. Białystok, par. św. Rafała Kalinowskiego – zap. 2


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,
proszony jest nas o tym poinformować.

Ogłoszenia 13 Niedziela zwykła – 2 lipca 2017 r.

1. Jutro, 3 lipca – święto św. Tomasza Apostoła.

2. W czwartek, 6 lipca, wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej.

3. W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

4. Dziękujemy za kwiaty do kościoła i nadal prosimy osoby, które maja swoje ogródki z kwiatami aby, zanim one przekwitną, przynajmniej część z nich mogły zdobić naszą świątynię.

5. Jest do nabycia miesięcznik Drogi Miłosierdzia.

Zapowiedzi – (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Prokop Wojciech, kawaler, zam. Mońki, ul. Wojska Pol., par św. Brata Alberta,

Raś Agnieszka, panna, zam. Mońki, ul. Tysiąclecia, par. tut. – zap. 2


Liberacki Sławomir, kawaler, zam. Mońki, ul. św. Kazimierza, par. tut.,

Karwowska Monika, panna, zam. Mońki, ul. św. Kazimierza, par. tut. – zap. 2


Popowski Tomasz, kawaler, zam. Mońki, ul. Słowackiego, par. tut.,

Harasimczuk Katarzyna, panna, zam. Łubniki, par. Zabłudów – zap. 2


Olszyński Damian, kawaler, zam. Mońki, ul. Sikorskiego, par. tut.,

Burzyńska Marlena, panna, zam. Piwowary, par. Goniądz – zap. 1


Popławski Paweł, kawaler, zam. Zblutowo, par. tut.,

Tuszyńska Iga, panna, zam. Dziękonie, par. tut. – zap. 1


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,

proszony jest nas o tym poinformować.

Ogłoszenia 12 Niedziela zwykła – 25 czerwca 2017 r.

1. W czwartek, 29 czerwca – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, tytuł kościoła i parafii w Trzciannem.

2. W sobotę, 1 lipca, pierwsza sobota miesiąca.

3. Przyszła niedziela to pierwsza niedziela miesiąca, adoracja Najśw. Sakr. i procesja eucharystyczna jak zwykle po Mszy św. o godz. 11.30. Ofiar do puszek na „fundusz ministrancki’

4. Dziękujemy za kwiaty dzieciom do sypania w czasie procesji. Jednocześnie prosimy osoby, które maja swoje ogródki z kwiatami aby w miarę możliwości podzieliły się kwiatami i czasami przyniosły trochę kwiatów do swego kościoła. W kościele nie zawsze muszą być kwiaty ze sklepu. W sklepie bowiem nie ma takich kwiatów jak w ogródkach, a mają one swoje naturalne piękno oraz są owocem waszej pracy i troski, niech więc będą mogły zdobić i naszą świątynię.

5. Jest jeszcze do nabycia czerwcowy miesięcznik Drogi Miłosierdzia, poświęcony w większości rozważaniom o Duchu Świętym.

Zapowiedzi – (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Roszko Wojciech, kawaler, zam. Kalinówka Królewska, par. Kalinówka Kościelna,

Kuczewska Anna, panna, zam. Mońki, ul. Kopernika, par. tut. – zap. 2


Prokop Wojciech, kawaler, zam. Mońki, ul. Wojska Pol., par św. Brata Alberta,

Raś Agnieszka, panna, zam. Mońki, ul. Tysiąclecia, par. tut. – zap. 1


Literacki Sławomir, kawaler, zam. Mońki, ul. św. Kazimierza, par. tut.,

Karwowska Monika, panna, zam. Mońki, ul. św. Kazimierza, par. tut. – zap. 1


Popowski Tomasz, kawaler, zam. Mońki, ul. Słowackiego, par. tut.,

Harasimczuk Katarzyna, panna, zam. Łubniki, par. Zabłudów – zap. 1


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,

proszony jest nas o tym poinformować.

Ogłoszenia 11 Niedziela zwykła – 18 czerwca 2017 r.

1. W Oktawie Bożego Ciała Msza św., Nieszpory Eucharystyczne i procesja Eucharystyczna dokoła kościoła o godz. 18.00. Również w dzisiejszą niedzielę. Na zakończenie Oktawy, w czwartek, 22 czerwca, błogosławieństwo dzieci oraz poświęcenie kwiatów i ziół (wianuszków) po Mszy św. o godz. 18.00.

2. W piątek, 23 czerwca, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i Dzień Ojca – pamiętajmy w modlitwie o naszych ojcach.

3. W sobotę, 24 czerwca, Uroczystość Narodzenia św. Jan Chrzciciela.

4. Dziś zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Centrum Pastoralno – Katechetyczne w Białymstoku.

5. Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w piątek – 23 czerwca o godz. 8.00.

6. Również w piątek, 23 czerwca wyrusza piesza pielgrzymka do Różanegostoku. Uczestnicy obu parafii gromadzą się w kościele św. Brata Alberta. Wyjście pielgrzymki monieckiej odbędzie się o godz. 12.00 z kościoła św. Brata Alberta. Zapisy uczestników z parafii Matki Bożej Częstochowskiej, od poniedziałku do piątku w kancelarii parafialnej. Złożenie bagaży w czwartek od godz. 18.30 na parkingu przed kościołem, od szczytu kaplicy przy plebanii. Koszt uczestnictwa 15 zł. Powrót we własnym zakresie.

7. Dziękujemy za kwiaty dzieciom do sypania w czasie procesji Bożego Ciała i w czasie Oktawy.

8. Jest jeszcze do nabycia czerwcowy miesięcznik Drogi Miłosierdzia, poświęcony w większości rozważaniom o Duchu Świętym.

Zapowiedzi – (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Roszko Wojciech, kawaler, zam. Kalinówka Królewska, par. Kalinówka Kościelna,

Kuczewska Anna, panna, zam. Mońki, ul. Kopernika, par. tut. – zap. 1


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,

proszony jest nas o tym poinformować.

Ogłoszenia Niedziela Najświętszej Trójcy – 11 czerwca 2017 r.

 1. We wtorek, 13 czerwca, św. Antoniego z Padwy, Kapłana i Doktora Kościoła.
 1. W tym tygodniu, w czwartek, 15 czerwca, Uroczystość Bożego Ciała. Msza św. w naszym kościele o godz. 7.00, następnie :

– o godz. 10.00 – Msza św., koncelebrowana przez kapłanów obu parafii, w kościele św. Brata Alberta i procesja Eucharystyczna ulicami naszego miasta do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej.

– po procesji Msza św. w naszym kościele około godz. 12.00. w intencji pracowników Gminy i Starostwa w Mońkach.

– Msza św. wieczorna o godz. 18.00. Prosimy o kwiaty dzieciom do sypania w czasie procesji Bożego Ciała i w czasie Oktawy.

 1. Do czwartku, 22 czerwca, Oktawa Bożego Ciała. Msza św., Nieszpory Eucharystyczne i procesja Eucharystyczna dokoła kościoła o godz. 18.00. Na zakończenie Oktawy błogosławieństwo dzieci oraz poświęcenie kwiatów i ziół (wianuszków)  po Mszy św. o godz. 18.00.

 

 1. W sobotę, 17 czerwca, uroczystość św. Brata Alberta, mpatrona sąsiedniej parafii.
 2. Jest do nabycia czerwcowy miesięcznik Drogi Miłosierdzia, poświęcony w większości rozważaniom o Duchu Świętym.
 1. W dzisiejszą niedzielę, w Monieckim Ośrodku Kultury,

od godz. 9.00 do 12.30, organizowane jest honorowe oddawanie krwi.

 1. Prosimy zapoznać się z ogłoszeniem dotyczącym REKRUTACJI NA STAŻE ZAWODOWE.

 

Zapowiedzi –  (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Rafałko Kamil, kawaler, zam. Mońki, ul. Gajowa, par. św. Alberta,

Filipkowska Magda, panna, zam. Mońki, ul. Sienkiewicza, par. tut. – zap. 2


Walesieniuk Marek, kawaler, zam. Mońki, ul. Ełcka, par. tut.,

Lewandowska Karolina, panna, zam. Smogorówka Dolistowska, par. Dolistowo – zap. 2


 Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,

proszony jest nas o tym poinformować.

Ogłoszenia Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 4 czerwca 2017 r.

1. Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i zakończenie okresu wielkanocnego oraz pierwsza niedziela miesiąca. Adoracja Najśw. Sakr. i procesja eucharystyczna po Mszy św. o godz. 11.30. Za odmówienie hymnu „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny.

2. Dzisiaj, w pierwszą niedzielę, ofiary do puszek na fundusz ministrancki.

3. Również dzisiaj, Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczynają się w naszej parafii katechezy przedmałżeńskie. Zapisy na pierwszym spotkaniu.

4. Jutro, w poniedziałek, 5 czerwca, drugi dzień Zielonych Świąt – Święto Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła, Msze św. o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. O godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza św. za wszystkich chorych parafian.

5. W następną niedzielę, 11 czerwca, Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, a w czwartek, 15 czerwca Uroczystość Bożego Ciała.

Zapowiedzi – (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Stankiewicz Rafał, kawaler, zam. Osada Hornostaje, par. tut.,

Chmielewska Urszula, panna, zam. Niewiarowo, par. Trzcianne – zap. 2


Hryniewicki Sebastian, kawaler, zam. Mońki, ul. Puchalskiego, par. św. Alberta,

Mocarska Karolina, panna, zam. Mońki, ul. Aleja Niepodległości, par. tut. – zap. 2


Kulesza Andrzej, kawaler, zam. Mońki, ul Wyzwolenia, par. tut.,

Rutkowska Anna, panna, zam. Mońki, ul. Wojska Polskiego, par. św. Alberta – zap. 2


Rafałko Kamil, kawaler, zam. Mońki, ul. Gajowa, par. św. Alberta,

Filipkowska Magda, panna, zam. Mońki, ul. Sienkiewicza, par. tut. – zap. 1


Walesieniuk Marek, kawaler, zam. Mońki, ul. Ełcka, par. tut.,

Lewandowska Karolina, panna, zam. Smogorówka Dolistowska, par. Dolistowo – zap. 1


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,

proszony jest nas o tym poinformować.

Ogłoszenia 7 Niedziela Wielkanocna – 28 maja 2017 r.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. W tym tygodniu:

– w środę – 31 maja, Święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny,

– w czwartek – 1 czerwca, Międzynarodowy Dzień Dziecka i rozpoczęcie nabożeństw czerwcowych, (nabożeństwa każdego dnia po wieczornej Mszy św., również w niedziele),

– w tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca,

2. W przyszłą niedzielę, 4 czerwca – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i zakończenie okresu wielkanocnego. Oraz pierwsza niedziela miesiąca.  Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna po Mszy św. o godzinie 11:30.

3. W poniedziałek, 5 czerwca – Święto Najść. Maryi Panny Matki Kościoła, Tradycyjnie zwany drugi dzień Zielonych Świąt. Msze św. o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. Msza św. o godz. 10.00 zostanie odprawiona za wszystkich chorych parafian, dlatego na Mszę św. o godz. 10.00 prosimy o przywiezienie chorych którzy sami nie mogą uczęszczać na Mszę św. do kościoła i chcą przyjąć Sakrament Chorych. W czasie tej Mszy św. te osoby będą mogły przyjąć Namaszczenie Chorych.

4. Również w przyszłą niedzielę, 4 czerwca rozpoczynają się w naszej parafii katechezy przedmałżeńskie i trwać będą do 9 czerwca. Spotkania będą rozpoczynały się w kościele Mszą św. o godz. 18.00. Zachęcamy więc młodych ludzi do uczestnictwa w przygotowaniu do należytego przeżycia okresu narzeczeństwa oraz świadomego i odpowiedzialnego podjęcia decyzji o zawarciu Sakramentu Małżeństwa.

5. W dniu 20 maja 2017 r. we wsi Krzeczkowo spłonął dom i cały dobytek. W związku z tym, Burmistrz Moniek i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach, zwracają się z prośbą o pomoc poszkodowanej rodzinie i wsparcie rzeczowe (odzież, obuwie, pościel, koce, łóżka, kanapy, meble oraz sprzęt gospodarstwa domowego). Rzeczy prosimy przywozić do MOPS-u w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 12. Szczegółowych informacji udziela MOPS w Mońkach – tel. (85) 716 25 67.

Zapowiedzi


Storonowicz Paweł, kawaler, zam. Mońki, ul. Wyszyńskiego, par. tut.,

Gołębiewska Paulina, panna, zam. Łupichy, par. tut. – zap. 2


Kalinowski Michał, kawaler, zam. Żodzie, par. Downary,

Brzostowska Sylwia, panna, zam. Mońki, ul. Wyzwolenia, par. tut. – zap. 2


Stankiewicz Rafał, kawaler, zam. Osada Hornostaje, par. tut.,

Chmielewska Urszula, panna, zam. Niewiarowo, par. Trzcianne – zap. 1


Hryniewicki Sebastian, kawaler, zam. Mońki, ul. Puchalskiego, par. św. Alberta,

Mocarska Karolina, panna, zam. Mońki, ul. Aleja Niepodległości, par. tut. – zap. 1


Kulesza Andrzej, kawaler, zam. Mońki, ul Wyzwolenia, par. tut.,

Rutkowska Anna, panna, zam. Mońki, ul. Wojska Polskiego, par. św. Alberta – zap. 1


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,

proszony jest nas o tym poinformować.

Ogłoszenia 6 Niedziela Wielkanocna – 21 maja 2017 r.

1. Składamy serdeczne podziękowanie:

– placówkom oświatowym,

– pracownikom Starostwa i Gminy Mońki,

– pracownikom Powiatowej Komendy Policji i Straży Pożarnej,

– dyrekcji zakładu produkcyjnego „MONROL”

– oraz wszystkim osobom, za życzliwe i serdeczne przyjęcie biskupa w czasie Wizytacji Kanonicznej.

2. W tym tygodniu:

– w środę – 24 maja, Najśw. Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych i dzień modlitw za Kościół Katolicki w Chinach,

– w piątek – 26 maja, Dzień Matki i rozpoczęcie Nowenny do Ducha Świętego.

– w poniedziałek, wtorek i środę dni modlitw o dobre urodzaje oraz za kraje głodujące.

3. W następną niedzielę – 28 maja, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Zapowiedzi – (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Bogdan Grzegorz i Mnich Justyna, zam. Mońki,

ul. Aleja Niepodległości, par. tut. – zap. 2


Storonowicz Paweł, kawaler, zam. Mońki, ul. Wyszyńskiego, par. tut.,

Gołębiewska Paulina, panna, zam. Łupichy, par. tut. – zap. 1


Kalinowski Michał, kawaler, zam. Żodzie, par. Downary,

Brzostowska Sylwia, panna, zam. Mońki, ul. Wyzwolenia, par. tut. – zap. 1


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,

proszony jest nas o tym poinformować.


Ogłoszenia 5 Niedziela Wielkanocna – 14 maja 2017 r.

1. W tym tygodniu, w środę – 17 maja, będziemy przeżywali w naszej parafii Wizytację Kanoniczną, którą przeprowadzi Biskup Henryk Ciereszko. W ciągu dnia, w umówionych godzinach, biskup odwiedzi:

– placówki oświatowe na terenie naszej parafii, w których pracują nasi katecheci,

– pracowników Starostwa i Gminy Mońki,

– pracowników Powiatowej Komendy Policji i Straży Pożarnej,

– zakład produkcyjny „MONROL”

– oraz wyznaczone osoby chore i dom ks. Pawła Saucia.

2. W środę – 17 maja, Mszy św. o godz. 18.00 nie będzie, tylko o godz. 17.00. O godz. 17.00 nastąpi kanoniczne powitanie Biskupa na progu Fary monieckiej. Po powitaniu będzie Msza św. w czasie której Biskup udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży gimnazjalnej z naszej parafii. Po Mszy św., w kościele, odbędzie się spotkanie z grupami działającymi na terenie naszej parafii. Przedstawiciele każdej z grup zaprezentują formy swojej działalności.

3. Ze względu na Bierzmowanie, w najbliższą środę – 17 maja, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Nabożeństwo Majowe zostanie odprawione rano o godz. 7.00.

4. W następną niedzielę – 24 maja, w czasie Mszy św. o godz. 11.30, dzieci z naszej parafii przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej.

5. Jest do nabycia nowy miesięcznik „Drogi Miłosierdzia” poświęcony Matce Bożej Fatimskiej, nowemu białostockiemu Arcybiskupowi, pierwszym sobotom miesiąca oraz obrazowi Matki Bożej Szkaplerznej w parafii Trzcianne i kościołowi w Jasionówce.

6. Przypominamy ponownie, że jutro, 15 maja, upływa termin składania wniosków o przyznanie dopłat dla rolników.

Zapowiedzi – (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Jankowski Adrian, kaw. z par. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie,

Wasilewska Beata, panna, zam. Oliszki, par. tut.- zap. 2


Zabielski Adrian, kaw. zam. w Przytulance, par. św. Alberta,

Moniuszko Marta, panna, zam. Sobieski, par. tut.- zap. 2


Zambrzycki Michał, kaw. zam. Kramkówka Mała, par. Downary,

Sokołowska Magdalena, panna, zam. Mońki, ul. Słowackiego, par. tut.- zap. 2


Wiszowaty Bartosz, kaw. zam. Dziękonie, par. tut.,

Czarniecka Patrycja, panna, w Łosińcu, par. Marianowo – zap. 2


Bogdan Grzegorz i Mnich Justyna, zam. Mońki,

ul. Aleja Niepodległości, par. tut. – zap. 1


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,

proszony jest nas o tym poinformować.


Ogłoszenia 4 Niedziela Wielkanocna – 7 maja 2017 r.

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracyjna. Procesja eucharystyczna po Mszy św. o godz. 11.30. Jest to również Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Bóg zapłać za ofiary na nasze Seminarium Duchowne. Jak w każdą pierwszą niedzielę ministranci zbierają ofiary do puszek na fundusz ministrancki.

2. Jutro, 8 maja, Uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski

3. W sobotę, 13 maja, Matki Bożej Fatimskiej.

4. Przypominamy ponownie, że 15 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie dopłat dla rolników.

 

Zapowiedzi – (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)

Garstka Maksymilian, kaw. z par. Narodzenia Pańskiego w Poznaniu,

Wasilewska Agnieszka, panna, zam. Mońki, ul. Słowackiego, par. tut.- zap. 2


Sobiech Krzysztof, kaw. zam. Jacowlany, par. Sokolany,

Amonowicz Wioleta, panna, zam. Mońki, ul. ks. Małynicza, par. tut.- zap. 2


Mikołajczuk Rafał, kaw. zam. Nowe Włóki, par. św. Mikołaja w Sętalu,

Barszczewska Urszula, panna, zam. Mońki, ul. Słowackiego, par. tut.- zap. 2


Jankowski Adrian, kaw. z par. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie,

Wasilewska Beata, panna, zam. Oliszki, par. tut.- zap. 1


Zabielski Adrian, kaw. zam. w Przytulance, par. św. Alberta,

Moniuszko Marta, panna, zam. Sobieski, par. tut.- zap. 1


Zambrzycki Michał, kaw. zam. Kramkówka Mała, par. Downary,

Sokołowska Magdalena, panna, zam. Mońki, ul. Słowackiego, par. tut.- zap. 1


Wiszowaty Bartosz, kaw. zam. Dziękonie, par. tut.,

Czarniecka Patrycja, panna, w Łosińcu, par. Marianowo – zap. 1


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,

proszony jest nas o tym poinformować.


Ogłoszenia 3 Niedziela Wielkanocna – 30 kwietnia 2017 r.

1. Jutro rozpoczynamy miesiąc maj. Nabożeństwa majowe, każdego dnia, również w niedzielę, po wieczornej Mszy św. Zachęcamy odprawiania nabożeństw majowych prywatnie w domach, w świetlicach wiejskich, przy krzyżach lub w kapliczkach.
2. Wtorek, 2 maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Środa, 3 maja, Uroczystość NMP, Królowej Polski, głównej patronki Polski. Msze św. o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. O godz. 10.00 – Msza św. w int. Ojczyzny
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
5. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracyjna. Procesja eucharystyczna po Mszy św. o godz. 11.30. Ofiary na tacę na Seminarium Duchowne w Białymstoku.
6. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 15 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie dopłat dla rolników.
7. w sobotę, dnia 6 maja 2017 roku, w budynku kina Ton przy katedrze białostockiej odbędzie się dzień skupienia zelatorek i zelatorów Kół Żywego Różańca z wszystkich parafii Archidiecezji Białostockiej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00, a zakończy o 15.00 modlitwą różańcową i  Mszą św. w starym kościele farnym. Zgłoszenia i zapisy u pani Supińskiej.
8. Do nabycia nowy miesięcznik „Drogi Miłosierdzia”. Główny temat tego numeru to 25 – lecie czyli „Srebrny Jubileusz Archidiecezji i Metropolii Białostockiej” oraz na samym początku artykuł o 60 rocznicy Traktatów Rzymskich, czyli wydarzenia uważanego za początek powstania Wspólnoty Europejskiej, (nie Unii Europejskiej). Gdyż tak ją widzieli i określali ojcowie założyciele: Konrad Adenauer, Robert Schuman i Alcide De Gasperi. Dwaj ostatni odznaczali się wielką pobożnością, a dla wielu wręcz świętością życia, stąd zmierzające ku końcowi ich procesy beatyfikacyjne. Wszyscy oni jedynie w chrześcijańskich korzeniach i wartościach widzieli fundament wspólnego działania kulturowego i politycznego krajów zjednoczonej Europy. (flaga unijna – niebieskie tło, to kolor Maryjny a gwiazdy to wieniec z gwiazd dwunastu nad głową Maryi) I inne artykuły oraz na koniec artykuł ks. Marka Czecha i artykuł ks. Aleksandra Dobrońskiego – „Miłość aż po grób”.

Zapowiedzi – (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Piotr Tylewski, kaw. zam. w par św. Teresy od Dzieciątka Jesus w Kleosinie,

Kamila Markowska, panna, zam. Mońki, ul Słowackiego, par tut.- zap. 2


Maksymilian Garstka, kaw. z par. Narodzenia Pańskiego w Poznaniu,

Agnieszka Wasilewska, panna, zam. Mońki, ul. Słowackiego, par. tut.- zap. 1


Krzysztof Sobiech, kaw. zam. Jacowlany, par. Sokolany,

Wioleta Amonowicz, panna, zam. Mońki, ul. ka. Małynicza, par. tut.- zap. 1


Rafał Mikołajczuk, kaw. zam. Nowe Włóki, par. św. Mikołaja w Sętalu,

Urszula Barszczewska, panna, zam. Mońki, ul. Słowackiego, par. tut.- zap. 1


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,

proszony jest nas o tym poinformować.


Ogłoszenia 2 Niedziela Wielkanocna Niedziela Miłosierdzia Bożego 23 kwietnia 2017 r.

1. Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wszystkich Parafian, na spotkanie do naszego kościoła, nie jak było wcześniej ogłaszane przed pomnik św. Jana Pawła II, na Godzinę Miłosierdzia. Początek spotkania w kościele o godzinie 14.00 a zakończenie Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.

2. W poniedziałek – 24 kwietnia, uroczystość św. Jerzego, męczennika, głównego patrona Archidiecezji Białostockiej i Seminarium Duchownego w Białymstoku.

3. Wtorek – 25 kwietnia, święto św. Marka Ewangelisty

4. Środa – 26 kwietnia, św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski.

5. W sobotę – 29 kwietnia:

– święto św. Katarzyny Sieneńskiej, Dziewicy i Doktora Kościoła, patronki Europy

– oraz 38 rocznica świeceń biskupich arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego

– i dzień męczenników polskich duchownych z czasów drugiej wojny światowej.

Zapowiedzi – (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Andrzej Wasilewski, kaw. zam. Dzieżki, par. tut.

Elżbieta Cybulska, panna, zam. Smogorówka Goniądzka, par. Goniądz,- zap. 2


Piotr Tylewski, kaw. zam. w par św. Teresy od Dzieciątka Jesus w Kleosinie,

Kamila Markowska, panna, zam. Mońki, ul Słowackiego, par tut.- zap. 1

Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,

proszony jest nas o tym poinformować.


Ogłoszenia Niedziela Wielkanocna – 16 kwietnia 2017 r.

1. Uroczystość Wielkanocną przeżywa się przez osiem dni – w tzw. oktawie. Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w Mszach św. w tym czasie. W oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

2. Jutro, w poniedziałek wielkanocny Msze święte o godzinie 7,00; 9,30 i 11,30. Mszy świętej wieczornej nie będzie. Ofiary na tacę w tym dniu są przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Centrum Pastoralno-Katechetyczne w Białymstoku.

3. We wtorek, tradycyjnie trzeci dzień Świąt Wielkanocnych. W tym dniu o godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza św. za zmarłych a po Mszy św. uda się procesja na parafialny cmentarz grzebalny gdzie odbędą się modlitwy za zmarłych. Będzie również możliwość poświęcenia pomników po zakończonych modlitwach.

4. Następna niedziela to tzw. Niedziela Przewodnia lub Niedziela Biała, zgodnie z wolą Chrystusa przekazaną przez św. Siostrę Faustynę jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego i rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Niedziela Miłosierdzia przypomina nam w sposób szczególny naszego Rodaka – św. Jana Pawła II, który był wielkim czcicielem Bożego Miłosierdzia. Dlatego w tym dniu zapraszamy serdecznie wszystkich Parafian na spotkanie przed pomnikiem św. Jana Pawła II, znajdującym się przed naszym kościołem na Godzinę Miłosierdzia, połączoną z akademią i w wielkanocnym Tańcem w wykonaniu dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotykamy się o godzinie 14.00 i kończymy Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.

Gdyby ktoś miał życzenie włączyć się do tańca ( wiek nieograniczony), zapraszamy na próby w środę i czwartek po świętach , na godzinę 19.00 do Szkoły Podst. Nr 1 w Mońkach, ul . Planetarna

Zapowiedzi :


Mateusz Malinowski, kaw. zam. Mońki, ul. Kolejowa, par. tut.

Agnieszka Szermuszyn, panna, zam. Białystok, par. św. Maksymiliana – zap. 2


Andrzej Wasilewski, kaw. zam. Dzieżki, par. tut.

Elżbieta Cybulska, panna, zam. Smogorówka Goniądzka, par. Goniądz,- zap. 1


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,

proszony jest nas o tym poinformować.

Ogłoszenia parafialne 6 Niedziela Wielkiego Postu – 9 kwietnia 2017 r.

Niedziela Palmowa

1. Przypominamy, że dziś inscenizowana Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta. Początek Drogi Krzyżowej przy pomniku św. Jana Pawła II o godz. 15.00 a na zakończenie w kościele św. Brata Alberta, o godz. 17.00 Msza św. za ofiary katastrofy smoleńskiej.

2. Jutro i pojutrze, czyli w Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek, 10 i 11 kwietnia, od godz. 9.00, księża będą odwiedzali chorych. Można jeszcze zgłaszać chorych, którzy sami nie mogą przybyć do kościoła.

3. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego złożyli: (odczytać z kartki od Siostry)

4. Torby Samarytanki i skarbonki wielkopostne na stoliku za ławkami, również paschałki są jeszcze do nabycia w zakrystii.

5. Będziemy spowiadali w Wielki Poniedziałek, W. Wtorek i W. Środę przed Mszą św.W Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę oraz w pierwszy i drugi dzień świąt spowiedzi nie będzie. Przypominamy, że tzw. spowiedź wielkanocna trwa do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, czyli w tym roku do 4 czerwca.

4. W tym tygodniu:

– Wielki Czwartek – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18,00, później adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22,00.

– Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej i adoracja Krzyża rozpocznie się o godzinie 18,00, po niej adoracja Najśw. Sakramentu przy Grobie Pańskim do godz. 22,00.

– Wielka Sobota – nabożeństwo Wigilii Paschalnej. Liturgia rozpocznie się o godzinie 19,00, po niej adoracja Najświętszego Sakramentu przez całą noc

5. W Wielką Sobotę święcimy pokarmy na stół wielkanocny według następującego porządku:

– od godz 9,00 wsie:

1 ksiądz) – Dziękonie, Rusaki, Konopczyn i Magnusze.
oraz 2 ksiądz) – Zblutowo, Dzieżki, Oliszki, Sobieski

– od godz 11,00 wsie:

1 ksiądz) – Świerzbienie, Koleśniki, Łupichy, Hornostaje

oraz 2 ksiądz) – Kołodzież, Znoski, Moniuszeczki, Kuczyn

Zwyczajem lat ubiegłych prosimy o przyjazd po kapłanów.

Święcenie pokarmów w kościele od godziny 13,00 do 17,00, w półgodzinnych odstępach

6. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

– Msza święta Rezurekcyjna z procesją o godzinie 6,00.

Następnie Msze święte o 9,30 i 11,30. Mszy świętej wieczornej tradycyjnie nie będzie.

7. W poniedziałek wielkanocny Msze święte o godzinie 7,00; 9,30 i 11,30. Mszy świętej wieczornej również nie będzie

Zapowiedzi – (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Łukasz Chmielewski, kaw. zam. Mońki, ul. Spółdzielcza, par. tut.

Marlena Gadowska, panna, zam. Szafranki, par. Goniądz,- zap. 2


Mateusz Malinowski, kaw. zam. Mońki, ul. Kolejowa, par. tut.

Agnieszka Szermuszyn, panna, zam. Białystok, par. św. Maksymiliana – zap. 1


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami, proszony jest nas o tym poinformować.


Ogłoszenia parafialne 5 Niedziela Wielkiego Postu – 2 kwietnia 2017 r.

1. W dzisiejszą niedzielę, w Monieckim Ośrodku Kultury, od godz. 9.00 do 12.30, organizowane jest honorowe oddawanie krwi.

2. Jurto, w poniedziałek – 3 kwietnia, Moniecki Ośrodek Kultury zaprasza na film „Zerwany Kłos”. Seanse o godz. 15.30 i 17.30 w sali widowiskowej. Cena biletu 13 zł.

3. Za tydzień, 9 kwietnia, Niedziela Palmowa i Światowy Dzień Młodzieży oraz Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta z naszego kościoła do kościoła św. Brata Alberta. Początek Drogi Krzyżowej przy pomniku św. Jana Pawła II o godz. 15.00.

4. Również w Niedzielę Palmową, od godz. 9.00, Moniecki Ośrodek Kultury zaprasza na „Jarmark Wielkanocny”.

5. W tym tygodniu Parafialne Rekolekcje Wielkopostne – czwartek, piątek i sobota – 6 – 7 – 8 kwietnia. Porządek rekolekcji w gablocie i na stronie internetowej.

6. W Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek, 10 i 11 kwietnia, od godz. 9.00, księża będą odwiedzali chorych z Sakramentami. Prosimy zgłaszać chorych, którzy sami nie mogą przybyć do kościoła.

7. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Można je nadal składać na tacę i do skarbony przy ołtarzu Jezusa Miłosiernego lub bezpośrednio do Siostry zakrystianki.

8. Torby Samarytanki i skarbonki wielkopostne na stoliku za ławkami, paschałki do nabycia w zakrystii.

Zapowiedzi – (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Karol Grądzki, kaw. zam. Mońki, ul. Wojska Polskiego, par. św. Brata Alberta,

Krystyna Moniuszko, panna, zam. Mońki, ul. Sikorskiego, par. tut. – zap. 2


Adam Gruszewicz, kaw. zam. Mońki, ul. Tysiąclecia, par. tut.

Urszula Przestrzelska, panna, zam. Mońki, ul. Tysiąclecia, par. św. Brata Alberta,- zap. 2


Łukasz Chmielewski, kaw. zam. Mońki, ul. Spółdzielcza, par. tut.

Marlena Gadowska, panna, zam. Szafranki, par. Goniądz,- zap. 1


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,

proszony jest nas o tym poinformować.


Ogłoszenia parafialne 4 Niedziela Wielkiego Postu – 26 marca 2017 r.
1. W tym tygodniu Pierwsza Sobota miesiąca.

2. Za tydzień Pierwsza Niedziela miesiąca – Niedziela Adoracyjna. Wystawienie, adoracja z Gorzkimi Żalami po Mszy św. o godz. 11.30.

3. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych w kościele jak również do wspólnej modlitwy w domach prywatnych.

4. Nadal zachęcamy mężczyzn i kobiety w każdym wieku do włączenia się w szeregi Żywego Różańca prosimy.

5. Chłopców, , którzy chcieliby zostać ministrantami, prosimy o zgłaszanie się do ks. Jacka opiekuna ministrantów.

6. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Można je nadal składać na tacę i do skarbony przy ołtarzu Jezusa Miłosiernego lub bezpośrednio do Siostry zakrystianki.

Zapowiedzi – (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Karol Grądzki, kaw. zam. Mońki, ul. Wojska Polskiego, par. św. Brata Alberta,

Krystyna Moniuszko, panna, zam. Mońki, ul. Sikorskiego, par. tut. – zap. 1


Adam Gruszewicz, kaw. zam. Mońki, ul. Tysiąclecia, par. tut.

Urszula Przestrzelska, panna, zam. Mońki, ul. Tysiąclecia, par. św. Brata Alberta,- zap. 1


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,

proszony jest nas o tym poinformować.

 Ogłoszenia parafialne 3 Niedziela Wielkiego Postu – 19 marca 2017 r.

1. Jutro, 20 marca, Uroczystość św. Józefa. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.

2. W sobotę, 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dzień świętości życia,. Msze św. o godz. 7.00, 10.00 i 18.00.

3. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych w kościele jak również do zachowania tradycji odprawiana tych nabożeństw w domach prywatnych.

4. Nadal zachęcamy mężczyzn i kobiety w każdym wieku do włączenia się w modlitwę różańcową. Osoby chętne do wstąpienia w szeregi Żywego Różańca prosimy o zgłaszanie się do pani Łucji Supińskiej.

5. Chłopców, młodszych, nawet przed pierwszą Komunią św. i starszych, którzy chcieliby zostać ministrantami, prosimy o zgłaszanie się do ks. Jacka opiekuna ministrantów.

6. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Można je składać na tacę i do skarbony przy ołtarzu Jezusa Miłosiernego lub bezpośrednio do Siostry zakrystianki.

Ogłoszenia parafialne 2 Niedziela Wielkiego Postu – 12 marca 2017 r.
1. Dziś ofiary do puszek na potrzeby misji.

2. W tym tygodniu:

– w środę – 13 marca – czwarta rocznica wyboru papieża Franciszka,

– w sobotę – 18 marca – dzień imienin Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego.

3. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych w kościele jak również do zachowania tradycji odprawiana tych nabożeństw w domach prywatnych.

4. Nadal zachęcamy mężczyzn i kobiety w każdym wieku do włączenia się w modlitwę różańcową. Osoby chętne do wstąpienia w szeregi Żywego Różańca prosimy o zgłaszanie się do pani Łucji Supińskiej.

5. Jest również szansa, ale tylko dla mężczyzn – służba przy Ołtarzu. Chłopców, którzy już przystąpili do Pierwszej Komunii św., jak również starszych, którzy dotychczas nie mogli się zdecydować a chcieliby zostać ministrantami, prosimy o zgłaszanie się do ks. Jacka każdego dnia i po każdej Mszy św., można i przed Mszą św.

6. Jest jeszcze do nabycia nowy miesięcznik „ Drogi Miłosierdzia”. W tym numerze artykuły :

– o św. Józefie,

– o Matce Bożej Sapiehów z Janowa k/Sokółki,

– o kościele w Zabłudowie i inne…

7. Ogłoszenie dla zainteresowanych służbą w wojskach obrony terytorialnej. LINK

Ogłoszenia parafialne 1 Niedziela Wielkiego Postu – 5 marca 2017 r.

1. W tym tygodniu, w środę – 8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie w intencji dziewcząt i kobiet, aby zawsze świadome swego powołania, z Bożą pomocą i pod opieką matki Bożej to powołanie realizowały.

2. Przypominamy, że nabożeństwa wielkopostne, czyli:

– Droga Krzyżowa, w piątki Wielkiego Postu: dzieciom o godz. 17.00, dorosłym po Mszy św. o godz. 18,

– Gorzkie Żale, w niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 11,30. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych w kościele jak również do zachowania tradycji odprawiana tych nabożeństw w domach prywatnych.

3. Przypominamy, że Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się – 6,7,8 kwietnia – czwartek, piątek, sobota – przed Niedzielą Palmową.

4. Nadal zachęcamy mężczyzn i kobiety w każdym wieku do włączenia się w modlitwę różańcową. Osoby chętne do wstąpienia w szeregi Żywego Różańca prosimy o zgłaszanie się do pani Łucji Supińskiej.

5. W następną niedzielę ofiary do puszek na potrzeby misji.

6. Jest do nabycia nowy miesięcznik „ Drogi Miłosierdzia”. W tym numerze artykuły na temat:

– św. Józef, patron na nasze czasy – kilka ciekawych artykułów,

– Matka Boża Sapiehów z Janowa k/Sokółki,

– kościół w Zabłudowie i inne…

Zapowiedzi – (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Piotr Niemira, kaw. zam. Białystok, ul. gen. Hallera, par. św. Kazimierza,

Sylwia Czerep, panna, zam. Mońki, ul. Ełcak, par. tut. – zap. 2


Karol Bajkowski, kaw. zam. Mońki, ul. Wojska Pol., par. św. Alberta,

Anna Jarocka, panna, zam. Mońki, ul. Sikorskiego, par. tut. – zap. 2


Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami, proszony jest nas o tym poinformować.


Ogłoszenia parafialne 8 niedziela zwykła – 26 lutego 2017 r.

1. Dziś rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

2. W tym tygodniu, 1 marca – Środa Popielcowa, rozpoczyna się Wielki Post. W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post – czyli ograniczenie ilości spożywanych pokarmów (raz dziennie do syta). Msze św. o godz. 7.00, 10.00 i 18.00 z poświęceniem popiołu i posypaniem głów. Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.45.

3. W środę, czwartek, piątek i sobotę – dni modlitwy o ducha pokuty.

4. W sobotę – 4 marca, Uroczystość św. Kazimierza Królewicza, głównego patrona Białostockiej Prowincji Kościelnej i patrona naszej parafii. Msze św. o godz. 7.00, 10.00 i 18.00.

5. Nabożeństwa wielkopostne:

– Droga Krzyżowa, w piątki Wielkiego Postu: dzieciom o godz. 17.00, dorosłym po Mszy św. o godz. 18,

– Gorzkie Żale, w niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 11,30. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych w kościele jak również do zachowania tradycji odprawiana tych nabożeństw w domach prywatnych.

6. Rekolekcje Wielkopostne – 6,7,8 kwietnia. (czwartek, piątek, sobota – przed Niedzielą Palmową)

7. Zmniejsza się liczba członków Żywego Różańca. Powoli jego członkowie odchodzą do wieczności. W związku z tym prosimy chętnych mężczyzn i kobiety do włączenia się w tę piękną, uświęconą przez pokolenia modlitwę. Osoby chętne do wstąpienia w szeregi Żywego Różańca prosimy o zgłaszanie się do pani Łucji Supińskiej.

Zapowiedzi – (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Piotr Niemira, kaw. zam. Białystok, ul. gen. Hallera, par. św. Kazimierza,

Sylwia Czerep, panna, zam. Mońki, ul. Ełcak, par. tut. – zap. 1


Karol Bajkowski, kaw. zam. Mońki, ul. Wojska Pol., par. św. Alberta,

Anna Jarocka, panna, zam. Mońki, ul. Sikorskiego, par. tut. – zap. 1


 

Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami, proszony jest nas o tym poinformować.


Ogłoszenia parafialne 7 niedziela zwykła – 19 lutego 2017 r.

1. W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, święto Katedry św. Piotra Apostoła

2. Bóg zapłać za ofiary złożone na Seminarium Duchowne w Białymstoku.

3. Od jutra, tj. od poniedziałku – 20 lutego, będzie Msza św. wieczorna o godz. 18.00 a godzinę przed Mszą św. tj. od godz. 17.00, będzie również czynna kancelaria parafialna.

4. W piątek, 24 lutego, o godz. 12.30, w Sali widowiskowej w Monieckim Ośrodku Kultury, odbędzie się spotkanie z Siostrą Maksymilianą Sulej ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek posługujących ubogim, na temat „Życie i działalność św. Brata Alberta. Przeszłość i teraźniejszość”. Na spotkanie zaprasza Biblioteka Publiczna i Uniwersytet Trzeciego Wieku.LINK

5. Jest do nabycia nowy miesięcznik „ Drogi Miłosierdzia”. W tym numerze artykuły na temat:

– choroba i cierpienie oraz modlitwa w chorobie,

– świadectwa o uzdrowieniu,

– świadectwo kapelana szpitalnego naszej archidiecezji,

– św. Wawrzyniec,

– o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w oktawie Bożego Narodzenia i Wielkanocy,

– św. Albert Chmielowski, patron sąsiedniej parafii,

– o kapłanie naszej archidiecezji, ks. Jarosławie Wiśniewskim, Misjonarzu w Nowej Gwinei,

– oraz o polskiej lekarce w Norwegii, zwolnionej z pracy za odmowę kierowania pacjentek na aborcję.

Ogłoszenia parafialne- 6 niedziela zwykła – 12 lutego 2017 r.

1. W tym tygodniu, w środę, 15 lutego, wspominamy błogosławionego ks. Michała Sopoćkę, kapłana naszej archidiecezji, spowiednika S. Faustyny Kowalskiej i czciciela oraz krzewiciela Miłosierdzia Bożego.

2. W przyszłą niedzielę, 19 lutego, taca na Seminarium Duchowne w Białymstoku.

3. W dzisiejszą niedzielę, w Monieckim Ośrodku Kultury, od godz. 9.00 do 12.30, organizowane jest honorowe oddawanie krwi.

Zapowiedzi –  (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Karol Amonowicz, kaw. zam. Mońki, ul. ks. Małynicza

Anna Karwowska, panna, zam. Mońki, ul. ks. Małynicza, oboje par. tut. –   zap. 2


Piotr Wiśniewski, kaw. zam. Mońki, ul. Słowackiego,  par. tutejszej,

Paulina Skutnik, panna, zam. Dudki, par. Kalinówka –   zap. 2

Ogłoszenia parafialne – 5 niedziela zwykła – 5 lutego 2017 r.

1.W tym tygodniu, w sobotę, 11 lutego, Światowy Dzień Modlitw za Chorych. Ustanawiając ten dzień w 1992 roku, papież św. Jan Paweł II powiedział, że „ma on uwrażliwić Lud Boży oraz katolickie instytucje opiekujące się chorymi a także społeczność cywilną, na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym oraz uwrażliwić na potrzebę niesienia pomocy choremu i na dowartościowanie cierpienia”. Ponieważ ten dzień przypada w okresie zimowym, nie ma możliwości aby chorzy przybyli do kościoła.

Wcześniej, Dzień Chorych był obchodzony w drugim dniu Zielonych Świąt, w święto Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła. Ponieważ przypada to w okresie letnim jest więc możliwość przywiezienia wielu chorych do kościoła i uroczystego udzielenia im Sakramentu Chorych.

Chcemy utrzymać ten zwyczaj i ponownie wrócić do tej praktyki a 11 lutego tylko modlić się w intencjach wymienionych przez Papieża. Msza św. w tym dniu tylko o godz. 7.00.

 

 1. Przypominamy nadal, że do 18 lutego, w dni powszednie, po południu kancelaria nie będzie czynna, nie będzie również wieczornej Mszy św.

Zapowiedzi –  (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Karol Amonowicz, kaw. zam. Mońki, ul. ks. Małynicza

Anna Karwowska, panna, zam. Mońki, ul. ks. Małynicza, oboje par. tut. –   zap. 1


Piotr Wiśniewski, kaw. zam. Mońki, ul. Słowackiego,  par. tutejszej,

Paulina Skutnik, panna, zam. Dudki, par. Kalinówka –   zap. 1


 

Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami,  proszony jest nas o tym poinformować.

Ogłoszenia parafialne – 4 niedziela zwykła – 29 stycznia 2017 r.

 

 1. Z radością informujemy, że schola „Gloria”, w tegorocznym konkursie kolęd, zajęła pierwsze miejsce. Również i my będziemy mogli usłyszeć ich śpiew. Odbędzie się to dzisiaj, w naszym kościele, po Mszy św. o godz. 11.30. Serdecznie zapraszamy więc na Mszę św. o godz. 11.30, a następnie na  koncert kolęd po Mszy św., w wykonaniu scholi  „Gloria”, do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej.
 1. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
 1. W pierwszy czwartek, 2 lutego, święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej.    Jest to Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.  W tym dniu modlimy się w intencji sióstr zakonnych i zakonników. Msze św. z poświęceniem gromnic w tym dniu o godz.  7.00, 10.00  i 18.00.  W tym dniu taca na zakony klauzurowe.
 1. W pierwszy piątek, 3 lutego, św. Błażeja, patrona chorób gardła. Msze św. oraz poświecenie świec i błogosławieństwo św. Błażeja o godz. 7.00  i  18.00.
 1. Przyszła niedziela to 5 lutego, dzień św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Chociaż liturgicznie, ze względu na rangę niedzieli, nie wspomina się św. Agaty, to jednak zachowujemy w tym dniu tradycję błogosławienia chleba i wody  w czasie każdej Mszy św.
 1. Przypominamy również, że do 18 lutego, w dni powszednie, po południu kancelaria nie będzie czynna, nie będzie również wieczornej Mszy św.  Będzie natomiast Msza św. wieczorna 2 i 3 lutego.  
 1. Jeszcze raz składamy serdeczne Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie kapłanów z kolędą i za wszelkie ofiary złożone przy tej okazji:
 1. Jeżeli w czasie trwania kolędy, ktoś nie mógł przyjąć kapłana, bo z powodu pracy, wyjazdu czy innych przyczyn był w tym czasie nieobecny a życzyłby aby kolęda się    odbyła, może z dowolnym kapłanem umówić się indywidualnie

Ogłoszenia parafialne – 3 niedziela zwykła – 22 stycznia 2017 r.

 1. W dniu dzisiejszym, o godz. 17.00, w Monieckim Ośrodku Kultury, odbędzie się Koncert Kolęd w wykonaniu Scholi Gloria
 1. Składamy serdeczne Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie kapłanów z kolędą i za wszelkie ofiary złożone przy tej okazji
 1. Porządek kolędy w tym tygodniu:
  data i dzień   po południu – od godz. 16.00
 1.               23 stycznia 2017 

                 – poniedziałek

   

ul. Wyzwolenia blok 11 A

ul. Wyzwolenia blok 11 B

ul. Aleja Niepodległości – blok 2A- od godziny 17.30

 

 2.               24 stycznia 2017  – wtorek    

ul. Dworcowa i Białostocka z obu stron

ul. Szkolna

 

 3.               25 stycznia 2017  – środa    

ul. Słowackiego – blok 25  („Batory”)

ul. ks. Małynicza

ul. Wiejska, Rataja, Witosa

 


Porządek kolędy w gablocie i na parafialnej stronie internetowej.

 1. Jeżeli w czasie trwania kolędy, ktoś nie mógł przyjąć kapłana, bo z powodu pracy, wyjazdu czy innych przyczyn był w tym czasie nieobecny a życzyłby aby kolęda się odbyła, może z dowolnym kapłanem umówić się indywidualnie

Ogłoszenia parafialne – 2 niedziela zwykła – 15 stycznia 2017 r.

W dniu dzisiejszym organizowane jest honorowe oddawanie krwi. Odbędzie się to w Liceum Ogólnokształcącym w Mońkach w godz. 10.00 – 16.00.

 1. Przypominamy, że również dzisiaj o godz. 18.30, w naszym kościele, odbędzie się  koncert – „Kolęda z Gwiazdą”. Wystąpi polski piosenkarz, muzyk, prezenter telewizyjny, były wokalista zespołu „LESZCZE” – Maciej Miecznikowski

    W programie: – najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, – akustyczne wersje przebojów z oratoriów: Tryptyk Świętokrzyski i  Siedem Pieśni Maryi – Oratorium Matki Bożej Leśniowskiej, – znane utwory świąteczne, zimowe i liryczne.

 1. Również dziś odbywa się referendum w sprawie budowy lotniska regionalnego.
 1. Składamy serdeczne Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie kapłanów z kolędą i za wszelkie ofiary złożone przy tej okazji:
 1. Porządek kolędy w tym tygodniu:
  data i dzień rano – od godz. 9.00 po południu – od godz. 16.00
 1.               16 stycznia 2017            

               – poniedziałek

  ul. Mickiewicza z obu stron, ul.Strażacka

i Batalionów Chłopskich

 2.               17 stycznia 2017 

                      – wtorek

  ul. Kopernika

ul. Kochanowskiego

ul. Kard. Wyszyńskiego 

 3.               18 stycznia 2017 

                        – środa

  ul. Tysiąclecia blok 7

ul. Tysiąclecia blok 9

ul. św. Kazimierza i Kolbego

 4.               19 stycznia 2017 

                   – czwartek

  ul. Tysiąclecia  12

ul. Tysiąclecia 14

ul. Tysiąclecia 16

 5.               20 stycznia 2017 

                        – piątek

  ul. Aleja Niepodległości  – blok 4

ul. Aleja  Niepodl. – blok 6

 6.               21 stycznia 2017 

                       – sobota

ul. Astronomiczna

ul. Lotnicza

ul. Kosmiczna i Planetarna

 

Dziękujemy za organizowanie transportu w czasie kolędy i prosimy nadal  o przysyłanie pojazdów na plebanię również w czasie kolędy w Mońkach.

Porządek kolędy w gablocie i na parafialnej stronie internetowej. – LINK


 

Ogłoszenia parafialne – 8 stycznia 2017 r.

Święto Chrztu Pańskiego

 1. W następną niedzielę, 15 stycznia 2017 r. o godz. 18.30, w naszym kościele, odbędzie się  koncert – „Kolęda z Gwiazdą”. Wystąpi polski piosenkarz, muzyk, prezenter telewizyjny, były wokalista zespołu „LESZCZE” – Maciej Miecznikowski.    

    W programie:

– najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki,

– akustyczne wersje przebojów z oratoriów: Tryptyk Świętokrzyski i  Siedem Pieśni Maryi – Oratorium Matki Bożej Leśniowskiej,

– znane utwory świąteczne, zimowe i liryczne.

 1. Składamy serdeczne Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie kapłanów z kolędą i za wszelkie ofiary złożone przy tej okazji:
 1. Porządek kolędy w tym tygodniu:
  Szczegółowy plan kolędy na sobotę – 14 stycznia 2017 r. od godz. 9.00(kolęduje trzech kapłanów)
  1) (po lewej stronie ulicy Kolejowej)ul. Wyspiańskiego, Konarskiego, Kołłątaja, Dolna, Modrzewskiego.
  2) (po prawej stronie ulicy Kolejowej)ul. Bolesława Prusa, Księdza Twardowskiego, Czesława Miłosza
  3) (po prawej stronie ulicy Kolejowej)ul. Stanisława Staszica, Kołłątaja, Modrzewskiego
  data i dzień rano – od godz. 9.00 po południu – od godz. 16.00
 1.               9 stycznia 2017 

              – poniedziałek

  ul. Wyzwolenia blok 10

ul. Wyzwolenia blok 11

 2.               10 stycznia 2017

                       – wtorek

Sobieski – wieś

 

ul. Leśna  i  Zuchów

ul. ks. Budnika,  E. Plater,     

           Rejmonta, Herberta

ul. Magazynowa

 3.               11 stycznia 2017                   

                       – środa

  ul. Kolejowa  – z obu stron 

ul. Tysiąclecia blok 11 A

 

 4.               12 stycznia 2017 

                   – czwartek

Dzieżki – wieś i kolonie

 

ul. Wąska  i  Szpitalna

ul. Sienkiewicza

ul. Reja

 5.               13 stycznia 2017 

                        – piątek

  Bloki POM 30 i 32

ul. Ełcka od torów i Krótka

ul. Ełcka od Grajewa

 6.               14 stycznia 2017 

                         – sobota

1) Dolna, Wyspiańskiego,   

    Konarskiego, Kołłątaja,

    Modrzewskiego

(po lewej stronie ulicy Kolejowej)

 

2) Prusa, Twardowskiego,  

     Staszica, Kołłątaja, Miłosza,  

     Modrzewskiego

(po prawej stronie ulicy Kolejowej)

 

 

 

 

Dziękujemy za organizowanie transportu w czasie kolędy i prosimy nadal  o przysyłanie pojazdów na plebanię również w czasie kolędy w Mońkach.

Porządek kolędy w gablocie i na parafialnej stronie internetowej. – LINK


Ogłoszenia parafialne – 1 stycznia 2017 r.

 1. Dzisiaj, 1 stycznia, pierwsza niedziela miesiąca, niedziela adoracyjna, i Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz światowy dzień modlitwy o pokój. Wystawienie Najśw. Sakr. i adoracja po Mszy św. o godz. 11.30
 1. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
 1. W pierwszy piątek, 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli, dzień modlitw w intencji misji. Msze św. w porządku niedzielnym, o godz. 7.00, 9.30, 11.30. i 18.00 oraz poświęcenie kredy i kadzidła w czasie każdej Mszy św..
 1. W następną niedzielę święto Chrztu Pana Jezusa i zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego. Tradycyjnie jednak kolędy śpiewane są do 2 lutego, również żłóbek pozostaje w kościele do tego dnia.
 1. Przypominamy również, że ze względu na kolędę, w dni powszednie po południu kancelaria nie będzie czynna, nie będzie również wieczornej Mszy św.
 1. Składamy serdeczne Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie kapłanów z kolędą i za wszelkie ofiary złożone przy tej okazji:
 1. Porządek kolędy w tym tygodniu:
  data i dzień rano – od godz. 9.00 po południu – od godz. 16.00
 1.   2 stycznia 2017

         – poniedziałek

Koleśniki  i  Łupichy

Kołodzież wieś

wieś Oliszki

ul. Wyzwolenia blok 2

ul. Broniewskiego  i  Raginisa                                                                 

 2.   3 stycznia 2017 

                 – wtorek

Świerzbienie – wieś i kolonie

Kołodzież – kolonie od Trzciannego 

ul. Wyzwolenia blok 2 A

ul. Wyzwolenia blok 2 B

ul. Łąkowa 

 3.   4 stycznia 2017 

                 – środa

Zblutowo ul. Słowackiego  blok 3

ul. Słowackiego  blok 5

ul. Wyzwolenia blok 18

 4.   5 stycznia 2017 

             – czwartek

Kołodzież – kolonie nr 2, od Moniek ul. Wyzwolenia blok 6

ul. Tysiąclecia blok 11

 5.   7 stycznia 2017  – sobota ul. Słowackiego i Zdrojowa

– domy prywatne (z obu stron)

—————————-

 

Zwyczajem lat ubiegłych, prosimy o przysłanie pojazdów na plebanię. Porządek kolędy w gablocie i na parafialnej stronie internetowej.- LINK

 

Zapowiedzi –  (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Jacek Maciorowski, kaw. zam. Mońki, ul. Spółdzielcza,  par. tutejszej,

Adrianna Stanisławczyk, panna, zam. Mońki, ul. Mickiewicza, par. tut. –   zap. 2


Ogłoszenia parafialne – Boże Narodzenie – 25 grudnia 2016 r.

1. Dzisiaj, w Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Msze św. o godz. 7.00, 9.30 i 11.30. Mszy św. wieczornej nie będzie.

2. Jutro, w poniedziałek, 26 grudnia, święto św. Szczepana, pierwszego Męczennika i tradycyjny drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Msze św. o godz. 7.00, 9.30 i 11.30. Mszy św. wieczornej również nie będzie. Jutro taca przeznaczona jest na KUL i Centrum Formacji Pastoralno – Katechetycznej w Białymstoku.

3. W wtorek, 27 grudnia, święto św. Jana Ewangelisty, w czasie Mszy św. błogosławienie wina.

4. W środę, 28 grudnia, święto św. Młodzianków Męczenników.

5. W piątek, 30 grudnia, święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

6. W sobotę, 31 grudnia, o godz. 18.00, nabożeństwo dziękczynne za łaski minionego roku.

7. Od wtorku – 27 grudnia, do 18 lutego, w dni powszednie po południu kancelaria nie będzie czynna, nie będzie również wieczornej Mszy św.

8. Parafialna Caritas składa podziękowanie wszystkim ofiarodawcom na rzecz najuboższych rodzin: – osobom prywatnym, instytucjom oraz kierownictwu Banku Credit Agricol. Dzięki ofiarności ludzi o wielkim sercu wiele rodzin otrzymało paczki na święta.

 

 1. W tym tygodniu rozpoczynamy kolędę. Porządek kolędy jest następujący:

 

  data i dzień rano – od godz. 9.00 po południu – od godz. 16.00
 1.  27 grudnia 2016 – wtorek Dziękonie  –  wieś

Dziękonie – kolonie

Hornostaje – cegielnia i kolonie

Wieś Mońki

ul. Wyzwolenia blok 8

 2.  28 grudnia 2016  – środa Hornostaje – wieś

Hornostaje – osada

Hornostaje – osada – nowa dzielnica

ul. Kościelna  i  Nowokościelna

 3.  29 grudnia 2016  – czwartek Magnusze – wieś i kol.

Moniuszeczki – wieś

Znoski – wieś i kolonie

ul. Spółdzielcza, Orzeszkowej

ul. Wyzwolenia blok 8  A

 4.  30 grudnia 2016  – piątek wsie Konopczyn i Rusaki

Kuczyn – wieś i kolonie

 

ul. Wyzwolenia – domy prywatne

ul. Tysiąclecia – domy prywatne

ul. Sikorskiego  i  Głowackiego

Zwyczajem lat ubiegłych, prosimy o przysłanie pojazdów na plebanię po księdza, szczególnie w czasie kolędowania wsi i kolonii.

Porządek kolędy w gablocie i na parafialnej stronie internetowej-LINK

Zapowiedzi – (czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00)


Jacek Maciorowski, kaw. zam. Mońki, ul. Spółdzielcza, par. tutejszej,

Adrianna Stanisławczyk, panna, zam. Mońki, ul. Mickiewicza, par. tut. – zap. 1


Ogłoszenia parafialne – 4 niedziela Adwentu – 18 grudnia 2016 r.

1. Dziś rozpoczynamy spowiedź adwentową. Jutro i pojutrze, czyli w poniedziałek i wtorek Msze św. i spowiedź o godz. 7.00, 10.00, 18.00

2. W najbliższą sobotę Wigilia Bożego Narodzenia. Msza św. poranna – ostanie Roraty, o godz. 6.30. Mszy św. wieczornej nie ma. Przypominamy o religijnym charakterze wieczerzy wigilijnej.

3. Pasterka o godz. 24.00. Taca w czasie Pasterki przeznaczona na Fundusz Obrony Życia. Przed Pasterką, o godz. 23.00, odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu zespołów „Wrzosy” i „Pogodna Jesień”.

4. Następna niedziela to 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze św. o godz. 7.00, 9.30 i 11.30. Mszy św. wieczornej nie będzie.

5. W poniedziałek, 26 grudnia, święto św. Szczepana, pierwszego męczennika i tradycyjny drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Msze św. o godz. 7.00, 9.30 i 11.30. Mszy św. wieczornej nie będzie. Taca przeznaczona jest na KUL i Centrum Formacji Pastoralno – Katechetycznej w Białymstoku.

6. Od wtorku – 27 grudnia, do 18 lutego, ze względu na kolędę, w dni powszednie nie będzie wieczornej Mszy św.


Ogłoszenia parafialne – 3 niedziela Adwentu – 11 grudnia 2016 r.

1. Dziś po każdej Mszy św. błogosławienie matek oczekujących potomstwa. Do błogosławieństwa prosimy podejść do ołtarza.

2. Dziś ofiary do puszek na potrzeby Kościoła na Wschodzie.

3. Również dziś, w Monieckim Ośrodku Kultury, od godz. 9.00 do 12.30, organizowane jest honorowe oddawanie krwi. Ostatnie pobieranie krwi odbyło się w niedzielę, 13 listopada b.r. Przybyło wówczas 56 osób, z których lekarz zakwalifikował 51 osób do oddania krwi. Zebrano prawie 23 litry krwi. Za ten dar serca wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękuje Prezes Oddziału Rejonowego PCK, pan Andrzej Beczko.

4. Przypominamy, że spowiedź adwentowa w przyszłą niedzielę oraz w poniedziałek i wtorek – czyli 18, 19 i 20 grudnia. W poniedziałek i wtorek Msze św. i spowiedź o godz. 7.00, 10.00, 18.00

5. W najbliższy piątek i sobotę, 16 i 17 grudnia księża będą odwiedzać chorych. Prosimy zgłaszać osoby, które chcą skorzystać z posługi kapłana.

6. Na stoliku za ławkami wyłożone są tzw. „Torby Samarytanki”. Osoby, które chcą i mogą wspomóc biednych mogą te torby zabrać i napełnić produktami a następnie dostarczyć je do punktu Caritas w Mońkach. Szczegóły wypisane na torbach.

7. Są do nabycia w zakrystii świece Caritas oraz opłatki.

Ogłoszenia parafialne – 2 niedziela Adwentu – 4 grudnia 2016 r.

1. W tym tygodniu, we wtorek, 6 grudnia, wspomnienie św. Mikołaja, Biskupa.

2. W czwartek, 8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.

W tym dniu również, w godzinach 12 – 13 jest Godzina Łaski, która łączy się z objawieniem Maryi, która 8 grudnia 1947 r. w Montichiari we Włoszech powiedziała:

„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski ”.

Jak godnie przeżyć Godzinę Łaski?

Jeśli to możliwe, módl się w kościele od godz. 12–13.

Zacznij modlitwę od wzbudzenia w sobie nadziei na spełnienie słów Maryi, która obiecała skruszyć serca zatwardziałych grzeszników.

Módl się szczególnie za kapłanów, także tych, którzy porzucili Kościół, bo to o nich szczególnie prosi Maryja w objawieniach w Fontanelle.

Proś z wiarą o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników! Zachęć do tego nabożeństwa inne osoby. Dziel się tą informacją oraz przesłaniem Maryi!

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w Godzinie Łaski

  na godz. 12.00

do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Mońkach

3. W następną niedzielę błogosławienie matek oczekujących potomstwa oraz ofiary do puszek na potrzeby Kościoła na Wschodzie.

4. Są do nabycia w zakrystii świece Caritas oraz opłatki.

5. Do nabycia nowy numer „Drogi Miłosierdzia”.

6. Dziś ofiary do puszek na „Fundusz Ministrancki”.

– —- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —- — — — — — — — — — — — —

Piotr Matyszewski, kaw. zam. Bajki Zalesie, par. Trzcianne,

Paulina Zastocka, panna, zam. Świerzbienie, par. tut. – zap. 2

— —- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —- — — — — — — — — — — —

Marcin Józefczuk, kaw. zam. Białystok, ul. Białostoczek, par. Miłosierdzia Bożego,

Małgorzata Tołczyk, panna, zam. w Mońkach, ul. Reja, par. tut. – zap. 2

— —- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —- — — — — — — — — — — — —

Ogłoszenia parafialne – 1 niedziela Adwentu – 27 listopada 2016 r.

1. Dziś rozpoczynamy okres Adwentu, który ma podwójny charakter.Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania.

2. W tym tygodniu:

– w środę, święto św. Andrzeja Apostoła,

– również w tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

3. Przypominamy, że Msze św. roratnie w każdą sobotę adwentu, rano o godz. 6.30. Na mocy zwyczaju bowiem Msza roratnia powinna rozpoczynać się o brzasku dnia. W czasie rorat zapala się dodatkową świecę przyozdobioną białą wstążką. Świeca jest symbolem Najśw. Maryi Panny, która na wzór jutrzenki, wyprzedzającej światło słoneczne dnia, poprzedziła przyjście na ziemię Światłości świata – Jezusa Chrystusa.

4. Spowiedź adwentowa w 4 niedzielę adwentu oraz w poniedziałek i wtorek, – czyli 18, 19 i 20 grudnia. W poniedziałek i wtorek Msze św. i spowiedź o godz. 7.00, 10.00, 18.00

5. Co roku, w dniach 22 – 26 listopada obchodzimy dni honorowego krwiodawstwa. Z tej okazji wszystkim Honorowym Dawcom Krwi składamy gorące podziękowanie za bezinteresowny dar, ratujący zdrowie i życie drugiego człowieka. Od stycznia do obecnej chwili w Mońkach zorganizowano 16 akcji, na których 670 osób oddało 301 litrów krwi. Za wielki dar serca serdecznie Bóg zapłać.LINK

— —- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Piotr Matyszewski, kaw. zam. Bajki Zalesie, par. Trzcianne,

Paulina Zastocka, panna, zam. Świerzbienie, par. tut. – zap. 1

— —- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Marcin Józefczuk, kaw. zam. Białystok, ul. Białostoczek, par. Miłosierdzia Bożego,

Małgorzata Tołczyk, panna, zam. w Mońkach, ul. Reja, par. tut. – zap. 1

— —- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami

proszony jest nas o tym poinformować.

Ogłoszenia parafialne – 34 niedziela zwykła

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2016 r.

1. W tym tygodniu:

– w poniedziałek, Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny,

– we wtorek, św. Cecylii, patronki chórów kościelnych.

2. Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu.

3. Msze św. roratnie w każdą sobotę adwentu, rano o godz. 6.30.

4. Spowiedź adwentowa w 4 niedzielę adwentu oraz w poniedziałek i wtorek,

– czyli 18, 19 i 20 grudnia.

W poniedziałek i wtorek Msze św. i spowiedź o godz. 7.00, 10.00, 18.00

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.11.2016

 1.  W tym tygodniu w środę – 16 listopada – Uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia , głównej Patronki Archidiecezji Białostockiej.
 1. W następną niedzielę Uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela roku liturgicznego. Za dwa tygodnie rozpoczynamy Adwent.

Na zakończenie obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski, 19 listopada br. – w przededniu uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – pasterze Kościoła w Polsce wraz ze zgromadzonym ludem Bożym dokonają w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach szczególnego aktu. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem złożą Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Tekst Aktu Intronizacji w rodzinach, w treści ogłoszeń na parafialnej stronie internetowej. Akt intronizacji Najśw. Serca Jezusa w rodzinie

Najśw. Serce Jezusa, Zbawco nasz. • Wiemy, że chcesz utwierdzić Królestwo świętej miłości na ziemi. • Chcesz dokonać tego przez rodziny, • które wprowadzą Cię do domów swoich • i zechcą kierować się Twoim Boskim Prawem. • Do rodzin tych i my, należeć chcemy. • Ciebie, Boże, Serce – Miłości Odwieczna, • uznajemy na zawsze głową naszej rodziny. • Poddajemy Twemu panowaniu nasz umysł przez żywą wiarę; • poddajemy wolę przez zachowanie Twoich Przykazań.

Królestwo Boże w nas jest. • Przyrzekamy więc strzec łaski uświęcającej • i jednoczyć się z Tobą w częstej Komunii św. • Dołożymy też wszelkich starań, • aby kraj nasz był prawdziwie Twoim i Twojej Matki Królestwem. • Postanawiamy walczyć z grzechem, • bronić nierozerwalności małżeństwa, • strzec życia nienarodzonych, • dbać skutecznie o pełne wychowanie religijne młodzieży • i walczyć z wadami naszymi, • głównie z pijaństwem, • nieczystością i nieposzanowaniem dnia świętego. • Bądź dobry Jezu, Królem naszej rodziny • i zjednoczeniem naszych serc. • Bądź z nami w pracy odpoczynku. • Dziel z nami dolę i niedolę. • Spraw, aby kiedyś cała nasza rodzina • na zawsze zjednoczona z Tobą, • chwaliła w niebie Twoją miłość i miłosierdzie. • Ten akt dobrowolnego oddania się Tobie • ofiarujemy, przez ręce Matki Twej Niepokalanej Maryi • i przybranego Ojca Twego św. Józefa. • Amen. • Najświętsze Serce Jezusa, • przyjdź królestwo Twoje.

* * *

Do Serca Twojego, uciekamy się Jezu Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o dobry Jezu. Ale od wszelkich złych przygód racz nas zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o dobry Jezu, Zbawicielu słodki, pośredniku Boski, jedyna ucieczka nasza. W Sercu swoim racz nas obmyć, do Serca swojego racz nas przytulić, w swym Sercu na wieki racz nas zachować. O Jezu, o Jezu, o dobry Jezu, Zbawicielu słodki, pośredniku Boski, jedyna ucieczka nasza.

   

 1. Dziś ofiary do puszek na Kościół prześladowany.
 1. Jest do nabycia miesięcznik „W służbie Miłosierdzia”    

 

 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.11.2016

 

1. Bóg zapłać za złożone dary na Seminarium Duchowne w Białymstoku. W tym roku było ich o wiele więcej niż w ubiegłym.

2. Jutro, w poniedziałek – 7 listopada, w bazylice archikatedralnej w Białymstoku, rozpoczyna się Nowenna Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Naszemu dekanatowi wyznaczono dzień 15 listopada (wtorek). Przypominamy więc, że zgłoszenia na wyjazd do katedry białostockiej z naszej parafii przyjmuje pani Łucja Supińska.

3. W tym tygodniu w piątek – 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. Starosta moniecki zaprasza na powiatowe obchody tego święta. W związku z tym w piątek – 11 listopada,

     o godz. 9.30 w naszym kościele, uroczysta Msza św.

     o godz. 10.45 :

     uroczystości pod pomnikami pamięci,

      złożenie kwiatów i wystąpienia okolicznościowe,

      występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Moniek oraz Korpusu Ochrony Pogranicza i rekonstrukcja bitwy. Natomiast po południu, o godz. 17.00, w sali widowiskowej Monieckiego                                  Ośrodka Kultury odbędzie się wieczornica patriotyczna.

4. W następną niedzielę, ofiary do puszek na Kościół prześladowany.

5. Jest do nabycia miesięcznik „W służbie Miłosierdzia”

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.10.2016

 1. Jutro, w poniedziałek – 31 października, Seminarium Duchowne w Białymstoku będzie przeprowadzało zbiórkę płodów rolnych w dekanacie monieckim. Kto chciałby w tej formie wspomóc nasze Seminarium proszony jest o przywiezienie płodów w poniedziałek, to jest 31 października, na godz. 9.00 na parking przy kościele od strony zakrystii. Parafia nie dysponuje wolnym pomieszczeniem do ich składowania, wobec powyższego o godz. 10.00 Seminarium podstawi samochód, na który od razu będą załadowane płody rolne. (zboże, ziemniaki, warzywa, owoce i inne produkty). W przyszłą niedzielę jeszcze raz przypomnimy o tej zbiórce. Tymczasem można podjąć decyzję i przygotować produkty.
 2. We wtorek – 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek nabożeństw w porządku niedzielnym: 7.00 / 9.30 / 11,30 / 18.00. Po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się procesja na cmentarz parafialny i cmentarz miejski. Po procesji kapłani poświęcą pomniki.
 3. W środę – 2 listopada, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – tzw. Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 7.00 / 10,00 / 18.00. O godz. 10.00 – Msza św. składkowa za zmarłych. Po Mszy św. procesja na cmentarz parafialny, a po procesji odbędzie się święcenia pomników. Wieczorem od godz. 17.15 – wypominki – zdrowaśki za zmarłych.
 4. Przyjmujemy nadal wypominki za zmarłych i przypominamy, że będą one odmawiane od  2 listopada – środa – Dzień Zaduszny, 3 listopada – czwartek i 4 listopada  – piątek,  od godz. 17.15. Dla usprawnienia, prosimy, jak dotąd, o wypisanie na kartkach nazwisk ewentualnie imiona zmarłych.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.10.2016

 1. W tym tygodniu: w piątek, 28 października – św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, patrona naszego ks. Tadeusza.
 2. Za tydzień, w poniedziałek – 31 października, Seminarium Duchowne w Białymstoku będzie przeprowadzało zbiórkę płodów rolnych w dekanacie monieckim. Kto chciałby w tej formie wspomóc nasze Seminarium proszony jest o przywiezienie płodów w poniedziałek, to jest 31 października, na godz. 10.00 na parking przy kościele od strony zakrystii. Parafia nie dysponuje wolnym pomieszczeniem do ich składowania, wobec powyższego o godz. 10.00 Seminarium podstawi samochód, na który od razu będą załadowane płody rolne. (zboże, ziemniaki, warzywa, owoce i inne produkty). W przyszłą niedzielę jeszcze raz przypomnimy o tej zbiórce. Tymczasem można podjąć decyzję i przygotować produkty.
 3. Za tydzień,we wtorek – 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek nabożeństw w porządku niedzielnym: 7.00 / 9.30 / 11,30 / 18.00. Po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się procesja na cmentarz parafialny i cmentarz miejski. Po procesji kapłani poświęcą pomniki.
 4. W środę – 2 listopada, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – tzw. Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 7.00 / 10,00 / 18.00. O godz. 10.00 – Msza św. składkowa za zmarłych. Po Mszy św. procesja na cmentarz parafialny, a po procesji odbędzie się święcenia pomników. Wieczorem od godz. 17.15 – wypominki – zdrowaśki za zmarłych.
 5. Przyjmujemy nadal wypominki za zmarłych i przypominamy, że będą one odmawiane od  2 listopada – środa – Dzień Zaduszny, 3 listopada – czwartek i 4 listopada  – piątek,  od godz. 17.15. Dla usprawnienia, prosimy, jak dotąd, o wypisanie na kartkach nazwisk ewentualnie imiona zmarłych.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.10.2016

 1. W tym tygodniu: wtorek, 18 października – święto św. Łukasza Ewangelisty patrona Służby Zdrowia, w sobotę, 22 października – św. Jana Pawła II, Papieża
 2. W sobotę, 22 października, z racji Dnia Papieskiego, nabożeństwo różańcowe będzie o godz. 17.00. Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczył będzie i słowo Boże wygłosi  arcybiskup senior Stanisław Szymecki. Na tę Mszę św. zapraszamy osoby uhonorowane  Krzyżem Fary Monieckiej.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.10.2016

 1. Dzisiaj ofiary do puszek na Fundusz Stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 2. Również dzisiaj o godz. 15.00, w Szkole Podstawowej nr 1, imienia św. Jana Pawła II w Mońkach, w ramach obchodów Dnia Papieskiego, odbędzie się spektakl pt. „Iskra Miłosierdzia”. Wystąpią w nim  schola Gloria”, młodzież, dorośli i zespół „Radosne Promyki św. Jana Pawła II”. Przedstawienie będzie połączone z kwestą na rzecz Fundacji.
 3. W tym tygodniu: wtorek, 11 października – św. Jana XXIII Papieża, piątek, 14 października – św. Małgorzaty Marii Alacoque, której w objawieniu, Matka Boża mówiła o pierwszych sobotach miesiąca, w sobotę, 15 października – św. Teresy od Jezusa, Dz. i Dr Kościoła.
 4. Przypominamy, że nabożeństwo różańcowe przez cały październik po Mszy św. o godz. 18.00, również w niedzielę.
 5.  Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci w poniedziałki, wtorki i środy o godz. 17.30. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych w kościele jak również do odmawiania różańca w domu, w rodzinach.
 6. Na stoliku, za ławkami, wyłożone są kartki do Wypominków. Można je zabrać, wpisać imiona swoich zmarłych i przynieść do zakrystii lub do kancelarii wybierając sobie dzień w którym mają być wyczytane – a mianowicie: 2 listopada – środa – Dzień Zaduszny, 3 listopada – czwartek i 4 listopada – piątek.   Wypominki w te dni będą czytane o godz. 17.15
 7. SZLACHETNA PACZKA i  AKADEMIA  PRZYSZŁOŚCI, poszukują wolontariuszy do kolejnej edycji obu programów. To właśnie wolontariusze w całej Polsce sprawią, że mądra pomoc dotrze do najbardziej potrzebujących. Zgłoszenia do 15 października a informacji na www.superw.pl
 8. W środę, 12 października, o godz. 19.00, w hali sportowej Szkoły Podst. nr 2 w Mońkach, przy ul. Tysiąclecia 17,  odbędzie się premiera filmu o katastrofie smoleńskiej pt. „SMOLEŃSK”.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.10.2016

 1. W tym tygodniu: we wtorek, 4 października – św. Franciszka z Asyżu, w środę, 5 października – św. Faustyny Kowalskiej, w piątek, 7 października – Matki Bożej Różańcowej – dzień ustanowiony na pamiątkę zwycięstwa nad Turkami w bitwie morskiej po Lepanto koło Grecji.
 2. W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
 3. Nabożeństwo różańcowe przez cały październik po Mszy św. o godz. 18.00, również w niedzielę. Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci w poniedziałki, wtorki i środy o godz. 17.30. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych w kościele jak również do odmawiania różańca w domu, w rodzinach.
 4. W następną niedzielę, 9 października, ofiary do puszek na Fundusz Stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 5. W niedzielę – 9 października, o godz. 15.00, w Szkole Podstawowej nr 1, imienia św. Jana Pawła II w Mońkach, w ramach obchodów Dnia Papieskiego, odbędzie się spektakl pt. „Iskra Miłosierdzia”. Wystąpią w niej dzieci ze scholi „Gloria”, młodzież i dorośli. Po raz pierwszy zatańczy zespół „Radosne Promyki św. Jana Pawła II”, prowadzone przez Siostrę Monikę. Przedstawienie będzie połączone z kwestą na rzecz Fundacji.
 6. Starosta, Zarząd Powiatu i Pływalnia Powiatowa w Mońkach zapraszają w sobotę, 8 października, na ósme Biegi Papieskie i drugi Memoriał im. ks. Henryka Mirona. Rozpoczęcie o godz. 11.00 przy pomniku św. Jana Pawła II.
 7. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mońkach zaprasza młodych ludzi w wieku powyżej 10 lat, do gry w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej. Zapisy odbędą się w najbliższy wtorek, 4 października, o godz. 18.00. w monieckim Gimnazjum. Chętnych serdecznie zapraszamy, aby zasilili szeregi naszej orkiestry.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.09.2016

 1. W tym tygodniu: w czwartek, 29 września, św. Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała.
 2. W sobotę, 1 września, św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Jest to święto patronalne naszych Sióstr Zakonnych. W związku z tym, przygotowaniem do tego święta będzie Triduum ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus – czwartek, piątek i sobota. Zapraszamy więc, w te dni, na godz. 18.00 wszystkich czcicieli św. Teresy oraz wszystkich przyjaciół i dobroczyńców naszych Sióstr Terezjanek.
 3. Nabożeństwo różańcowe przez cały październik po Mszy św. o godz. 18.00, również w niedzielę. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych w kościele jak również do odmawiania różańca w domu, w rodzinach. 
 4. W następną niedzielę, 2 października, będziemy gościć w naszym kościele biskupa Antoniego Długosza, wielkiego przyjaciela dzieci, znanego nam między innymi z programu telewizyjnego „ZIARNO”. O godz 11.30, biskup odprawi Mszę św. dla dzieci, a następnie będzie koncert w Jego wykonaniu z udziałem wszystkich dzieci. SERDECZNIE ZAPRASZAMY wszystkie dzieci z obu parafii.
 5. W następną niedzielę, ofiary do puszek na Caritas parafialną.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.09.2016

 1. W tym tygodniu: w środę, 21 września, święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty; w piątek, 23 września, wspomnienie św. Ojca Pio.
 2. W następną niedzielę, 25 września, ks. Dymitr Urbanowicz, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Jana Pawła II w Smorgoniach, diecezja grodzieńska, wygłosi do nas Słowo Boże i z przedstawicielami swojej parafii będzie zbierał ofiary do puszek na budowę kościoła w Smorgoniach.
 3. Od dziś, zapowiedzi będą czytane w czasie Mszy św. o godz. 7.00.
 4. Od października, Niedziela Chrzcielna – to druga niedziela miesiąca. W tę niedzielę Chrzty będą udzielane w czasie Mszy św. o godz. 11,30, Będzie możliwość udzielenia Chrztu w pozostałe niedziele (również w pierwszą niedzielę), ale w czasie Mszy św. o godz. 9.30. Jeżeli ktoś już zapisał Chrzest na październik, niech się zgłosi do kancelarii, lub do zakrystii aby skorygować zmiany.

Zapowiedzi:

Karol Wiśniewski, kaw. zam. w Rybakach, par. Downary,

Paulina Tuzińska, panna, zam. w Mońkach, przy ul. Aleja Niepodległ., par. tut. –   zap. 2

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.09.2016

 1. Dzisiaj ofiary do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Centrum Pastoralno-Katechetyczne w Białymstoku.
 2. Jutro, w poniedziałek, 12 września, wspomnienie Imienia Maryi, ustanowione na pamiątkę zwycięstwa króla polskiego Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem 12 września 1683 roku.
 3. We środę, 14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego, ustanowione na pamiątkę odnalezienia przez św. Helenę, matkę cesarza Konstantyna Wielkiego i wystawienia do publicznej adoracji, w bazylice na Górze Kalwarii, w roku 335, drzewa Krzyża na którym umarł Pan Jezus.
 4. W czwartek, 15 września, wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Uświadamiamy sobie szczególnie w tym dniu, cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci. (Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w świętej Wodzie, koronka do Siedmiu Boleści Maryi).
 5. W tym tygodniu, 14, 16 i 17, środa, piątek i sobota, to kwartałowe dni modlitw w intencji dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców. Również w naszych prywatnych modlitwach polecajmy nowy rok szkolny i katechetyczny.

Zapowiedzi:

Rafał Kwarciak, kaw. zam. Kielce, par. błog. Jerzego Matulewicza,

Joanna Siemionkowicz, panna, zam. w Kołodzieży, par. tutejszej  –   zap. 2

——————————————————————————————–

Karol Wiśniewski, kaw. zam. w Rybakach, par. Downary,

Paulina Tuzińska, panna, zam. w Mońkach, przy ul. Aleja Niepodległ., par. tut. –   zap. 1

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.09.2016

 1. Dzisiaj Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się za tych, którzy odpowiedzialni są za przekazywanie informacji tym samym za kształtowanie świadomości widzów i słuchaczy.
 2. W tym tygodniu, 8 wrzesnia, święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny (Matki Bożej Siewnej). Msze św. o godz. 7.00 i 18.00 z poświęceniem ziarna siewnego.
 3. W następną niedzielę ofiary do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Centrum Pastoralno – Katechetyczne w Białymstoku.
 4. Intencje mszalne na nowy rok będziemy przyjmowali w drugiej połowie września.
 5. Zapraszamy uczniów kl. IV SP i starszych do służby ministranckiej. Zapisy u ks. Wojciecha.
 6. Pierwsze spotkanie kandydatów do Bierzmowania wraz z rodzicami odbędzie się w Niedzielę 18 września, po Mszy św. o godz. 9.30 w kościele. Zapraszamy uczniów kl. III Gim. i starszych, którzy nie przyjęli jeszcze tego Sakramentu.
 7. Tradycyjnie w pierwszą Niedzielę miesiąca ministranci przed kościołem zbierają na fundusz młodzieżowy.
 8. Podziękowania za akcję „Tornister pełen uśmiechów”.
 9. Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z wystąpieniem ogniska Afrykańskiego Pomoru Świń.

Zapowiedź:

Rafał Kwarciak, kaw. zam. Kielce, par. błog. Jerzego Matulewicza,

Joanna Siemionkowicz, panna, zam. w Kołodzieży, par. tutejszej  –   zap. 1

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.07.2016

 1. Jutro 1 sierpnia, w naszej Ojczyźnie rozpoczyna się miesiąc trzeźwości. Zachęcamy do powstrzymania się od spożywania napojów alkoholowych i ofiarowania tego wyrzeczenia w intencji osób uzależnionych i ich rodzin.
 2. W tym tygodniu: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
 3. 6 sierpnia – święto Przemienienia Pańskiego, Msze św. o godz. 7.00 i  18.00.
 4. Następna niedziela to pierwsza niedziela miesiąca, adoracyjna Najść. Sakr. po Mszy św. o godz. 11.30.
 5. Trwa akcja Caritas – „Tornister Pełen Uśmiechów”. Pozostało jeszcze kilka tornistrów, są przygotowane na stoliku. Można je zabrać i napełnić przyborami szkolnymi a następnie ponownie przynieść do kościoła. Pracownicy naszego Caritas przekażą je dzieciom z ubogich rodzin. Wszystkim ofiarodawcom, w imieniu tych dzieci i ich rodzin składamy serdeczne Bóg zapłać.
 6. Jest jeszcze do nabycia miesięcznik „ Drogi Miłosierdzia”.

Zapowiedzi:

Grzegorz Kapica, kaw. zam. Mońki, ul Lotnicza, par. tutejszej,

Katarzyna Klimaszewska, panna, zam. Łomża, par. MB Częstoch. w Łomży  –   zap. 2

——————————————————————————————–

Piotr Rutkowski, kaw. zam. Mońki, ul Gajowa, par. św. Alberta,

Katarzyna Brzozowska, panna, zam. Mońki, ul. Kościelna,  par. tutejszej  –   zap. 1

——————————————————————————————–

Dariusz Pawluk, kaw. zam. Mońki, ul Aleja Wojska Polskiego, par. tutejszej,

Magdalena Wiszowata, panna, zam. Mońki, ul Aleja Wojska Polsk., par. tutejszej,-   zap. 1

 XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.07.2016

 1. Jutro, 25 lipca, św. Krzysztofa, patrona kierowców. Poświęcenie pojazdów po Mszy św. o godz. 7.00 i 18.00.
 2. We wtorek, 26 lipca, Joachima i Anny, Rodziców Najśw. Maryi Panny. Modlimy się w tym dniu za nasze Babcie , Dziadków i osoby starsze.
 3. Trwa akcja Caritas – „Tornister Pełen Uśmiechów”. Tornistry są przygotowane na stoliku. Można je zabrać i napełnić przyborami szkolnymi a następnie ponownie przynieść do kościoła. Pracownicy naszego Caritas przekażą je dzieciom z ubogich rodzin. Wszystkim ofiarodawcom, w imieniu tych dzieci i ich rodzin składamy serdeczne Bóg zapłać.
 4. Honorowe oddawanie krwi dla Patrycji z Augustowa odbędzie się dzisiaj, 24 lipca 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 2, przy ulicy Tysiąclecia 17, w godz. 9.00 – 17.00.
 5. Jest możliwość wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży. Wyjazd w sobotę 30 lipca o godz. 21.00. Koszt 50 zł. Zgłoszenia dzisiaj po każdej Mszy św. i u ks. Wojciecha.
 6. Jest jeszcze do nabycia miesięcznik „ Drogi Miłosierdzia”.

Zapowiedzi:

Adam Mnich, kaw. zam. Rusaki, par. tutejszej,

Alicja Jurgiel, panna, zam. Guzy, par. Kalinówka    –   zap. 2

——————————————————————————————–

Dominik Bajkowski, kaw. zam. Mońki, ul Wyzwolenia, par. tutejszej,

Martyna Czjkowska, panna, zam. Mońki, ul Wyzwolenia, par. tutejszej,-   zap. 2

——————————————————————————————–

Grzegorz Kapica, kaw. zam. Mońki, ul Lotnicza, par. tutejszej,

Katarzyna Klimaszewska, panna, zam. Łomża, par. MB Częstochowskiej  –   zap. 1.

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.06.2016

 1. W tym tygodniu, w piątek, 29 czerwca, uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, patronów sąsiedniej parafii w Trzciannem.
 2. Również w tym tygodniu, 1 i 2 lipca, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
 3. Jest do nabycia nowy numer miesięcznika „ Drogi Miłosierdzia”. W tym numerze: rozważania na kolejne niedziele, artykuł o świętych Piotrze i Pawle, patronach parafii w Trzciannem, o ustanowieniu Diecezji Białostockiej, w czasie wizyty Papieża Jana Pawła II w Białymstoku, o Siostrze Bolesławie Lament, zachęta do wzięcia udziału w pielgrzymce do Różanegostoku, na Jasną Górę i do Ostrej Bramy w Wilnie i inne.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.06.2016

 1. Dzisiaj zbiórka do puszek na KUL.
 2. Również dzisiaj, po Mszy św. o godz. 11.30, przed kościołem, odbędzie się koncert Dziecięcej scholi „GLORIA”.
 3. W czwartek, 23 czerwca, Dzień Ojca. Pamiętajmy w modlitwie o naszych Ojcach, tak żywych jak i zmarłych.
 4. W piątek, 24 czerwca, Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela i Msza św. o godz. 8.00 na zakończenie roku katechetycznego i szkolnego
 5. Przypominamy również, że w piątek 24 czerwca, o godz. 11.00 wyruszy z naszej parafii 36 Piesza Pielgrzymka do Różanegostoku. Złożenie bagaży w czwartek, 23 czerwca po wieczornej Mszy św. (w godz. 19 – 20). Zapisy w zakrystii lub w kancelarii.
 6. Jest do nabycia nowy numer miesięcznika „ Drogi Miłosierdzia”. W tym numerze: rozważania na kolejne niedziele, artykuł o świętych Piotrze i Pawle, patronach parafii w Trzciannem, o ustanowieniu Diecezji Białostockiej, w czasie wizyty Papieża Jana Pawła II w Białymstoku, o Siostrze Bolesławie Lament, zachęta do wzięcia udziału w pielgrzymce do Różanegostoku, na Jasną Górę i do Ostrej Bramy w Wilnie i inne.

XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.06.2016

 1. Jutro, w poniedziałek, 13 czerwca, św. Antoniego z Padwy.
 2. W piątek, 17 czerwca, św. Brata Alberta Chmielowskiego, patrona sąsiedniej parafii.
 3. Przypominamy, że w dniu 24 czerwca b.r. o godz. 11.00 wyruszy z naszej parafii 36. Piesza Pielgrzymka do Różanegostoku.  Pielgrzymka zakończy się Mszą  Św. w     Sanktuarium M.B. w Różanymstoku 26 czerwca o godz. 17.00. Koszt 10 zł. Zapisy w Niedzielę po każdej Mszy Św. w zakrystii, a od poniedziałku do piątku w kancelarii.   Więcej informacji u ks. Wojciecha. Zachęcamy szczególnie młodzież, aby rozpoczęła swoje wakacje z Bogiem.
 4. W następną niedzielę, 19 czerwca, po Mszy św. o godz. 11.30, o ile będzie pogoda, to przed kościołem, odbędzie się koncert dziecięcej scholiGLORIA”. Będzie to również okazja do złożenia ofiar na rozwój scholi.
 5. Jest jeszcze do nabycia miesięcznik „ Drogi Miłosierdzia”. W tym numerze: artykuły na temat adhortacji papieża Franciszka „ Radość miłości”, podsumowującą ostatni Synod Biskupów na temat rodziny, co do którego niektóre  środowiska spodziewały się, że Kościół wreszcie otworzy się na przyszłość wolną od ograniczeń, od przykazań i zobowiązań moralnych a liberalne mass media spodziewały się zniesienia nierozerwalności małżeństwa i dopuszczenia do Komunii św. osoby żyjące w tzw. związkach niesakramentalnych. Papież wyraźnie przypomina o istocie miłości i małżeństwa w Kościele Katolickim i o skutkach odejścia od obowiązujących zasad. Artykuł o Ojcu Pio, Pierwsza Komunia św.dziecka jako wyzwanie dla rodziców, Królowa Polski z białostockich świątyń, śladami ks. Michała Sopoćki, o piątym przykazaniu kościelnym, artykuł o parafii Majewo i Krypno i o matce poety ks. Twardowskiego, pomnik dla nienarodzonych dzieci, krzyżówki, zagadki i inne.

Zapowiedzi:  (o godz. 11.30)

Dawid Draheim, kaw. zam. Mońki, ul Ełcka, par. tutejszej,

Wioleta Kuc, panna, zam. Krzaczkowo,  par. św. Brata Alberta –   zap. 2

——————————————————————————————–

Łukasz Bojarzyński, kaw. zam. Mońki, ul Gajowa, par. św. Brata Alberta,

Agnieszka Sobolewska, panna, zam. Mońki, ul Wyzwolenia, par. tutejszej,-   zap. 2

X NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.06.2016

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracyjna. Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja po Mszy św. o godz. 11.30. Nabożeństwo czerwcowe po Mszy św. o godz. 18.00.
 2. Również dzisiaj w pierwszą niedzielę miesiąca zbiórka do puszek na fundusz ministrancki.
 3. W dniu 24 czerwca b.r. o godz. 11.00 wyruszy z naszej parafii 36 Piesza Pielgrzymka do Różanegostoku.  Pielgrzymka zakończy się Mszą  Św. w Sanktuarium Różanostockim 26 czerwca o godz. 17.00. Koszt 10 zł. Zapisy w Niedzielę po każdej Mszy Św. w zakrystii, a od poniedziałku do piątku w kancelarii. Więcej informacji u ks. Wojciecha. Zachęcamy, szczególnie młodzież, aby rozpoczęła swoje wakacje z Bogiem.
 4. Również dzisiaj, Mszą św. o godz. 18.00, rozpoczynają się w naszej parafii spotkania dla narzeczonych, czyli katechezy przedmałżeńskie i będą trwały przez kolejne 5 dni, do czwartku włącznie. Spotkania będą odbywały się po Mszy św. wieczornej, około godz. 18.45, w salce katechetycznej przy plebanii. Wejście od szczytu budynku, przy figurze Pana Jezusa. Zachęcamy również do uczestnictwa w Mszy św. o godz. 18.00 i Nabożeństwie Czerwcowym, w czasie których będziemy się modlili za narzeczonych o świadome i konsekwentne podjęcie decyzji o małżeństwie oraz ich rodziców i wszystkich małżonków, szczególnie przeżywających trudności i kryzysy małżeńskie.
 5. Przypominamy o odpowiednim stroju obowiązującym w kościele. Stroje plażowe, między innymi takie jak  krótkie spodenki u panów i odkryte ramiona u pań nie są właściwym  strojem do uczestnictwa w Mszy św. i innego rodzaju obrzędach religijnych.

 

Zapowiedzi:  (godz. 11.30)

Dariusz  Szklarzewski, kaw. zam. Mońki, ul Słowackiego, par. tutejszej,

Magda  Kozub, panna, z parafii św. Ojca Pio w Białymstoku –   zap. 2

——————————————————————————————–

Grzegorz  Amonowicz, kaw. zam. Mońki, ul ks. Małanicza, par. tutejszej,

Beata  Adamczyk, panna, zam. Waliły, parafia Gródek –   zap. 2

——————————————————————————————–

Emil  Glencner, kaw. zam. Olszowa Droga, par. Downary,

Aneta  Karpińska, panna, zam. Hornostaje, parafii tutejszej  –   zap. 2

——————————————————————————————–

Dawid Draheim, kaw. zam. Mońki, ul Ełcka, par. tutejszej,

Wioleta Kuc, panna, zam. Krzaczkowo,  par. św. Brata Alberta –   zap. 1

——————————————————————————————–

Łukasz Bojarzyński, kaw. zam. Mońki, ul Gajowa, par. św. Brata Alberta,

Agnieszka Sobolewska, panna, zam. Mońki, ul Wyzwolenia, par. tutejszej,-   zap. 1

IX NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.05.2016

 1. W środę, 1 czerwca, rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe, o godz. 18.00 Jest to również międzynarodowy dzień dziecka.
 2. W tym tygodniu pierwszy czwartek, modlimy się za powołanych i o powołania, pierwszy piątek i Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, pierwsza sobota miesiąca i wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Nabożeństwa o godz. 7.00  i  18.00.
 3. Nabożeństwa Eucharystyczne w Oktawie Bożego Ciała, nieszpory i procesja, o godz. 18.00, w dzisiejszą niedzielę również.
 4. W czwartek, 2 czerwca, zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Msza św., procesja Eucharystyczna, poświecenie wianków i błogosławieństwo dzieci o godz. 18.00.
 5. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracyjna. Wystawienie Najśw. Sakr. i procesja po Mszy św. o godz. 11.30.
 6. Harcerze przed kościołem będą zbierać pieniądze na dofinansowanie wyjazdu młodzieży na Spotkanie Młodych Lednica 2000. Jest to coroczne  spotkanie młodych, które zainicjował papież Jan Paweł II, oraz ojciec Jan Góra. W tym roku odbywa się ono praz dwudziesty na Polach Lednickich; w miejscu Chrztu Mieszka I. Wyjazd odbędzie się w dniach 3-5 .06.2016. Uczestniczyć w nim będzie prócz harcerzy młodzież ze szkół monieckich. Wyjazd jest kosztowny, a chcemy umożliwić go jak największej ilości młodzieży. Prosimy o wsparcie.
 7. Burmistrz i Władze Samorządowe Miasta i Gminy Mońki zapraszają na uroczystość Nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Mońki” śp. Ks. Prałatowi Henrykowi Mironowi, pierwszemu proboszczowi parafii i budowniczemu kościoła św. Brata Alberta Chmielowskiego w Mońkach. Uroczystość będzie miała miejsce w niedzielę 12 czerwca 2016 r. W kościele św. Brata Alberta Mszy św. o godz.11.30 przewodniczyć będzie arcybiskup Edward Ozorowski. Następnie, o godz. 13.30, w Sali Widowiskowej Monieckiego Ośrodka Kultury odbędzie się uroczysta Sesja Rady Miejskiej i nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Mońki”.
 8. Przypominamy o odpowiednim stroju obowiązującym w kościele. Krótkie spodenki u panów i odkryte ramiona u pań nie są właściwym strojem do uczestnictwa w Mszy św. i innego rodzaju obrzędach religijnych.

Zapowiedzi przed Sakramentem Małżeństwa:  (o godz. 11.30)

Dariusz  Szklarzewski, kaw. zam. Mońki, ul Słowackiego, par. tutejszej,

Magda  Kozub, panna, z parafii Ojca Pio w Białymstoku –   zap. 1

——————————————————————————————–

Grzegorz  Amonowicz, kaw. zam. Mońki, ul ks. Małanicza, par. tutejszej,

Beata  Adamczyk, panna, zam. Waliły, parafia Gródek –   zap. 1

——————————————————————————————–

Emil  Glencner, kaw. zam. Olszowa Droga, par. Downary,

Aneta  Karpińska, panna, zam. Hornostaje, parafii tutejszej  –   zap. 1

——————————————————————————————–

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – UR. NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 22.05.2016

 1. Dziś zbiórka do puszek na rzecz, prowadzonego przez Caritas, Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień w Czarnej Białostockiej.
 2. W tym tygodniu, w czwartek, 26 maja, Uroczystość Bożego Ciała. Msza św. w naszym kościele o godz. 7.00, następnie – o godz. 10.00 – Msza św. koncelebrowana przez kapłanów obu parafii w kościele św. Brata Alberta i procesja Eucharystyczna ulicami naszego miasta do kościoła MB Częstochowskiej.  Po procesji Msza św. w naszym kościele około godz. 12.00. Msza św. wieczorna o godz. 18.00.
 3. Również w czwartek, 26 maja, Dzień Matki, modlimy się za nasze matki.
 4. Nabożeństwa Eucharystyczne w Oktawie Bożego Ciała o godz. 18.00.

UR. ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 15.05.2016

 1. Dziś, za odmówienie hymnu „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź”, można uzyskać odpust zupełny.
 2. Dzisiejsza taca przeznaczona na potrzeby Światowych Dni Młodzieży.
 3. Jutro święto N M P Matki Kościoła.
 4. W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Zakończenie tzw. czasu spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
 5. Jeszcze raz przypominamy, że 16 maja br. upływa termin składania wniosków o przyznanie dopłat dla rolników.

Zapowiedzi przed Sakramentem Małżeństwa:  (o godz. 9.30)

Rafał  Walesieniuk, kaw. zam. Mońki, ul Ełcka, par. tutejszej,

Karolina  Tynecka, panna z Moniek, ul. Mickiewicza, parafii tutejszej  –   zap. 2

——————————————————————————————–

Rafał  Wiśniewski, kaw. zam. Mońki, ul Szkolna, par. tutejszej,

Urszula  Radzajewska, panna z Moniek, ul. Wojska Polskiego, parafii św. Alberta –   zap. 2

——————————————————————————————–

Adam  Wojtach, kaw. zam. Mońki, ul Lotnicza, par. tutejszej,

Sylwia  Milewska, panna, zam. Pisanki, parafia Trzcianne  –   zap. 1

——————————————————————————————–

Marcin  Styczyński, kaw. zam. Białystok, ul Konwaliowa, par. MB z Guadalupe,

Ewelina  Wasilewska, panna z Moniek, ul. Kolejowa, parafii tutejszej –   zap. 1

——————————————————————————————–

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – UR. WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 08.05.2016

 1. Jutro, 9 maja, uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika.
 2. W piątek, 13 maja, wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, rocznica zamachu na Ojca Św.Jana Pawła II i pierwsza rocznica poświęcenia naszego pomnika ku czci Jana Pawła II. W związku z tym, w tym dniu, o godz. 17.30, odbędzie się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy fundatorów pomnika św. Jana Pawła II i wręczenie ofiarodawcom podziękowań za pomoc w realizacji projektu pomnika. Następnie, o godz. 18.00, w naszym kościele, zostanie odprawiona Msza św. Po mszy św. odbędzie się ucałowanie relikwii św. Jan Pawła II. Nabożeństwo majowe w tym dniu będzie odprawione rano, po Mszy św. o godz. 7.00.
 3. W sobotę, 14 maja, święto, św. Macieja Apostoła.
 4. W sobotę, 14 maja 2016 r., organizowana jest pielgrzymka do Sanktuariów Naszej Archidiecezji, wyznaczonych na Rok Miłosierdzia.    Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przy Urzędzie Miejskim.
 5. W następną niedzielę, 15 maja, uroczystość Zesłania Ducha świętego, kończy tzw. okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
 6. Również w następną niedzielę, 15 maja, o godz. 11,30 – Pierwsza Komunia św. uczniów Szkoły Podst. nr 1.
 7. Taca w następną niedzielę, na potrzeby Światowych Dni Młodzieży.
 8. Dzisiaj, przy wyjściu z kościoła, nasza siostra zakrystianka rozprowadza płyty z pieśniami uwielbienia, nagrane z młodzieżą Terezjańskiego Apostolstwa Ufności. Koszt – 15 zł.
 9. Jeszcze raz przypominamy, że 16 maja br. upływa termin składania wniosków o przyznanie dopłat dla rolników.
 10. Dziękujemy za zgłoszenia do „Białej Procesji” i za kwiaty dla dzieci. Czekamy na innych chętnych.

Zapowiedzi przed Sakramentem Małżeństwa:

Paweł  Konopka, kaw. zam. Peńskie, par. Krypno,

Ewelina  Malinowska, panna z Moniek, ul. Kolejowa, parafii tutejszej  –   zap. 2

——————————————————————————————–

Paweł  Chwatko, kaw. zam. Mońki, ul. Astronomiczna, parafii tutejszej,

Agata  Głowacka, panna z Siedlec, parafii św. Teresy  –   zap. 2

——————————————————————————————–

Piotr  Gawryło, kaw. zam. Białystok, par. Matki Bożej Fatimskiej,

Maria  Puchalska, panna z Moniek, ul. Słowackiego, parafii tutejszej  –   zap. 2

——————————————————————————————–

Rafał  Walesieniuk, kaw. zam. Mońki, ul Ełcka, par. tutejszej,

Karolina  Tynecka, panna z Moniek, ul. Mickiewicza, parafii tutejszej  –   zap. 1

——————————————————————————————–

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 01.05.2016

 1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracyjna. Procesja eucharystyczna po Mszy św. o godz. 11.30.
 2. Dzisiaj ministranci zbierają ofiary do puszek na fundusz ministrancki.
 3. Również dzisiaj, 1 maja, odbędzie się „II Moniecka Gra Miejska”, śladami wybitnych Polaków. Start o godz. 13.00 obok dużego pomnika przy Alei Niepodległości.
 4. Nabożeństwa majowe, każdego dnia po wieczornej Mszy św. Zachęcamy również do zachowania tradycji odprawiania nabożeństw majowych prywatnie w domach, przy krzyżach lub w kapliczkach.
 5. W poniedziałek, 2 maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wtorek, 3 maja, Uroczystość NMP, Królowej Polski, głównej patronki Polski. Msze św. o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. O godz. 10.00 – Msza św. w int. Ojczyzny
 7. W poniedziałek, wtorek i środę dni modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące.
 8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwa o godz. 7.00  i  18.00.
 9. W piątek, 6 maja, rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Za udział w Nowennie, można uzyskać odpust zupełny.
 10. W następną niedzielę, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to również dzień imienin arcybiskupa seniora, Stanisława Szymeckiego.
 11. W sobotę, 14 maja 2016 r., organizowana jest pielgrzymka do Sanktuariów Naszej Archidiecezji, wyznaczonych na Rok Miłosierdzia. Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przy Urzędzie Miejskim. Zgłoszenia u pani Supińskiej.
 12. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 16 maja br. upływa termin składania wniosków o przyznanie dopłat dla rolników.

Zapowiedzi przed Sakramentem Małżeństwa:

Paweł  Konopka, kaw. zam. Peńskie, par. Krypno,

Ewelina  Malinowska, panna z Moniek, ul. Kolejowa, parafii tutejszej  –   zap. 1

————————————————

Paweł  Chwatko, kaw. zam. Mońki, ul. Astronomiczna, parafii tutejszej,

Agata  Głowacka, panna z Siedlec, parafii św. Teresy  –   zap. 1

————————————————

Piotr  Gawryło, kaw. zam. Białystok, par. Matki Bożej Fatimskiej,

Maria  Puchalska, panna z Moniek, ul. Słowackiego, parafii tutejszej  –   zap. 1

——————————————————————————————–

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 24.04.2016

 1. W poniedziałek, 25 kwietnia, święto św. Marka Ewangelisty.
 2. Wtorek, 26 kwietnia, uroczystość św. Jerzego Męczennika, głównego Patrona Archidiecezji Białostockiej.
 3.  W środę, 27 kwietnia, młodzież naszego gimnazjum przyjmie Sakrament Bierzmowania w czasie Mszy św. o godz. 18.00. Z tej racji Nowenna do M.B. Nieustaj. Pomocy będzie odprawiona o godz. 7.00.
 4. W przyszłą niedzielę, 1 maja, odbędzie się „II Moniecka Gra Miejska”, śladami wybitnych Polaków. Zapisy do godz. 14.00. Możliwość zapisów przez internet. Start o godz. 13.00 obok dużego pomnika przy Alei Niepodległości.
 5. Przyszła niedziela to również pierwsza niedziela miesiąca, niedziela adoracyjna. Procesja Eucharystyczna po Mszy św. o godz. 11.30.
 6.  W sobotę, 14 maja 2016 r., organizowana jest pielgrzymka do Sanktuariów Naszej Archidiecezji, wyznaczonych na Rok Miłosierdzia. Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przy Urzędzie Miejskim. Zgłoszenia u pani Supińskiej.
 7. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 16 maja br. upływa termin składania wniosków o przyznanie dopłat dla rolników.
 8. Przypominamy o zapisach do „Białej Procesji” i o kwiatkach dla dzieci.

Zapowiedź przed Sakramentem Małżeństwa:

Adam Pawłowski, kaw. zam. Czerniewo, par. Jaminy,

Marzena Dziekońska panna z Dziękonia, parafii tutejszej  –   zap. 2

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 17.04.2016

 1. Dziś rozpoczyna się tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Środa, piątek i sobota (20, 22, 23 kwietnia), kwartałowe dni modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.
 2. W sobotę, 23 kwietnia, Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski
 3. W przyszłą niedzielę – 24 kwietnia, taca na białostockie Seminarium Duchowne.
 4. Przypominamy o zapisach do „Białej Procesji”. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Siostry zakrystianki. Prosimy także parafian, którzy mają swoje ogródki i będą hodowali w nich kwiatki, aby przynosili płatki lub listki do koszyczków dla dzieci.
 5. Swego czasu, niektóre osoby pytały, co zrobić z pismami katolickimi, które zostały przeczytane i są już nie potrzebne. Otóż można je przynieść do kościoła i położyć na stoliku za ławkami. Kto będzie miał życzenie, może wziąć a po przeczytaniu oddać innym lub ponownie przynieść do kościoła aby następni mogli skorzystać.
 6. Jest do nabycia miesięcznik „ Drogi Miłosierdzia”

Zapowiedzi przed Sakramentem Małżeństwa:

————————————————

Dawid Karwowski, kaw. zam. Białosuknia, par Goniądz,

Izabela Walejewska, panna, zam. Mońki, ul. Łąkowa, par. tut.   –   zap. 2

————————————————

Tomasz Bałdyga, kaw. z par. Trójcy Przenajśw. W Grajewie,

Elżbieta Karwowska, panna, zam. Mońki, ul. Sikorskiego, par. tut.   –   zap. 2

————————————————

Tomasz Zalewski, kaw. zam. Mońki, ul. Kościelna, par tut.,

Anna Grygoruk, panna, z parafii św. Teresy w Kleosinie  –   zap. 2

————————————————

Mateusz Sierba, kaw. zam. Mońki, ul. Białostocka, par. tut.,

Joanna Rogowska panna, z parafii św. Stanisława w Białymstoku  –   zap. 2

————————————————

Robert Paszko, kaw. zam. Mońki, ul. Białostocka, par tut.,

Marta Zalewska, panna, zam. w Zofiówce, par. Knyszyn  –   zap. 2

————————————————

Daniel Zastocki, kaw. zam. Świerzbienie, par tut.,

Anna Połonowska, panna, zam. Dudki, par. Kalinówka  –   zap. 2

————————————————

Paweł Halicki, kaw. zam. Mońki, ul. Astronomiczna, par. tut.,

Agnieszka Hiero, panna, zam. Mońki, ul. Tysiąclecia, par. św. Alberta  –   zap. 2

————————————————

Adam Pawłowski, kaw. zam. Czerniewo, par. Jaminy,

Marzena Dziekońska panna z Dziękonia, parafii tutejszej  –   zap. 1

————————————————

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10.04.2016

 1. W środę, 13 kwietnia, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
 2.  Również w tym tygodniu (czwartek – sobota), uroczystości związane z 1050 – leciem Chrztu Polski.
 3.  Prowadzimy zapisy do „Białej Procesji”. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Siostry Zakrystianki lub ks. Wojciecha. Zachęcamy również dorosłych. Prosimy także parafian, którzy mają swoje ogródki i będą hodowali w nich kwiatki, aby zechcieli wspomóc „Białą Procesję” a więc sypiących kwiatki i przynosili płatki lub listki do koszyczków dla dzieci.
 4. Jest do nabycia miesięcznik „ Drogi Miłosierdzia”

Zapowiedzi przed Sakramentem Małżeństwa

————————————————

Wojciech Nieciecki, kaw. zam. Olszowa Droga, par. Downary,

Paulina Kamińska panna, zam. Mońki, ul. Wyzwolenia, par. tut.   –   zap. 2

————————————————

Paweł Laskowski, kaw. zam. Mońki, ul. Wyzwolenia, par tut.,

Barbara Sitowska, panna, z parafii w Nowym Stawie   –   zap. 2

————————————————

Kamil Kalinowski , kaw. zam. Mońki, ul. Świerkowa, par. św. Alberta,

Anna Wojtach panna, zam. Koleśniki, par. tut.   –   zap. 2

————————————————

Dawid Karwowski, kaw. zam. Białosuknia, par Goniądz,

Izabela Walejewska, panna, zam. Mońki, ul. Łąkowa, par. tut.   –   zap. 1

————————————————

Tomasz Bałdyga, kaw. z par. Trójcy Przenajśw. W Grajewie,

Elżbieta Karwowska, panna, zam. Mońki, ul. Sikorskiego, par. tut.   –   zap. 1

————————————————

Tomasz Zalewski, kaw. zam. Mońki, ul. Kościelna, par tut.,

Anna Grygoruk, panna, z parafii św. Teresy w Kleosinie  –   zap. 1

————————————————

Mateusz Sierba, kaw. zam. Mońki, ul. Białostocka, par. tut.,

Joanna Rogowska panna, z parafii św. Stanisława w Białymstoku  –   zap. 1

————————————————

Robert Paszko, kaw. zam. Mońki, ul. Białostocka, par tut.,

Marta Zalewska, panna, zam. w Zofiówce, par. Knyszyn  –   zap. 1

————————————————

Daniel Zastocki, kaw. zam. Świerzbienie, par tut.,

Anna Połonowska, panna, zam. Dudki, par. Kalinówka  –   zap. 1

————————————————

Paweł Halicki, kaw. zam. Mońki, ul. Astronomiczna, par. tut.,

Agnieszka Hiero, panna, zam. Mońki, ul. Tysiąclecia, par. św. Alberta  –   zap. 1

II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 03.04.2016

 1. Dzisiejsza niedziela to Pierwsza Niedziela Miesiąca i tzw. Niedziela Przewodnia lub Niedziela Biała, zgodnie z wolą Chrystusa jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego i rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. W związku z tym, wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego zapraszamy dziś na adorację Najświętszego Sakramentu prowadzona przez scholę „GLORIA” która odbędzie się w Godzinie Miłosierdzia, od godz. 15.00 do godz.16.00 ,
 2. Dzisiaj procesja eucharystyczna po mszy św. o godz. 11.30.
 3. Jutro, 4 kwietnia, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia. Msze św.. o godz. 7.00 i 18.00
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.
 5. Jest do nabycia kolejny numer miesięcznika: „Drogi Miłosierdzia”.

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 27 marca 2016

 1. Uroczystość Wielkanocną przeżywa się przez osiem dni – w tzw. oktawie. Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w Mszach św. w tym czasie. W oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 2. Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny Msze święte o godzinie 7,00; 9,30 i 11,30. Mszy świętej wieczornej nie będzie. Ofiary na tacę w tym dniu są przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Centrum Pastoralno-Katechetyczne w Białymstoku.
 3. W tym tygodniu, w środę, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy będzie odprawiona o godz. 7.00. Natomiast w środę wieczorem, w czasie Mszy św. o godz. 18.00, „Krzyże Fary Monieckiej” otrzymają: Arcybiskup Senior Stanisław Szymecki i Arcybiskup Gdański Sławoj Leszek Głódź.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwa z tym związane o stałej porze.
 5. W sobotę, 2 kwietnia, 1 Szczep Harcerskich Drużyn Monieckich, zaprasza wszystkich mieszkańców Moniek na wspólne czuwanie oraz modlitwę w 11 rocznicę Narodzin dla Nieba św. Jan Pawła II. Czuwanie rozpocznie się o godz. 20.40 Apelem Jasnogórskim przy pomniku św. Jana Pawła II. Następnie odbędzie prezentacja o życiu i pontyfikacie Papieża w kościele Matki Bożej Częstochowskiej.
 6. Następna niedziela to Pierwsza Niedziela Miesiąca i tzw. Niedziela Przewodnia lub Niedziela Biała, zgodnie z wolą Chrystusa przekazaną przez św. Siostrę Faustynę  jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego i rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Procesja Eucharystyczna po mszy św. o godz. 11.30.

NIEDZIELA PALMOWA – 20 marca 2016

 1. Dzisiaj Droga Krzyżowa ulicami Moniek, z naszego kościoła do kościoła św. Brata Alberta. Początek Drogi Krzyżowej przy pomniku św. Jana Pawła II o godz. 19.00.
 2. Moniecki Zespół Caritas dziękuje właścicielom sklepów, harcerzom, wolontariuszom monieckiego Gimnazjum i dorosłym wolontariuszom oraz mieszkańcom naszego miasta za pomoc i dobre serce podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności. Zebrano 605 kg żywności, która została przekazana 75 potrzebującym rodzinom.
 3.  Będziemy spowiadali w Wielki Poniedziałek, W. Wtorek i W. Środę przed Eucharystią. W Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę oraz w pierwszy i drugi dzień świąt spowiedzi nie będzie. Przypominamy, że spowiedź wielkanocna trwa do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, czyli do 15 maja.
 4. W tym tygodniu: Wielki Czwartek – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18,00, później adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22,00; Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej i adoracja Krzyża rozpocznie się o godzinie 18,00, po niej adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim do godz. 22,00; Wielka Sobota – nabożeństwo Wigilii Paschalnej. Liturgia rozpocznie się o godzinie 19,00, po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 24.00
 5. W Wielką Sobotę święcimy pokarmy na stół wielkanocny według następującego porządku: od godz 9,00 wsie: 1 ksiądz – Dziękonie, Rusaki, Konopczyn i Magnusze. oraz 2 ksiądz – Zblutowo, Dzieżki, Oliszki, Sobieski; od godz 11,00 wsie: 1 ksiądz – Świerzbienie, Koleśniki, Łupichy, Hornostaje oraz 2 ksiądz – Kołodzież, Znoski, Moniuszeczki, Kuczyn. Prosimy o przyjazd po kapłanów. Święcenie pokarmów w kościele od godziny 13,00 do 17,00, w półgodzinnych odstępach
 6.  W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego zmiana czasuśpimy godzinę krócej. Msza święta Rezurekcyjna z procesją o godzinie 6,00. Następnie Msze święte o 9,30 i 11,30. Mszy świętej wieczornej tradycyjnie nie będzie.
 7.  W poniedziałek wielkanocny Msze święte o godzinie 7,00; 9,30 i 11,30.  Mszy świętej wieczornej również nie będzie
 8.  Serdeczne Bóg zapłać składamy za ofiary złożone na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 9. Do nabycia nowy numer „Drogi Miłosierdzia” a w nim: niebezpieczny wpływ mediów na myślenie współczesnego człowieka, ks. Michał Sopoćko, patron Białegostoku, Droga Krzyżowa i Triduum Paschalne, trzy kuszenia Jezusa i trzy pokusy dzisiaj, refleksja papieża Franciszka, czy spowiedź tylko raz w roku oraz zjawisko sekularyzacji, ucieczka od krzyża i inne.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 13 marca 2016

 1. Dziś trzecia rocznica wyboru papieża Franciszka – modlimy się za Ojca Świętego.
 2.  W sobotę – 19 marca – Uroczystość św. Józefa
 3.  Za tydzień Niedziela Palmowa i Światowy Dzień Młodzieży oraz Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta z naszego kościoła do kościoła św. Brata Alberta. Początek Drogi Krzyżowej przy pomniku św. Jana Pawła II o godz. 19.00.
 4.  Serdeczne Bóg zapłać składamy za ofiary złożone na kwiaty do Grobu Pańskiego. Ofiary złożyli: Koło Żywego Różańca z ul. Wyzwolenia i Słowackiego oraz  Róża kobiet z kolonii Dzieżki.
 5. Do nabycia nowy numer „Drogi Miłosierdzia” a w nim: niebezpieczny wpływ mediów na myślenie współczesnego człowieka, ks. Michał Sopoćko, patron Białegostoku, Droga Krzyżowa i Triduum Paschalne, trzy kuszenia Jezusa i trzy pokusy dzisiaj, refleksja papieża Franciszka, czy spowiedź tylko raz w roku oraz zjawisko sekularyzacji, ucieczka od krzyża i inne.
 6. W tym tygodniu Parafialne Rekolekcje Wielkopostne (czwartek, piątek i sobota – 17- 18 – 19 marca). Porządek rekolekcji w gablocie i na stronie internetowej.

        Porządek rekolekcji:

Czwartek – 17 marca

00  –  Msza św z kazaniem

30  –  Nabożeństwo Pokutne i spowiedź dla uczniów SP nr 1

10 00  –  Msza św z kazaniem

12 00 –  Nabożeństwo Pokutne i spowiedź dla uczniów Gimnazjum

18 00  –  Msza św z kazaniem

      Piątek – 18 marca

00  –  Msza św z kazaniem

30  –  Msza św. i spowiedź dla uczniów  SP nr 1

10 00  –  Msza św z kazaniem

12 00 –  Msza św.i spowiedź dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Zawodowej

18 00  –  Msza św z kazaniem

      Sobota – 19 marca

00  –  Msza św z kazaniem

10 00  –  Msza św z kazaniem

18 00  –  Msza św z kazaniem

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 6 marca 2016

 1. W tym tygodniu, we wtorek, 8 marca, międzynarodowy Dzień Kobiet. Zachęcamy wszystkich do modlitwy w intencji niewiast.
 2. W następną niedzielę trzecia rocznica wyboru papieża Franciszka. Módlmy się w tym dniu za Ojca Świętego.
 3. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się przed Niedzielą Palmową – czwartek, piątek i sobota – 17- 18 – 19 marca.

Porządek rekolekcji:

Czwartek – 17 marca

7 00  –  Msza św z kazaniem

8 30  –  Nabożeństwo Pokutne i spowiedź dla uczniów SP nr 1

10 00  –  Msza św z kazaniem

12 00 –  Nabożeństwo Pokutne i spowiedź dla uczniów Gimnazjum

18 00  –  Msza św z kazaniem

      Piątek – 18 marca

7 00  –  Msza św z kazaniem

8 30  –  Msza św. i spowiedź dla uczniów  SP nr 1

10 00  –  Msza św z kazaniem

12 00 –  Msza św.i spowiedź dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Zawodowej

18 00  –  Msza św z kazaniem

      Sobota – 19 marca

7 00  –  Msza św z kazaniem

10 00  –  Msza św z kazaniem

18 00  –  Msza św z kazaniem

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 28 lutego 2016

 1. W tymtygodniu pierwszy czwartek miesiąca – dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, oraz pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.
 2. W pierwszy piątek, 4 marca, uroczystość św. Kazimierza Królewicza, Głównego Patrona  Białostockiej Prowincji Kościelnej i Patrona naszej parafii. Msze św. w tym dniu o godz. 7.00, 10.00 i 18.00.  Droga Krzyżowa w tym dniu odprawiona będzie przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.30. Droga Krzyżowa dzieciom, jak dotychczas, o godz. 17.00.
 3. W piątek i sobotę, 4 i 5 marca, Caritas organizuje wielkanocną zbiórkę żywności. Prosimy naszych parafian o wsparcie tej akcji.
 4. W poniedziałek, 29 lutego, o godz. 18.00, w Monieckim Ośrodku Kultury, spotkanie z Anną Anders i Jarosławem Kaczyńskim.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21 lutego 2016

 1. W ubiegłą niedzielę harcerze zebrali 7 tysięcy i 3 zł. na pomoc rodzinie poszkodowanej na skutek pożaru w miejscowości Ołdaki. Bóg zapłąć za złożone ofiary.
 2. Nabożeństwa pasyjne w Wielki Poście w naszym kościele odbywają się w następującym porządku: Drogi Krzyżowe w piątki o godz. 17.00 dla dzieci, a po Mszy św. o godz. 18.00 dla dorosłych; Gorzkie Żale w niedziele po Mszy św. o godz. 11,30. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych w kościele jak również do zachowania tradycji odprawiana tych nabożeństw w domach prywatnych.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14 lutego 2016

 1. Dziś harcerze zbierają ofiary do puszek na pomoc rodzinie poszkodowanej na skutek pożaru w miejscowości Ołdaki.
 2. Nabożeństwa pasyjne w Wielki Poście w naszym kościele odbywają się w następującym porządku: Drogi Krzyżowe w piątki o godz. 17.00 dla dzieci, a po Mszy św. o godz. 18.00 dla dorosłych; Gorzkie Żale w niedziele po Mszy św. o godz. 11,30.

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 lutego 2016

 1. 10 lutego – Środa Popielcowa – rozpoczyna się Wielki Post. W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. Msze św. o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. W czasie każdej Mszy św. poświęcenie i posypanie głów popiołem.
 2. Od Środy Popielcowej do 1 Niedzieli Wielkiego Postu, dni modlitwy o ducha pokuty (czwartek, piątek, sobota).
 3. W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
 4. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych w kościele jak również do zachowania tradycji odprawiana tych nabożeństw w domach prywatnych..
 5. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym kościele w piątki Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 18. Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.00. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 11,30.
 6. Od Środy Popielcowej, w dni powszednie, po południu będzie czynna kancelaria i będą wieczorne Msze św. o godz. 18.00.
 7. W czwartek – 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego.  W tym dniu, po Mszy św. o godz. 7.00 i 18.00, będzie udzielony Sakrament Chorych osobom które tego potrzebują.
 8. Jest jeszcze do nabycia miesięcznik „Drogi Miłosierdzia”. Tematyka tego numeru to: – Wielki Post czasem poznawania siebie, – Radość miłosierdzia, – Wielkopostne postanowienia w rodzinie, – Dziękczynienie za powołanie, – Obowiązek czy potrzeba uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., – Zabobony, Wolontariat, Rekolekcje Ignacjańskie i inne.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 stycznia 2016

 1. We wtorek, 2 lutego, święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej).Msze św. z poświęceniem gromnic o godz. 7.00, 10.00 i 18.00.  Jest to również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Modlimy się w tym dniu w intencji zakonów męskich i żeńskich.
 2. W środę, 3 lutego – św. Błażeja – orędownika w chorobach gardła. O godz. 7.00 rano – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy i Msza św. z poświeceniem świec i błogosławieństwo św. Błażeja.
 3. Dnia 4 lutego – pierwszy czwartek miesiąca – dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, Msza św. tylko o godz. 7.00.
 4. Dnia 5 lutego, pierwszy piątek miesiąca i wspomnienie św. Agaty. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00 z poświęceniem chleba i wody.
 5. W zakrystii ministranckiej, można nabywać GROMNICE.Dochód ze sprzedaży świec jest przeznaczony na Dom Sióstr Terezjanek.
 6. W tym tygodniu również pierwsza sobota miesiąca – Msza św. tylko o godz. 7.00.
 7. Jest jeszcze do nabycia miesięcznik „Drogi Miłosierdzia”. Tematyka tego numeru to: – Wielki Post czasem poznawania siebie, – Radość miłosierdzia, – Wielkopostne postanowienia w rodzinie, – Dziękczynienie za powołanie, – Obowiązek czy potrzeba uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., – Zabobony, Wolontariat, Rekolekcje Ignacjańskie i inne.

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 stycznia 2016

 1. Od dzisiaj, w zakrystii ministranckiej, można nabywać GROMNICE. Dochód ze sprzedaży, jest przeznaczony na Dom Sióstr Terezjanek.
 2.  Przypominamy również, że do 9 lutego, w dni powszednie, nie ma Mszy św. wieczornych. W tym czasie kancelaria po południu jest nieczynna, natomiast w środy, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest rano, o godz. 7.00.
 3.  Bóg zapłać rodzinom, które nasz przyjęły w czasie kolędy w minionych dniach, za życzliwość i serdeczność z jaką jesteśmy przyjmowani. Bóg zapłać za złożone ofiary i za posiłek na zakończenia dnia kolędowego.
 4.  A oto porządek kolędy w tym tygodniu:
  data i dzień od godz. 9.00 od godz. 16.00
  1.                25 stycznia             – poniedziałek   ul. Sikorskiego        i  Głowackiego ul. Wyzwolenia blok 6 
  2.                26 stycznia                     – wtorek   ul. Broniewskiego        i  Raginisa  ul. Wyzwolenia blok 8   ul. Wyzwolenia blok 8A       
  3.                27 stycznia                         – środa   ul. Słowackiego  blok 3   ul. Słowackiego  blok 5   ul. Wyzwolenia blok 18    
  4.                28 stycznia                   – czwartek   ul. Wyzwolenia   blok 2   ul. Wyzwolenia   blok 2 A                               
  5.                29 stycznia                            – piątek   ul. Wyzwolenia  blok 2 B  
  6.                30 stycznia                           – sobota ul. Strażacka Spółdzielcza,         i Orzeszkowejul. Kościelna        i  Nowokościelna                                                

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 stycznia 2016

 1. Jutro rozpoczyna się tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
 2. Przypominamy również, żedo 9 lutego, w dni powszednie, nie ma Mszy św. wieczornych. W tym czasie kancelaria po południu jest nieczynna, natomiast w środy, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest rano, o godz. 7.00.
 3. Bóg zapłać rodzinom, które nasz przyjęły w czasie kolędy w minionych dniach, za życzliwość i serdeczność z jaką jesteśmy przyjmowani. Bóg zapłać za złożone ofiary i za posiłek na zakończenia dnia kolędowego.
 4. Porządek kolędy w tym tygodniu:
  data i dzień od godz. 9.00 od godz. 16.00
  1.                18 stycznia                – poniedziałek   ul. Tysiąclecia – domy                              prywatne   ul. Tysiąclecia blok 11    ul. Tysiąclecia blok 11 A 
  2.                19 stycznia               – wtorek ul. Słowackiego            – blok 25                       ul. Wyzwolenia blok 10                
  3.                20 stycznia                  – środa   ul. Kolejowa – z obu stron                      
  4.                21 stycznia                 – czwartek Dziękonie         –  wieś i kolonie ul. Wyzwolenia        – domy prywatne  ul. Wyzwolenia blok 11   
  5.                22 stycznia                 – piątek   ul. Wąska  i  Szpitalna   ul. Leśna  i  Zuchów  ul. ks.Budnika,      Emilii Plater,      Rejmonta, Herberta
  6.                23 stycznia                 – sobota ul. Słowackiego – domy       prywatne i Zdrojowa   

Prosimy o przysłanie pojazdów na plebanię 15 minut wcześniej.

I NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 stycznia 2016

 1. Dzisiejsza niedziela, to święto Chrztu Pańskiego. Jest to pierwsza niedziela zwykła, która kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Kolorem szat liturgicznych w okresie zwykłym jest kolor zielony. Tradycyjnie jednak, kolędy śpiewane są do święta Ofiarowania Pańskiego, czyli  do Matki Bożej Gromnicznej – do 2 lutego. Do tego też dnia w kościele pozostają: żłóbek i dekoracje świąteczne. W domach też można do tego dnia, lub do kolędy,  pozostawić choinkę. Przypominamy również, że do 9 lutego, w dni powszednie, nie ma Mszy św. wieczornych. W tym czasie kancelaria po południu jest nieczynna, natomiast w środy, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest rano, o godz. 7.00.
 2.  Bóg zapłać rodzinom, które nasz przyjęły w czasie kolędy w minionych dniach. Bóg zapłać za złożone ofiary i za poczęstowanie posiłkiem.
 3.  Dziś, w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach, organizowane jest honorowe oddawanie krwi w godz. 10.00 – 16.30.
 4.  Porządek kolędy w tym tygodniu:
  data i dzień od godz. 9.00 od godz. 16.00
  1.                11 stycznia– poniedziałek   ul. Szkolna ul. Ełcka i Krótka – z obu stron
  2.                12 stycznia       – wtorek   ul. Białostocka  i  Dworcowaul. Sienkiewicza 
  3.                13 stycznia         – środa   ul. Reja  ul. Kopernika ul. Kochanowskiego
  4.                14 stycznia – czwartek Moniuszeczki – wieś Aleja Niepodległości – blok 4               
  5.                15 stycznia        – piątek  Magnusze – wieś i kol.   ul. Tysiąclecia blok 7                               ul. Tysiąclecia blok 9        Bloki POM 30 i 32 
  6.                16 stycznia      – sobota ul. Łąkowa i Magazynowa  ul. Mickiewicza       i  Batalionów Chłopskich     

Prosimy o przysłanie pojazdów na plebanię 15 minut wcześniej.

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 3 stycznia 2016

 1. W środę – 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze św. w porządku niedzielnym. Na każdej Mszy św. poświęcenie kredy do oznaczenia naszych domów. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na potrzeby Sióstr Terezjanek. Zapraszamy do Goniądza na „Orszak Trzech Króli”. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 12.00.
 2. Najbliższa niedziela to Święto Chrztu Pańskiego.
 3. Dziś po każdej Mszy św. ofiary do puszek na fundusz ministrancki.
 4. Bóg zapłać rodzinom, które nasz przyjęły w czasie kolędy. Bóg zapłać za złożone ofiary i za poczęstowanie posiłkiem.
 5. Do 10 lutego, w dni powszednie, nie ma Mszy Św. o godz. 18.00, również kancelaria w tych dniach jest nieczynna wieczorem.
 6. Porządek kolędy w tym tygodniu:
  data i dzień od godz. 9.00 od godz. 16.00
  1.                4 stycznia poniedziałek Hornostaje – cegielnia i kolonie  Kuczyn – wieś i kolonie ul. Wyzwolenia  blok 11 A ul. Wyzwolenia  blok 11 B
  2.                5 stycznia        – wtorek Znoski – wieś i kolonie ul. Tysiąclecia 14 i 16 ul. Tysiąclecia  12 A
  środanie ma kolędy Uroczystość Objawienia Pańskiego Trzech Króli
  3.                7 stycznia                 – czwartek Hornostaje – wieś Konopczyn, Rusaki Aleja Niepodl. – blok 2 A Aleja  Niepodl. – blok 6
  4.                8 stycznia                  – piątek Hornostaje – osada  ul. św. Kazimierza i św. Maksymili. Kolbego  ul. Kard. Wyszyńskiego Wieś Mońki
  5.                9 stycznia                  – sobota ul. Astronomiczna ul. Lotnicza ul. Kosmiczna i Planetarna    

Prosimy o przysłanie pojazdów na plebanię 15 minut wcześniej

IV NIEDZIELA ADWENTU – 20 grudnia 2015

 1. Składamy podziękowanie mieszkańcom naszego miasta, właścicielom sklepów, zakładom pracy, harcerzom i wolontariuszom, za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Świątecznej Zbiórki Żywności Caritas. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli zostało zebrane 1200 kg. żywności w naszych sklepach jak również kilkadziesiąt pełnych „Toreb Samarytanek”.   Bóg zapła%C