Nabożeństwa

Niedziela:
07:00; 09:00; 10:30; 12:00; 18:00
Święto:
07:00; 9:00; 18:00
Dzień powszedni:
07:00; 18:00

Sakrament pojednania

Niedziela:

podczas każdej Mszy Świętej

Dzień powszedni:

15 minut przed każdą Mszą Świętą

Kancelaria

Dzień powszedni:
8,00 – 9,00 i 16,30 – 17,30.
Sobota i niedziela:
nieczynna

Facebook

Caritas rozpoczęła swą działalność w 1997 roku, kiedy miała miejsce wielka powódź w Polsce. Wielka akcja pomocowa nabrała regularnych działań i nadal wspiera ludzi potrzebujących. Parafialny oddział Caritas działa od roku 2005 i wspiera najuboższych z Moniek i okolic. Do Rady Zespołu należą: Łucja Supińska, Agnieszka Łabanowska, Agnieszka Dominiak i Teresa Gałecka. Do prac Zespołu należy organizacja zbiórek żywności w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Od 2005 roku nasza jednostka uczestniczy w programie PEAD, których zadaniem jest przyjmowanie artykułów żywnościowych z Caritas Archidiecezji Białostockiej i wydawanie osobom najbardziej potrzebujacym z naszej parafii. Programem objęto ponad 200 osób. Pomieszczenie i zarazem magazyn Caritas mieści się przy Urzędzie Miejskim, ul. Słowackiego 5a. Kontakt w w/w sprawach: Łucja Supińska, nr tel. : 85 716 45 27 kom 512 936 213

W okresie od 01.12.2014 do 28.02.2015 Caritas Archidiecezji Białostockiej  realizowała Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020, Podprogram 2014.  Finansowany w znacznym stopniu przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wzięły  w nim udział 34 parafie Archidiecezji Białostockie. Wśród parafii Archidiecezji Białostockiej znalazła się  także nasza Parafia M B Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2014 Parafia przekazała 287 beneficjentom żywność  o łącznej wartości 5314,48 zł.  postaci tzw. paczek. Paczkę stanowiły następujące produkty: cukier, makaron świderki, mielonka wieprzowa, mleko UHT, olej.  O łącznej  masie 2095,10 kg   Z pomocy w ramach ww. programu mogły skorzystać osoby zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Lista osób, które skorzystały z pomocy w ramach ww. Programu tworzona była  na podstawie skierowań   dostarczonych przez osoby zainteresowane z Ośrodka Pomocy Społecznej.