Nabożeństwa

Niedziela:
07:00; 09:00; 10:30; 12:00; 18:00
Święto:
07:00; 9:00; 18:00
Dzień powszedni:
07:00; 18:00

Sakrament pojednania

Niedziela:

podczas każdej Mszy Świętej

Dzień powszedni:

15 minut przed każdą Mszą Świętą

Kancelaria

Dzień powszedni:
8,00 – 9,00 i 16,30 – 17,30.
Sobota i niedziela:
nieczynna

Facebook


 

 

     Początek starań (udokumentowanych) o zbudowanie kościoła w Mońkach i utworzenie parafii datuje się na 1918 r. W roku następnym dziekan białostocki zlecił opiekę nad tworzącą się parafią ks. Mieczysławowi Małynicz Malickiemu. On też stanął na czele Tymczasowego Komitetu Parafialnego.
Wiosną 1920 r. zaczęto odprawiać Msze św. w małej kapliczce postawionej na placu przeznaczonym pod przyszły kościół, a od jesieni już w większej kaplicy zbudowanej w międzyczasie.
Parafia w Mońkach pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza Królewicza według „Spisu kościołów i duchowieństwa archidiecezji w Białymstoku” zaczęła funkcjonować począwszy od roku 1920.

9 lipca 1920 roku na polecenie biskupa wileńskiego Jerzego Matulewicza dokonano zakreślenia terytorialnych granic tworzącej się parafii. Do parafii monieckiej włączono 10 wiosek z parafii goniądzkiej. Były to następujące wsie : Mońki, Hornostaje, Krzeczkowo,  Zblutowo, Łupichy, Ginie, Świerzbienie, Dzieżki, Oliszki, Potoczyzna. Z parafii trzciańskiej przyłączono 9 wsi: Przytulanka, Konopczyn, Rusaki, Dziękonie, Moniuszeczki, Kuczyn, Magnusy, Kołodzież, Znoski. Granice parafii Mońki po dziś dzień nie uległy większym zmianom.

22 VII 1920 r. dziekan białostocki ex mandato Excell. Episcopi Vilnensis mianował ks. M. Małynicz Malickiego proboszczem parafii Mońki. Dokument erekcyjny parafii został wydany albo w ostatnich dniach 1920 lub na początku 1921 r.

W 1920 roku ks. Małynicz–Malicki nawiązał kontakt z profesorem Politechniki Warszawskiej Stefanem Schillerem. Zamówił u niego projekt świątyni i w 1921 roku rozpoczęto prace przy budowie kościoła według tego planu. Do budowy użyto cegieł z rosyjskich koszar wojskowych w Hornostajach, które parafia kupiła od Ministerstwa Spraw Wojskowych.

27 sierpnia 1923 roku  na opiekuna parafii monieckiej mianowany ks. Michał Żełudziewicz. W tym roku poświęcono kamień węgielny W czasie swojej krótkiej pracy w Mońkach dalej nadzorował rozpoczęte dzieło budowy kościoła.    Pracował w parafii monieckiej około półtora roku. W okresie jego pobytu wybudowano ściany kościoła.

15 lutego 1925 roku parafię przekazano następcy, ks. Cyprianowi Łozowskiemu, który dokończył budowę świątyni.

Abp Romuald Jałbrzykowski konsekrował ją 13 VI 1931 r. Dalej jednak trwały prace wykończeniowe.

W 1935 roku przybył do Moniek ks. Józef Dowgiłło, który otrzymał w opiekę parafię moniecką.  Chociaż w swojej nowej parafii zastał pobudowany już kościół, to w dalszym ciągu dbał o jego wygląd zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Jego proboszczowanie zbiegło się z trudnym czasem wojennym i powojennym. Najcięższe chwile przeżywał w okresie frontu.

11 lipca 1944 roku, odstępujący z tych terenów Niemcy zburzyli całkowicie świątynię. Po wojnie rozpoczął starania od  zorganizowania życia religijnego w parafii. Wspólnym wysiłkiem z wiernymi powiększył istniejącą kaplicę św. Kazimierza, która pełniła funkcję kościoła parafialnego.

W 1947 r. przystąpiono do odbudowy kościoła na istniejących fundamentach według przed wojennego projektu.
W 1948 władze państwowe wydały nakaz wstrzymania robót.

W 1958 roku opiekunem parafii monieckiej został ks. Stanisław Budnik, który wznowił prace nad świątynią. Nowy proboszcz wniósł bardzo duży wkład w odbudowę oraz wykończenie kościoła. Prace budowlane za jego proboszczowania posuwały się w szybkim tempie.

9 października 1960 roku kościół został poświęcony i oddany do użytku.

Dnia 12 czerwca 1966 roku biskup Władysław Suszyński konsekrował odbudowaną świątynię. W kolejnych latach ks. proboszcz Budnik starał się o wykończenie i wyposażenie kościoła oraz plebanii. Pod koniec 1974 roku kolejnym proboszczem w Mońkach został Kazimierz Wilczewski, kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej. Podobnie jak jego poprzednicy prowadził pracę duszpasterską oraz starał się o należyte utrzymanie świątyni. W parafii monieckiej pracował do roku 1995.

Z okazji obchodów 500-lecia śmierci św. Kazimierza, kard. Józef Glemp, Prymas Polski, w 1984 r. poświęcił kaplicę św. Kazimierza i ośrodek duszpasterski, urządzone w dawnej kaplicy.

Z dniem 23 maja 1997 r. nastąpił podział parafii. Dekretem abp Stanisława Szymeckiego wydzielono nową parafię pw. św. brata Alberta Chmielowskiego w Mońkach przy ul. Wojska Polskiego.

Od 1 stycznia 1995 r. proboszczem został ustanowiony ks. Kan. Tadeusz Horosz. Od 2014 r. proboszczem został ks. kan. Andrzej Ziółkowski a od roku 2017 nowym proboszczem pełniącym funkcję dziekana został ks. Wojciech Wojtach.