Nabożeństwa

Niedziela:
07:00; 09:00; 10:30; 12:00; 18:00
Święto:
07:00; 9:00; 18:00
Dzień powszedni:
07:00; 18:00

Sakrament pojednania

Niedziela:

podczas każdej Mszy Świętej

Dzień powszedni:

15 minut przed każdą Mszą Świętą

Kancelaria

Dzień powszedni:
8,00 – 9,00 i 16,30 – 17,30.
Sobota i niedziela:
nieczynna

Facebook

Księża:

  • Ks. Wojciech Wojtach (2017-) – proboszcz
  • Ks. Jacek Ingielewicz (2016-) – wikariusz
  • Ks. Gaweł Korzeniecki (2018-) – wikariusz
  • Ks. Tadeusz Horosz (1995-) – emeryt

Do parafii należą:

ulice Moniek: Andrzeja-Frycza Modrzewskiego, Astronomiczna, Białostocka, Broniewskiego, Budnika, Dworcowa, Ełcka, Głowackiego, św. Kazimierza, Kochanowskiego, Kolbego, Kolejowa, Kołłątaja, Kopernika, Kosmiczna, Kościelna, Krótka, Leśna, Łąkowa, Magazynowa, Małynicza, Mickiewicza, Miłosza, Nowokościelna, Orzeszkowej, Planetarna, Prusa, Raginisa, Reja, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słowackiego, Spółdzielcza, Straży Pożarnej, Szkolna, Tysiąclecia, Wąska, Al. Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zdrojowa.
miejscowości: Dzieżki 4 km, Dziękonie 5 km, Hornostaje 4 km, Koleśniki 4 km, Kołodzież 4 km, Konopczyn 4 km, Kuczyn 4 km, Łupichy 4,5 km, Magnusze 4 km, Moniuszeczki 4 km, Oliszki 3 km, Rusaki 5 km, Sobieski 4,5 km, Świerzbienie 4 km, Zblutowo 3 km, Znoski 4 km.

Kaplice na terenie parafii:

  • kaplica pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w domu zakonnym.
  • kaplica pw. św. Kazimierza przy plebanii.

Domy zakonne na terenie parafii:

  • Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Mońki, ul. Kościelna 1a.

Cmentarz grzebalny:

  • parafialny, 300 m od kościoła, założony w 1920 r, pow. 2 ha, powiększony w 1976 r. o 1,5 ha.
  • miejski, 1 km od kościoła, o pow. 4 ha poświęcony i oddany do użytku w 1995 r.