Nabożeństwa

Niedziela:
07:00; 09:00; 10:30; 12:00; 18:00
Święto:
07:00; 9:00; 18:00
Dzień powszedni:
07:00; 18:00

Sakrament pojednania

Niedziela:

podczas każdej Mszy Świętej

Dzień powszedni:

15 minut przed każdą Mszą Świętą

Kancelaria

Dzień powszedni:
8,00 – 9,00 i 16,30 – 17,30.
Sobota i niedziela:
nieczynna

Facebook

Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie stoją i w budynku

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynku

Nasza grupa Gloriosa Trinita uczestniczy w rekolekcjach w Kruklankach. Rekolekcje prowadzi ks. Proboszcz Wojciech Wojtach. Życzymy wielu owoców i przeżyć duchowych.