Nabożeństwa

Niedziela:
07:00; 09:00; 10:30; 12:00; 18:00
Święto:
07:00; 9:00; 18:00
Dzień powszedni:
07:00; 18:00

Sakrament pojednania

Niedziela:

podczas każdej Mszy Świętej

Dzień powszedni:

15 minut przed każdą Mszą Świętą

Kancelaria

Dzień powszedni:
8,00 – 9,00 i 16,30 – 17,30.
Sobota i niedziela:
nieczynna

Facebook

31 marca i 1 kwietnia br. na terenie Moniek odbyła się wielkanocna zbiórka żywności. Jak twierdzą organizatorzy – to już tradycja, a mieszkańcy znowu nie zawiedli. Zebrano 809 kilogramów. Do specjalnych koszy mieszkańcy wrzucali produkty spożywcze.

Zebrana żywność trafi do mniej zamożnych rodzin z naszej gminy. Dwie biedronki, Topaz, Pszczółka oraz 4 sklepy Państwa Sokołowskich. Udział w akcji udział wzięło 20 dorosłych wolontariuszy Caritas i monieccy harcerze. Dzięki życzliwości mieszkańców kilkadziesiąt osób zaopatrzonych zostanie w produkty żywnościowe.

Ponadto Caritas prowadził zbiórkę żywności do toreb tzw. „samarytanek”. Torby napełniały osoby indywidualne i zakłady pracy. Napełniono 13 toreb, produktami o wadze ponad 100 kg. Caritas przekaże je potrzebującym.

Wszystkim serdecznie dziękujemy –

Łucja Supińska,

Marianna Organowska

ZDJĘCIA