Nabożeństwa

Niedziela:
07:00; 09:00; 10:30; 12:00; 18:00
Święto:
07:00; 9:00; 18:00
Dzień powszedni:
07:00; 18:00

Sakrament pojednania

Niedziela:

podczas każdej Mszy Świętej

Dzień powszedni:

15 minut przed każdą Mszą Świętą

Kancelaria

Dzień powszedni:
8,00 – 9,00 i 16,30 – 17,30.
Sobota i niedziela:
nieczynna

Facebook

Dzisiaj na Mszy św. o godz. 11:30 odbyło się przedstawienie zorganizowane przez dzieci z okazji 12. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Po Ewangelii, dzieci i wszystkich zgromadzonych wiernych odwiedził – papież. Wszyscy wraz z papieżem odśpiewali pieśń ku czci Ojca Świętego – Barkę.