Nabożeństwa

Niedziela:
07:00; 09:00; 10:30; 12:00; 18:00
Święto:
07:00; 9:00; 18:00
Dzień powszedni:
07:00; 18:00

Sakrament pojednania

Niedziela:

podczas każdej Mszy Świętej

Dzień powszedni:

15 minut przed każdą Mszą Świętą

Kancelaria

Dzień powszedni:
8,00 – 9,00 i 16,30 – 17,30.
Sobota i niedziela:
nieczynna

Facebook

Kim jest ministrant?

To ktoś, kto chce zbliżać się do Boga poprzez czynny udział w liturgii.

To ktoś, kto chce uczyć się służyć.

To ktoś, kto chce się wszechstronnie rozwijać.

Obowiązki ministranta:

– jeden dyżur w tygodniu,

– dyżur niedzielny,

– formacja liturgiczna, duchowa i ludzka.

Korzyści bycia ministrantem:

– możliwość łatwiejszego zbliżania się do Boga poprzez aktywny udział w nabożeństwach, spotkaniach i wyjazdach formacyjnych, możliwość brania udziału w różnych formach modlitwy;

– szansa wszechstronnego rozwoju poprzez zajęcia sportowe, wyjazdy integracyjne, wycieczki kulturoznawcze, służbę na rzecz parafii.

Ministrantem można zostać od III kl. szkoły podstawowej.

Zapraszam – ks. Jacek Ingielewicz