Nabożeństwa

Niedziela:
07:00; 09:30; 11:30; 18:00
Święto:
07:00; 10:00; 18:00
Dzień powszedni:
07:00; 18:00

Sakrament pojednania

Niedziela:

podczas każdej Mszy Świętej

Dzień powszedni:

15 minut przed każdą Mszą Świętą

Kancelaria

Dzień powszedni:
8,00 – 9,00 i 17,00 – 17,45.
Sobota i niedziela:
nieczynna

Archidiecezja Białostocka

Archidiecezja Białostocka

Rozpoczęło się święte Triduum Paschalne. Poniżej zamieszczamy link ze zdjęciami z uroczystej Mszy św. w Wielki Czwartek.

ZDJĘCIA

W tym roku Niedzielę Palmową obchodziliśmy 9 kwietnia. W tym dniu tradycyjnie święci się palmy na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Przed rozpoczęciem Sumy, wierni zgromadzili się przed świątynią, gdzie palmy zostały poświęcone oraz został odczytany fragment Ewangelii. Następnie wszyscy uroczyście udali się do kościoła na Mszę świętą. Tradycyjnie też w Niedzielę Palmową odczytywana jest Męka Pańska, z podziałem na role.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.LINK

9 kwietnia w Niedzielę Palmowa odbyła się droga krzyżowa ulicami miasta połączona z inscenizacją Misterium Męki Pańskiej. Drogę krzyżową rozpoczął ks. Jacek Ingielewicz z parafii M.B. Częstochowskiej i Św. Kazimierza. Pierwsza stacja rozegrała się na schodach kościoła i przedstawiała scenę skazania Jezusa przez Piłata. Następne stacje odbyły się po drodze do drugiego monieckiego kościoła. Ostatnie stacje odbyły się na schodach kościoła św. Brata Alberta Chmielowskiego gdzie obdarto Jezusa z szat, ukrzyżowano i złożono do grobu.

Drogę krzyżową zorganizowali ministranci (asysta seniorów) z parafii M.B. Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach przy wsparciu ks. Dziekana Andrzeja Ziółkowskiego, Ks. Proboszcza Henryka Radziewicza i Ks. Jacka Ingielewicza. Podczas drogi krzyżowej zebrano 798 zł na Caritas. Pieniądze już zostały przekazane i wspomogą najuboższych na Święta Wielkanocne.

ZDJĘCIA

 

31 marca i 1 kwietnia br. na terenie Moniek odbyła się wielkanocna zbiórka żywności. Jak twierdzą organizatorzy – to już tradycja, a mieszkańcy znowu nie zawiedli. Zebrano 809 kilogramów. Do specjalnych koszy mieszkańcy wrzucali produkty spożywcze.

Zebrana żywność trafi do mniej zamożnych rodzin z naszej gminy. Dwie biedronki, Topaz, Pszczółka oraz 4 sklepy Państwa Sokołowskich. Udział w akcji udział wzięło 20 dorosłych wolontariuszy Caritas i monieccy harcerze. Dzięki życzliwości mieszkańców kilkadziesiąt osób zaopatrzonych zostanie w produkty żywnościowe.

Ponadto Caritas prowadził zbiórkę żywności do toreb tzw. „samarytanek”. Torby napełniały osoby indywidualne i zakłady pracy. Napełniono 13 toreb, produktami o wadze ponad 100 kg. Caritas przekaże je potrzebującym.

Wszystkim serdecznie dziękujemy –

Łucja Supińska,

Marianna Organowska

ZDJĘCIA

Dzisiaj na Mszy św. o godz. 11:30 odbyło się przedstawienie zorganizowane przez dzieci z okazji 12. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Po Ewangelii, dzieci i wszystkich zgromadzonych wiernych odwiedził – papież. Wszyscy wraz z papieżem odśpiewali pieśń ku czci Ojca Świętego – Barkę.

Rekolekcje Wielkopostne w parafii Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach

6 – 7 – 8 kwietnia 2017 r.

Czwartek – 6 kwietnia

7.00 – Msza św.

8.45 – Szkoła Podstawowa nr 1

10.00 – Msza św.

12.00 – G I M N A Z J U M

18.00 – Msza św.

Piątek – 7 kwietnia

7.00 – Msza św.

8.45 – Szkoła Podstawowa nr 1

10.00 – Msza św.

12.00 – Gimnazjum i Szkoły Zawodowe

18.00 – Msza św.

Sobota – 8 kwietnia

7.00 – Msza św.

10.00 – Msza św.

18.00 – Msza św.

 


W piątek 24 marca 2017 r. odbyła się Droga Krzyżowa prowadzona przez zespół ludowy „Pogodna Jesień”. Członkowie tejże grupy wzbogacili nabożeństwo w tradycyjne pieśni pasyjne. Każda stacja w tradycji posiada swoją pieśń. Jest to bardzo stara tradycja, którą ten zespół podtrzymuje nadal. Przy okazji Róża Kobiet Żywego Różańca z ul. Słowackiego i ul.Wyzwolenia, w której członkiniami są także kobiety z „Pogodnej Jesieni” obchodzi 46 lat swojego istnienia. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.LINK

 

W piątek 03 marca 2017 r. w naszej parafii odbyły się pierwsze nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo dla dzieci i młodzieży odbyło się o godz. 17:00, zaś po Mszy św. o godz. 18:00 w Drodze Krzyżowej uczestniczyli dorośli. Droga Krzyżowa zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych odbywać się będzie w każdy piątek Wielkiego Postu o wyżej wymienionych porach. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w tym pięknym nabożeństwie, gdzie razem z Chrystusem idziemy drogą jego cierpień. Zdjęcia:LINK

W niedzielę, 15.01.2017 odbył się w naszym koncert pn „Kolęda z gwiazdą”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: LINK